Ineras kundavtal

Frågor och svar om kundavtalet

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om kundavtalet.

Om Ineras avtalsmodell

Jag har hört begreppen kundavtal 1 och kundavtal 2. Vad är det?

Under 2018 tog Inera fram en ny kundavtalsmodell. Den kallas ibland för kundavtal 2, medan den äldre kundavtalsmodellen kallas för kundavtal 1.

På inera.se används inte dessa begrepp så mycket. Om inget annat anges så syftar vi generellt sett på den nya kundavtalsmodellen, det vill säga kundavtal 2, när vi skriver om kundavtal. I texter som handlar om den äldre kundavtalsmodellen så framgår det.

Vad är den största skillnaden mellan kundavtal 1 och kundavtal 2?

Den största skillnaden mellan kundavtal 1 och kundavtal 2 är att kunden i kundavtal 2 inte behöver administrera och teckna avtal varje gång den ska beställa en ny tjänst. Kunden tecknar avtal endast en gång, och kan därefter beställa tjänster med ett förenklat förfarande. Dessutom är personuppgiftsbiträdesavtalet en integrerad del av kundavtal 2 och behöver därför inte tecknas separat.

Kundavtal 1 innebär att kunden måste teckna ett nytt avtal varje gång den ska beställa en ny tjänst. Inom ramen för kundavtal 1 tecknar kunden och Inera ett separat personuppgiftsbiträdesavtal för reglering av personuppgiftsbehandling.

Omfattar kundavtal 2 alla Ineras tjänster?

Kundavtal 2 omfattar än så länge ett urval av Ineras tjänster, och kommer successivt att utökas till att omfatta alla tjänster.

Vad händer med de kundavtal som vi har tecknat tidigare när vi tecknar kundavtal 2?

När din organisation tecknar det nya kundavtalet så ersätter det de kundavtal som ni har tecknat med Inera tidigare, för de tjänster som omfattas av det nya avtalet.

För de tjänster som ännu inte omfattas av det nya kundavtalet så fortsätter tidigare avtal att gälla.

Att teckna och säga upp kundavtal

Hur ska vi som inte använder e-legitimation kunna teckna kundavtal 2?

Kundavtal 2 är ett digitalt avtal och tecknas i första hand med e-legitimation. Skälen är flera, bland annat har en e-legitimation ett högre bevisvärde än en traditionell signatur och den bidrar även mycket till att minska kundernas och Ineras avtalsadministration. Om kundens företrädare inte har möjlighet att använda e-legitimation kan ni kontakta oss.

I vår organisation har vi krav på att två personer ska teckna avtal i förening för att det ska vara bindande. Är detta möjligt?

Ja, det är möjligt att välja om en eller två personer ska signera avtalet.

Behöver kundavtal 2 skrivas på av både Inera och kunden?

Nej, kundavtal 2 är utformat så att det blir giltigt så snart ni som kund har signerat det och det är Inera tillhanda.

Hur fungerar uppsägning av kundavtalet?

Kundavtal 2 fungerar som en juridisk bottenplatta som utgår ifrån principen ett avtal – alla tjänster. Att teckna kundavtal 2 medför inga skyldigheter för enskilda tjänster. Skyldigheterna aktiveras istället när kunden beställer ett abonnemang för den enskilda tjänsten. När kunden inte längre vill använda tjänsten säger den upp abonnemanget för tjänsten men kundavtal 2 löper vidare. När kunden sagt upp alla abonnemang och inte längre vill vara kund, kan givetvis även kundavtal 2 sägas upp.

Kundavtal 1 baserar sig på principen ett avtal – en tjänst. Tjänsten ”aktiveras” direkt vid avtalstecknandet. När avtalet sägs upp, sägs samtidigt tjänsten upp.

Om villkor i kundavtalet

Hur får vi som kunder veta när Inera gör ändringar i villkoren?

Inera har som princip att skriftligt meddela kundens kontaktperson om ändringar, oavsett de sker i avtalsdokumenten eller på www.inera.se.

Vad betyder "skälig tid"?

Skälig tid är en vanligt förekommande juridisk term. Skälig tid används i kundavtalet i de fall då Inera inte kan specificera en exakt tid på grund av att omständigheter i varje enskilt fall påverkar tiden.

Vad menas med "ändring av Avtalet"?

Med ändringar avses ändringar som är av den art att de påverkar kunden eller agenten på något sätt. Det avser inte mindre ändringar som till exempel förtydliganden, stavfel, ändring av typsnitt, redaktionella ändringar eller andra små uppdateringar som inte påverkar avtalets innehåll alternativt ändringar som är till fördel för kunden eller agenten.

Vem avgör vilken ”skyndsamhet omständigheterna kräver”?

Det är omständigheterna som avgör hur skyndsamt det är. Det går inte att specificera en tid eftersom det kan vara olika omfattning på det som inträffar. Vissa händelser kanske måste åtgärdas omedelbart medan andra saker kan vänta en timme eller i andra fall ett eller flera dygn.

Övriga frågor

Behöver Kundavtal 2 skrivas på av både Inera och kunden?

Nej, Kundavtal 2 är utformat så att det blir giltigt så snart ni som kund har signerat det och det är Inera tillhanda.

Till toppen av sidan