Inera

Vi utvecklar framtidens välfärd

Inera är ett digitaliseringsbolag som bidrar till att utveckla välfärden. 

I fokus

Se film om möjligheterna med sammanhållen planering på 1177

Fiktiva exempel visar hur översikter på 1177 kan bli ett stöd vid tät kontakt med vård och omsorg.

Fem lärdomar från 25 års digitalisering i vården

Karina Tellinger, digitaliseringsstrateg på SKR, blickar tillbaka på en it-utveckling i vården där fokus förflyttats från journaldokumentation till e-tjänster och delning av data som stöd för personcentrerad vård med patienten som medskapare.

Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda för digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet.

Ny kundportal för kontakt med Inera

Den 24 april lanseras Ineras nya kundportal där du som kund kan kontakta oss och se dina ärenden.

Kommande evenemang

Inera på Vitalis 2024

Varje år möts representanter från kommuner, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte på eHälsomässan Vitalis. Förra året deltog nästan 6 000 personer på konferensen som i år går av stapeln på Svenska Mässan i Göteborg 13-16 maj. Inera kommer vara på plats och föreläsa inom flera områden kopplat till digitalisering i välfärden.

Se alla evenemang

Nyheter

1177.se har fortsatt nöjda användare

2023 års NKI-undersökning för 1177.se visar att webbplatsen har fortsatt nöjda användare även om det märks en viss nedgång jämfört med fjolårets mätning. Insikterna från NKI-undersökningarna används i Ineras utvecklingsarbete, till exempel i ett pågående projekt som syftar till att skapa en mer modern, lättnavigerad och sammanhängande användarupplevelse i samtliga delar av 1177.se.

Nya namn på tjänsterna inom 1177 vid support och beställning

I samband med att Ineras nya kundportal lanseras den 24 april kommer både den öppna och den inloggade delen av 1177 att få nya tjänstenamn. Den öppna delen kommer att benämnas 1177 informationsportal och den inloggade delen kommer att benämnas 1177 inloggningsportal.

Möt Ineras föreläsare på Vitalis

Inera medverkar i flera seminarier på e-hälsomässan Vitalis i Göteborg 13–16 maj. Här berättar några av föreläsarna vilka digitaliseringsfrågor i välfärden som de kommer att tala om. Möt tjänstespecialister, verksamhetsutvecklare, it-arkitekter och experter inom läkemedel och informationsdelning från Inera.

Fem frågor till Ineras CIO Per Brogevik

I november förra året tog Per Brogevik klivet från digitaliseringsdirektör i Örebro kommun till ny CIO på Inera. Sedan dess har det skett flera större förändringar internt, bland annat har nya arbetssätt införts och en ny organisation trädde i kraft den 1 mars. Nu leder Per Brogevik arbetet på den nya avdelningen IT och arkitektur.

Ny kundportal för kontakt med Inera

Den 24 april 2024 lanserar Inera en ny kundportal där du som kund enkelt kan kontakta oss och se dina ärenden.

Nu kan bilagor bifogas i Elektronisk remiss

Med nya versionen 2.0 av tjänsten Elektronisk remiss går det att bifoga bilagor av olika filtyper. Det innebär minskat behov av manuell hantering, vilket sparar tid och pengar i vården samtidigt som patientsäkerheten stärks då mer bakgrundsinformation kan förmedlas i ett och samma digitala flöde med remissen.

Nystart för tjänsten Hälsoläge kan begränsa sjukdomsutbrott

En ny version av tjänsten Hälsoläge kan ge myndigheter, regioner och kommunala aktörer effektivt stöd att bevaka utbrottsrisker och bedöma hälsotrender baserat på information om kontaktorsaker till 1177 på telefon. Tjänsten ägdes tidigare av Folkhälsomyndigheten och avvecklades i november 2023. Flera organisationer har efterfrågat fortsatt användning och nu har Inera gått ut med en offert om utveckling och förvaltning av Hälsoläge.

Nytt bibliotek med skattningsformulär i 1177 formulärhantering

Skattningsskalor är viktiga för att förmedla patientens bedömning av sin hälsa, symtom eller besvär till läkare och annan vårdpersonal. Som stöd för att samla in relevanta patientdata finns sedan slutet av mars ett nytt bibliotek med kvalitetssäkrade formulär – Nationell formulärsamling – tillgängliga i tjänsten 1177 formulärhantering.

Se fler nyheter

Gå direkt till

Rapporter och resultat

Läs rapporter och ta del av resultat från genomförda projekt och utredningar.

Nyttokalkyler

Inera tar löpande fram nyttokalkyler för flera av våra tjänster och projekt. Med Ineras metodstöd kan din organisation också ta fram en egen nyttokalkyl i nio steg.

Statistik för Ineras tjänster

Se hur Ineras tjänster används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid. Statistiken är uppdelad per tjänst, och innehållet beror på vilken typ av tjänst det handlar om.

Till toppen av sidan