Utveckling

Utveckling är en viktig del av Ineras verksamhet. Här hittar du utvecklingsförslag, analyser, förstudier, projekt och hela programområden. Läs om både pågående och avslutade initiativ, och ta del av leveranser som utredningar och rapporter.

Aktuella artiklar

Första linjens digitala vård

Ett arbete pågår för att utveckla 1177 samtidigt som hela första linjens digitala vård utvecklas. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Utvecklingen inom 1177 bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning God och nära vård.

Pågående projekt och utredningar

Här hittar du de projekt och utredningar som pågår hos Inera just nu, från små förstudier och analyser till stora program.

Rapporter och resultat

Här finns information om våra genomförda projekt och utredningar. Läs om vad de ledde till, och ta del av rapporter, analyser och andra dokument som levererats.

Utvecklingsförslag

Här kan du läsa om hur Inera bereder utvecklingsförslag, och se vilka förslag som bereds just nu. Du hittar också avslutade utvecklingsförslag, och kan se vad de har lett till.

Till toppen av sidan