Inera gör nytta för vården, invånare och beslutsfattare

Nationell patientöversikt (NPÖ)

NPÖ visar journalinformation från alla anslutna

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats även hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Ny undersökning ger höga betyg, bland annat tycker användarna att tjänsten är viktig, säker och pålitlig.

Läs mer

Journalen

Journalen gör det lättare att vara delaktig i sin egen vård

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och sjukvården via nätet. En patient som på ett enkelt sätt får tillgång till sin journal blir mer delaktig i beslut som rör den egna behandlingen. Invånarna når tjänsten via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Totalt har 19 landsting och regioner anslutit till Journalen och den har över 1 miljon användare.

Läs mer

Kontakta oss

Vill du beställa en tjänst? Vill du veta vad det kostar? Har du andra frågor, funderingar eller förslag? Kontakta Ineras kundservice så hjälper vi dig.

Läs mer

Kundservice tipsar

Beställ och ändra

Om din organisation vill använda en nationell tjänst får ni hjälp av oss att teckna avtal, komma igång och ansluta. Välj vilken tjänst ni vill ansluta till för att få information och vägledning. Flik till våra tjänster hittar du högst upp på denna sida.

Läs mer