Inera

Vi utvecklar framtidens välfärd

Inera är ett digitaliseringsbolag som bidrar till att utveckla välfärden. 

I fokus

Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda för digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet.

Lyssna på Patrik Sundström i Nära vård-podden

Nära vård och digitalisering hänger tätt ihop, men hur? Ineras vd Patrik Sundström ger sin syn på saken i en podcast ledd av Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård på SKR.

Sammanhållen planering på 1177 ska stödja omställningen till Nära vård

Personliga vyer med den information som är mest relevant för stunden och möjlighet att vara medskapare i aktiviteter runt sin vård och omsorg. Det är målet för projektet Sammanhållen planering på 1177 som framför allt syftar till att stödja individer med komplexa vårdbehov och långvariga kontakter med vården.

Så stor blir nyttan när befintliga tjänster nyttjas fullt ut

Ökad patientsäkerhet, bättre service till invånaren och frigjord tid motsvarande drygt 15 årsarbetare. Det är några av nyttorna som skulle kunna uppnås i en kommun med 85 000 invånare som går från att arbeta analogt och använda telefon, fax och post till att tillsammans med andra vårdgivare fullt ut nyttja fyra av Ineras befintliga tjänster för att utbyta information. Ineras strateg Karin Bengtsson och analytiker Amanda Sundberg berättar om möjligheterna som nyttokalkylen ”Optimerat läge för kommunerna” visar på.

Kommande evenemang

Branschforum mars 2024

Den 22 mars är det dags för årets första branschforum. Då berättar representanter från Inera om den gemensamma färdplanen, projektet Sammanhållen planering, arbetet med reservidentiteter i Personuppgiftstjänsten och Ineras kund- och agentavtal.

Se alla evenemang

Nyheter

Fem lärdomar från 25 års digitalisering i vården

Med en bakgrund som sjuksköterska började Karina Tellinger av en tillfällighet arbeta med införandet av elektroniska läkemedelsrecept. 25 år senare, nu som digitaliseringsstrateg på SKR, blickar hon tillbaka på en it-utveckling i vården där fokus förflyttats från journaldokumentation till e-tjänster och delning av data som stöd för personcentrerad vård med patienten som medskapare: "Det har varit en fantastisk resa. Nu gäller det att bygga vidare på det vi har för att ta nästa steg."

Kommunerna går samman kring digitalisering

Sveriges kommuner har enats om en kraftsamling för välfärdsutveckling genom digitalisering.

Insikter från senaste arkitekturforum

Arkitekturgemenskapen främjar samverkan mellan it-arkitekter. Två gånger per år hålls fysiska träffar, arkitekturforum, där medlemmarna diskuterar gemensamt utvalda frågor.

Så arbetar kommunen smartare med händelseanalyser

När skrivna dokument och ritade skisser ersattes av strukturerat digitalt stöd i Ineras tjänst Nitha försvann flera manuella moment i Härnösands kommuns utredningar av allvarliga vårdskador. Anders Engelholm, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ser att arbetssättet bidrar till både effektivisering och kunskapsspridning: ”Ju fler som börjar använda Nitha desto mer lärande får vi där vi hjälper varandra att stärka patientsäkerheten.”

Region Halland först ut att migrera till nya HSA

Arbetet med att utveckla en ny teknisk plattform för grunddata och katalog och migrera Katalogtjänst HSA till den nya plattformen pågår för fullt. Region Halland var först ut av Ineras kunder med förberedelser och tester i ett pilotprojekt som gett många lärdomar inför fortsatt migrering av andra berörda organisationer.

Sammanhållen planering på 1177 ska stödja omställningen till Nära vård

Personliga vyer med den information som är mest relevant för stunden och möjlighet att vara medskapare i aktiviteter runt sin vård och omsorg. Det är målet för projektet Sammanhållen planering på 1177 som framför allt syftar till att stödja individer med komplexa vårdbehov och långvariga kontakter med vården.

Lyssna på Patrik Sundström i Nära vård-podden

Nära vård och digitalisering hänger tätt ihop, men hur? Ineras vd Patrik Sundström ger sin syn på saken i en podcast ledd av Lisbeth Löpare-Johansson, samordnare Nära vård på SKR.

Fem frågor om årets spaningar kring digitalisering i välfärden

Under 2023 har Ineras kundansvariga hållit återkommande dialogmöten med kommuner och regioner och medverkat i stora evenemang som Vitalis, Almedalen och Kvalitetsmässan där aktuella frågor om digitalisering i välfärden stått i fokus. Peter Rosengren sammanfattar årets spaningar och vad han tar med sig för att möta utmaningarna 2024.

Se fler nyheter

Gå direkt till

Rapporter och resultat

Läs rapporter och ta del av resultat från genomförda projekt och utredningar.

Nyttokalkyler

Inera tar löpande fram nyttokalkyler för flera av våra tjänster och projekt. Med Ineras metodstöd kan din organisation också ta fram en egen nyttokalkyl i nio steg.

Statistik för Ineras tjänster

Se hur Ineras tjänster används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid. Statistiken är uppdelad per tjänst, och innehållet beror på vilken typ av tjänst det handlar om.

Kundportalen

I kundportalen kan din organisation beställa vissa av Ineras tjänster, och se vilka tjänster ni har beställt.

Till toppen av sidan