Om Inera

Här finns information om Ineras uppdrag för digitalisering i svensk välfärd med inriktning på infrastruktur och 1177. Vi berättar också om hur våra ägare Sveriges regioner och kommuner tar beslut som rör bolagets uppdrag och vilka arbeten du kan söka hos oss.

Aktuella artiklar

Ineras uppdrag

Ineras uppdrag är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur.

Så styrs Inera

Läs om hur Inera styrs och vilka olika grupper som finns för styrningen av bolaget.

Beredningsforum

Här kan du läsa om vad Ineras beredningsforum gör och vilka som ingår i respektive forum.

Expertgrupper

Här kan du läsa om vilka olika expertgrupper som finns för att ge stöd och råd vid utveckling och förvaltning av Ineras tjänster.

För media

Inera ägs av SKR Företag, 21 regioner och 288 kommuner och ansvarar för ett 40-tal nationella digitala tjänster, bland annat 1177, Nationell patientöversikt och Journalen. Vissa tjänster används av invånare, andra av vårdpersonal. Inera är 1177:s nationella presstjänst.

Upphandling

Inera upphandlar varor och tjänster för sin verksamhet i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Jobba hos oss

2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att nå en god och jämlik hälsa och välfärd. På Inera hjälper vi till med att säkra upp kvalitativa tjänster inom svensk välfärd med hjälp av digitalisering för att nå dessa mål.

Till toppen av sidan