Inera

Vi utvecklar framtidens välfärd

Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden.

I fokus

Fem frågor om säkerhetsläget

Informationssäkerhetschef Fredrik Rosenberg om arbetet med att förstå och hantera risker i en orolig tid präglad av förhöjt hotläge.

Grunden lagd för nästa generations digitala samverkan i välfärden

Nu har alla regioner ställt sig bakom två nya referensarkitekturer för samverkan som går under namnet T2.

Patrik Sundström om kraftsamling kring fortsatt digitalisering i välfärden

I början av sommaren tillträdde Patrik Sundström som tillförordnad vd på Inera. Han kommer senast från Sveriges kommuner och regioner, SKR, där han hade rollen som digitaliseringschef, CDO. Här ger han sin syn på vad som kommer vara viktigt för välfärden, och Inera, framgent.

Så stor blir nyttan när befintliga tjänster nyttjas fullt ut

Ökad patientsäkerhet, bättre service till invånaren och frigjord tid motsvarande drygt 15 årsarbetare. Det är några av nyttorna som skulle kunna uppnås i en kommun med 85 000 invånare som går från att arbeta analogt och använda telefon, fax och post till att tillsammans med andra vårdgivare fullt ut nyttja fyra av Ineras befintliga tjänster för att utbyta information. Ineras strateg Karin Bengtsson och analytiker Amanda Sundberg berättar om möjligheterna som nyttokalkylen ”Optimerat läge för kommunerna” visar på.

Kommande evenemang

Kraftsamling kring målbilden för 1177

Den 15 december bjuder Inera in ledare och strateger från regioner och kommuner till en digital heldag med fokus på målbilden för 1177. Vi diskuterar vad målbilden innebär, vilken betydelse den har för regioners och kommuners digitalisering och hur vi följer upp arbetet. Flera inbjudna paneldeltagare kommer att medverka, däribland företrädare för regioner, kommuner, SKR och patientorganisationer. Dagen avslutas med ett inlägg från AI-experten Göran Lindsjö som kommer att prata om AI:s betydelse för utvecklingen av 1177.

Se alla evenemang

Nyheter

Samverkansforum om E-klient lockar allt fler

Tjänsteförvaltningen för E-klient anordnar regelbundet samverkansforum för Ineras kunder i syfte att utbyta erfarenheter och lyfta gemensamma utmaningar. Intresset för senaste mötet i oktober var stort. På plats fanns deltagare från samtliga regioner och cirka 40 kommuner. André Arvidsson, förvaltningsansvarig för E-klient på Inera, berättar om forumet och nyttorna med tjänsten som stödjer den digitala arbetsplatsens hela livscykel.

Bättre tillgång till läkemedelsinformation bidrar till ökad trygghet för professionen

Ineras tjänst Sil, Svenska informationstjänster för läkemedel, har ökat uppdateringsfrekvensen för sin databas från en gång i veckan till två. Detta är en viktig pusselbit för professionens tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad läkemedelsinformation, som bidrar till en jämlik och effektiv hälso- och sjukvård med patienten i fokus.

Så stor blir nyttan när befintliga tjänster nyttjas fullt ut

Ökad patientsäkerhet, bättre service till invånaren och frigjord tid motsvarande drygt 15 årsarbetare. Det är några av nyttorna som skulle kunna uppnås i en kommun med 85 000 invånare som går från att arbeta analogt och använda telefon, fax och post till att tillsammans med andra vårdgivare fullt ut nyttja fyra av Ineras befintliga tjänster för att utbyta information. Ineras strateg Karin Bengtsson och analytiker Amanda Sundberg berättar om möjligheterna som nyttokalkylen ”Optimerat läge för kommunerna” visar på.

Samtalsprocessen för sjukvårdsrådgivning uppmärksammas inom akademin

Nyligen publicerades en forskningsartikel om den metod, samtalsprocessen, som Inera lär ut till verksamheter som jobbar med sjukvårdsrådgivning på telefon. Artikeln konstaterar att metoden stämmer väl överens med den vetenskapliga litteraturen inom området.

Så utvecklas Min vårdplan cancer i 1177 stöd och behandling

Antalet patienter som använder Min vårdplan cancer i 1177 har femfaldigats på två år, men användandet skiljer sig åt mellan olika mottagningar i landet. Det visar en utvärdering från Regionala cancercentrum i samverkan där slutsatserna nu tas vidare för fortsatt utveckling av den nationella tjänsten i samarbete med Inera.

Fem frågor om säkerhetsläget

Informationssäkerhetschef Fredrik Rosenberg om arbetet med att förstå och hantera risker i en orolig tid präglad av förhöjt hotläge.

1177.se får hedervärd utmärkelse för SEO

1177.se får årets svenska SEO-pris inom kategorin Offentlig sektor. ”Att få ett pris som detta är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb ” säger Jenny Andersson, sökredaktör för 1177.se på Inera.

Centralt stöd och engagerade medarbetare avgörande för ökad digitaliseringstakt

Kommuner och regioner har börjat implementera sina digitala strategier, men för att öka digitaliseringstakten behövs såväl nya arbetssätt och tankebanor som samverkan och stöd från centralt håll. Det visar en rapport från konsultbolaget PwC.

Se fler nyheter

Gå direkt till

Rapporter och resultat

Läs rapporter och ta del av resultat från genomförda projekt och utredningar.

Nyttokalkyler

Inera tar löpande fram nyttokalkyler för flera av våra tjänster och projekt. Med Ineras metodstöd kan din organisation också ta fram en egen nyttokalkyl i nio steg.

Statistik för Ineras tjänster

Se hur Ineras tjänster används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid. Statistiken är uppdelad per tjänst, och innehållet beror på vilken typ av tjänst det handlar om.

Kundportalen

I kundportalen kan din organisation beställa vissa av Ineras tjänster, och se vilka tjänster ni har beställt.

Till toppen av sidan