Kontakta oss

Dokument i det nya kundavtalet

Här hittar du alla dokument som hör till det nya kundavtalet.

Det nya kundavtalet består av flera dokument, där vissa är gemensamma för flera tjänster och andra är specifika för respektive tjänst.

Notera att dokumenten visas här för att det ska vara möjligt att ta del av innehållet, men att de inte är avsedda att skrivas ut för avtalstecknande. Avtalet kan endast signeras elektroniskt. Har din organisation problem med att teckna avtalet? Välkommen att kontakta oss

Dokument som är gemensamma för flera tjänster

Följande dokument är gemensamma för alla tjänster som omfattas av kundavtalet:

Dokumenten nedan är gemensamma för de tjänster som antingen nyttjar Nationella tjänsteplattformen eller hanterar personuppgifter. Vilka tjänster som berörs framgår i de tjänstespecifika villkoren för respektive tjänst.

Dokument som är tjänstespecifika

För varje tjänst som omfattas av kundavtalet finns ett dokument som beskriver de villkor som är specifika för just den tjänsten. Dokumentet heter Beskrivning och tjänstespecifika villkor och förkortas ofta BTV.

Dokument i de äldre kundavtalen

För de tjänster som ännu inte har förts över till det nya kundavtalet gäller tills vidare villkoren i tidigare tecknade avtal.

Här kan du ta del av dokumenten som tillhör den äldre kundavtalsmodellen.

Till toppen av sidan