Inera

Första avropet i Ineras nya ramavtal

I våras tecknade Inera ramavtal med åtta strategiska leverantörer och nu har de bjudits in till ett första avrop. Vd Peter Arrhenius berättar hur upphandlingen är en viktig del i Ineras förändringsarbete.

Aktuella artiklar

Ineras uppdrag

Genom att tillhandahålla gemensam digital infrastruktur och arkitektur skapar Inera förutsättningar för att digitalisera välfärden.

Ineras arbete för regionerna

Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden och syftar till att underlätta för både vårdgivare och patienter.

Ineras arbete för kommunerna

Ineras verksamhetsinriktning och fokus för kommunerna idag tar utgångspunkt i prioriteringarna beslutade av ägarrådet.

I fokus

Erbjudande om nya tjänster för kommunal vård och omsorg

Inera har skickat ut ett erbjudande till alla Sveriges kommuner om nya digitala lösningar för den kommunala vården och omsorgen.

Ineras medicinska chef om vikten av digitalt stöd för hela vårdprocessen

Under sina 20 år som röntgenläkare såg Christina Kling Hassler tidigt potentialen med it för att utveckla verksamheten. Nu leder hon Ineras medicinska råd och brinner för processtöd som möter vårdens behov av smidig informationsöverföring genom hela patientresan – från diagnostik och behandling till uppföljning och rehabilitering.

Säker inloggning på 1177

Inloggning på 1177 ska alltid ske från webbplatsen 1177.se. Aldrig via en länk från en annan webbplats. Det är viktigt för att obehöriga inte ska kunna komma åt personliga uppgifter.

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

UMO.se får RFSU-priset 2022: Hedervärd utmärkelse för sexualupplysning för unga

En gedigen sexualupplysning för alla Sveriges ungdomar, ett stärkande och informationsberikat innehåll och uteslutande fokus på ungas behov. Det är anledningarna till att UMO.se tilldelas RFSU-priset 2022.

Stenungsund kraftsamlar kring SDK och öppna data

Ineras tjänst Säker digital kommunikation och publicering av öppna data står i fokus för Stenungsunds digitaliseringsarbete i år. Nyhetssajten Voister har intervjuat digitaliseringschef Lars Lidén om kommunens satsningar för att bland annat kunna hantera sekretessbelagd information bättre.

Digitalisering i den lilla kommunen

Tobias Leverin var projektledare för Grästorps medverkan som modellkommun i SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik och Ineras förstudie API:er i välfärdsteknik. Där adresserades bland annat äldreomsorgens utmaningar med bristande standardisering och att olika lösningar inte fungerar tillsammans på ett smidigt sätt.

Agenda 1177 – uppskattad mötesform fortsätter i vår

Under våren fortsätter Inera med mötesserien Agenda 1177 som startade i höstas. Syftet är att ge ökad kunskap om status och nyheter kring pågående arbete för alla som jobbar inom 1177, både i regionerna och på Inera.

Tandvårdsjournalen på 1177.se har få men nöjda användare

Nio av tio patienter som tagit del av sin tandvårdsjournal via 1177.se uppger att informationen varit till hjälp för dem. Samtidigt är det få som i dag kan använda denna möjlighet. Det visar en studie om hur invånare i Sverige upplever sin tandvård som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har gjort.

Privata utförare kan ta del av Säker digital kommunikation

Snabbare hantering av brådskande ärenden, effektivare service för invånare och säker digital hantering av sekretessklassad information. Det är några av vinsterna med Ineras tjänst Säker digital kommunikation. Nu kan även privata organisationer med offentlig finansiering ansluta till tjänsten.

Färre knappval lotsar till rätt hjälp på Inera

Nu är det enklare att snabbt få hjälp med sitt ärende för den som ringer till Inera. Sedan 23 januari går det endast att göra två knappval i samtalet, i stället för fyra, vilket underlättar för såväl kommuner och regioner som invånare och leverantörer.

1177, UMO och Youmo hbtqi-certifierade: Ökad kunskap om normer ger mervärde för alla

För att ha ett inkluderande och normkritiskt perspektiv på vårdinformationen till Sveriges invånare krävs ständig påfyllning av kunskap. Den insikten låg till grund för en vidareutbildning för nationella redaktionen på 1177.se och redaktionerna för UMO.se och Youmo.se. Nu har redaktionerna blivit tilldelade RFSL:s hbtqi-certifiering. Arbetet med certifieringen bidrog dessutom till att bättre ta tillvara medarbetares olikheter för att åstadkomma en inkluderande arbetsmiljö för alla.

Se fler nyheter

Evenemang

Se filmen från webbinariet om Digitalt möte

Den 6 december berättade Inera om vikten av ett mötesverktyg med stark autentisering. Bland annat berättade Övertorneås Aina Bleikvassli om nyttorna med att använda Digitalt möte för en liten kommun med stora avstånd. Investeringen lönade sig redan första året.

Se filmen från webbinarier om Pascal 3.0

Varje dag hela november 2022 höll Ineras Pascalförvaltning webbinarier om den nya versionen av Pascal.

Informationsmöten: Nya tjänster för kommunal vård och omsorg

I november 2022 hölls informationsmöten om erbjudandet som gäller fyra nya tjänster för kommunal vård och omsorg. Se inspelningarna och presentationsmaterialet från mötena.

Se alla evenemang

Support och beställning

Behöver du hjälp?

Läs hur du kan kontakta oss med dina frågor.

Till kundportalen

I kundportalen kan din organisation beställa vissa av Ineras tjänster, och se vilka tjänster ni har beställt.

Se driftstatus och servicefönster

Se aktuell driftstatus och kommande planerade åtgärder för våra tjänster.

Till toppen av sidan