Utveckling

Utveckling är en viktig del av Ineras verksamhet. Här hittar du utvecklingsförslag, analyser, förstudier, projekt och hela programområden. Läs om både pågående och avslutade initiativ, och ta del av leveranser som utredningar och rapporter.

Aktuella artiklar

 • Status aktuella initiativ

  Här kan du se status för aktuella utvecklingsförslag, analyser, förstudier, och projekt.

 • Rapporter och resultat

  Här finns information om våra genomförda projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

 • Kundplaner 2023-2025

  Ineras kundplaner beskriver planerade satsningar för de kommande tre åren utifrån regionernas och kommunernas prioriterade fokusområden.

 • 1177 och nära vård

  Omställningen till nära vård pågår i alla regioner och även i kommunerna. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar, samt anpassas efter vad som är viktigt för den enskilda personen. 1177 ska bidra i den omställningen. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

 • Hälso- och sjukvård

  Det pågår ett genomgripande och långsiktigt arbete för att digitalisera hälso- och sjukvården. Ineras roll är att stödja regionerna och kommunerna i det arbetet genom att utveckla och förvalta digitala lösningar inom områden där marknaden ensam inte kan tillgodose behoven. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

 • Digital infrastruktur

  Inera upprätthåller sedan många år både arkitektur och gemensam infrastruktur åt regioner och kommuner. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

 • Socialtjänst

  Omställningen till nära vård förutsätter förbättrad tillgång till information kring brukare och patienter över huvudmannagränser. Ineras roll i gränslandet mellan huvudmännen behöver utvecklas så att kommunerna enklare kan nyttja redan utvecklade tjänster. Här kan du se pågående och planerade initiativ inom området.

 • Skolområdet

  För att möta kommunernas verksamhetsutveckling tar Inera fram treåriga kundplaner. Socialtjänst är ett satsningsområde i kundplanen för kommunerna.

Till toppen av sidan