Om Inera

Här finns information om Ineras uppdrag för digitalisering i svensk välfärd med inriktning på infrastruktur och 1177. Vi berättar också om hur våra ägare Sveriges regioner och kommuner tar beslut som rör bolagets uppdrag och vilka arbeten du kan söka hos oss.

Aktuella artiklar

 • Ineras uppdrag

  Ineras uppdrag är att skapa förutsättningar för samordning, förenkling och effektivisering av regionernas och kommunernas digitaliseringsarbete, så att de i sin tur kan ge sina invånare en trygg och jämlik välfärd.

 • Så styrs Inera

  Läs om hur Inera styrs och vilka olika grupper som finns för styrningen av bolaget.

 • Beredningsforum

  Här kan du läsa om vad Ineras beredningsforum gör och vilka som ingår i respektive forum.

 • Expertgrupper

  Här kan du läsa om vilka olika expertgrupper som finns för att ge stöd och råd vid utveckling och förvaltning av Ineras tjänster.

 • Användarforum och branschforum

  Inera anordnar återkommande användarforum och branschforum som syftar till att främja dialogen och erfarenhetsutbytet med såväl användare av Ineras tjänster som it-leverantörer. Användarforum anordnas för flera av Ineras tjänster och riktar sig till representanter från regioner och kommuner. Branschforum riktar sig i första hand till it-branschen och it-leverantörer.

 • För media

  Inera ägs av SKR Företag, 21 regioner och 289 kommuner och ansvarar för ett 40-tal nationella digitala tjänster, bland annat 1177, Nationell patientöversikt och Journalen. Vissa tjänster används av invånare, andra av vårdpersonal. Inera är 1177:s nationella presstjänst.

 • Upphandling

  Inera upphandlar varor och tjänster för sin verksamhet i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU.

 • Jobba hos oss

  2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att nå en god och jämlik hälsa och välfärd. På Inera hjälper vi till med att säkra upp kvalitativa tjänster inom svensk välfärd med hjälp av digitalisering för att nå dess mål.

Till toppen av sidan