Inera

Vi utvecklar framtidens välfärd

Inera är ett digitaliseringsbolag som bidrar till att utveckla välfärden. 

I fokus

Ineras vd Patrik Sundström lyfter tre trender från årets Vitalis

Årets omgång av e-hälsomässan Vitalis samlade tusentals deltagare. Se filmen med Patrik Sundströms trendspaning.

Ny version av Pascal lanseras 25 maj 2024

Ineras tjänst Pascal är först ut med full anpassning till Nationella läkemedelslistan, NLL.

Ny kundportal för kontakt med Inera

Den 24 april lanserades Ineras nya kundportal där du som kund kan kontakta oss och se dina ärenden.

Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda för digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet.

Kommande evenemang

Inera sänder live från Almedalen

Inera kommer att vara i Visby under årets Almedalsvecka för att tillsammans med inbjudna gäster hålla digitala seminarier om aktuella frågor kring digitalisering och framtidens välfärd. Hör experter och politiker trendspana inom områden som hälso- och sjukvård, tech och kommungemensamma satsningar.

Se alla evenemang

Nyheter

Ineras vd Patrik Sundström lyfter tre trender från årets Vitalis

Årets omgång av e-hälsomässan Vitalis samlade tusentals deltagare. Se filmen med Patrik Sundströms trendspaning.

Nordic Medtest byter namn och närmar sig moderbolaget

För att bli en tydligare del av sitt moderbolag Inera AB byter Nordic Medtest, NMT, namn till Inera Test och utveckling AB. Bolaget kommer fortsatt att ha sitt säte i Karlstad.

Första kommunbeslut taget om att anta ny lag

Ljusdal är första kommun i Sverige att fatta beslut om att tillämpa lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. "Ineras utredning om hur lagen ska tolkas i praktiken har varit stödjande i beslutsprocessen. Att tillämpa den nya lagen för informationsdelning ger förutsättningar att använda digitaliseringens fördelar”, säger Madeleine Hansback, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ljusdals kommun.

Nu går Terminologitjänsten live

Terminologitjänsten finns nu tillgänglig att beställa. Genom att erbjuda en webbaserad plattform för gemensamt överenskomna standarder bidrar den nya tjänsten till bland annat effektivare utbyte av vårdinformation och minskad administrativ börda för vårdpersonal.

Ny version av Pascal lanseras 25 maj 2024

Ineras tjänst Pascal är först ut med full anpassning till Nationella läkemedelslistan, NLL. Den nya versionen av tjänsten som lanseras i slutet av maj är också uppdaterad med funktioner som gör det möjligt att förskriva till patienter som inte får sina läkemedel förpackade i dospåsar vilket gör att förskrivarna får en sömlös upplevelse i ett och samma system.

1177.se har fortsatt nöjda användare

2023 års NKI-undersökning för 1177.se visar att webbplatsen har fortsatt nöjda användare även om det märks en viss nedgång jämfört med fjolårets mätning. Insikterna från NKI-undersökningarna används i Ineras utvecklingsarbete, till exempel i ett pågående projekt som syftar till att skapa en mer modern, lättnavigerad och sammanhängande användarupplevelse i samtliga delar av 1177.se.

Nya namn på tjänsterna inom 1177 vid support och beställning

I samband med att Ineras nya kundportal lanseras den 24 april kommer både den öppna och den inloggade delen av 1177 att få nya tjänstenamn. Den öppna delen kommer att benämnas 1177 informationsportal och den inloggade delen kommer att benämnas 1177 inloggningsportal.

Möt Ineras föreläsare på Vitalis

Inera medverkar i flera seminarier på e-hälsomässan Vitalis i Göteborg 13–16 maj. Här berättar några av föreläsarna vilka digitaliseringsfrågor i välfärden som de kommer att tala om. Möt tjänstespecialister, verksamhetsutvecklare, it-arkitekter och experter inom läkemedel och informationsdelning från Inera.

Se fler nyheter

Gå direkt till

Rapporter och resultat

Läs rapporter och ta del av resultat från genomförda projekt och utredningar.

Nyttokalkyler

Inera tar löpande fram nyttokalkyler för flera av våra tjänster och projekt. Med Ineras metodstöd kan din organisation också ta fram en egen nyttokalkyl i nio steg.

Statistik för Ineras tjänster

Se hur Ineras tjänster används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid. Statistiken är uppdelad per tjänst, och innehållet beror på vilken typ av tjänst det handlar om.

Till toppen av sidan