Kontakta oss

Dokument i det nya kundavtalet

Här hittar du alla dokument som hör till det nya kundavtalet.

Det nya kundavtalet består av flera dokument, där vissa är gemensamma för flera tjänster och andra är specifika för respektive tjänst.

Notera att dokumenten visas här för att det ska vara möjligt att ta del av innehållet, men att de inte är avsedda att skrivas ut för avtalstecknande. Avtalet kan endast signeras elektroniskt. Har din organisation problem med att teckna avtalet? Välkommen att kontakta oss

Till toppen av sidan