Inera

Vi utvecklar framtidens välfärd

Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden.

I fokus

Grunden lagd för nästa generations digitala samverkan i välfärden

Nu har alla regioner ställt sig bakom två nya referensarkitekturer för samverkan som går under namnet T2.

Ineras strategiska samarbeten bäddar för smartare arbetssätt

Med nya strategiska leverantörer lägger vi grunden för ett gemensamt arbetssätt, säger Sara Meunier, CTO, Inera.

Nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den 1 januari 2023 trädde en ny lag i kraft. Inera har utrett hur lagen ska tolkas i praktiken.

Röster från Almedalen

Ta del av de trendspaningar som Inera gjorde tillsammans med experter under årets Almedalsvecka i Visby.

Kommande evenemang

Informationsmöte om SDK för privata utförare

Den 26 september beskriver Inera hur privata utförare kan dra nytta av Säker digital kommunikation i informationsutbytet med kommuner, regioner och myndigheter.

Se alla evenemang

Nyheter

Grunden lagd för nästa generations digitala samverkan i välfärden

Nu har alla regioner ställt sig bakom två nya referensarkitekturer för samverkan som går under namnet T2.

Röster från Almedalen – ta del av experternas trendspaningar

Ineras trendspaningar tillsammans med experter från branschorganisationer, kommuner och regioner var uppskattade när de livesändes under årets Almedalsvecka i Visby. Ledarskap och samverkan, ekonomiska förutsättningar samt offentlig sektors stora tekniska skuld var några utmaningar som Markus Bylund, it-direktör i Region Gävleborg, lyfte i ett av panelsamtalen.

Möt Inera på Socialchefsdagarna

Varje höst sammanför Socialchefsdagarna ledare inom socialtjänsten från hela Sverige med företag, organisationer och myndigheter som på olika sätt är verksamma inom det sociala området. Vanligtvis deltar mellan sex och sju tusen personer på arrangemanget som i år går av stapeln i Karlstad 27–29 september. Karin Bengtsson från Ineras kommungrupp kommer att vara på plats för att prata om digitalisering i välfärden.

Nu lanseras Ineras utvidgade underskriftstjänst

Den 5 september utvidgas Ineras underskriftstjänst så att det blir möjligt att signera dokument med flera olika e-legitimationer. Då lanseras en webbvariant av tjänsten som kan användas helt utan integration med organisationens verksamhetssystem. Senare under hösten lanseras även en API-variant.

Räkna på nyttan vid införande av välfärdsteknik

Den 9 oktober anordnar SKR ett webbinarium som stöttar kommuner att bedöma nyttan av välfärdsteknik. Ineras analytiker Amanda Sundberg medverkar med en genomgång av hur nyttokalkyler kan användas som verktyg vid förändringsarbete för att bättre nyttja digitaliseringens möjligheter.

Så kan den nya lagen tillämpas i praktiken

Nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation möjliggör smidigare informationsdelning mellan aktörer som möter samma individ. Inera har utrett hur lagen ska tolkas i praktiken för att kunna omsättas i digitala system och tjänster. Marie-Louise Hammar i Örebro kommun deltog i utredningen och ser framför allt en stor nytta i att information faktiskt blir dokumenterad och inte stannar i ett telefonsamtal mellan olika medarbetare.

Nytt verksamhetsstöd underlättar rådgivning i 1177 på telefon

Nästa år lanserar Inera ett nytt verksamhetsstöd för de sjuksköterskor som jobbar med sjukvårdsrådgivning i 1177 på telefon. Det innebär bland annat mindre kognitiv belastning då det nya systemet automatiskt genererar förslag på hänvisningar som sjuksköterskan kan ge till patienten.

Användning av hälsoportaler i Norden är störst i Sverige och Norge

Alla nordiska länder har hälsoportaler motsvarande 1177.se. Precis som i Sverige är de andra nordiska ländernas hälsoportaler starka varumärken, men det finns skillnader både när det kommer till spridning och innehåll. Det visas i en jämförande studie som genomförs årligen för att kartlägga likheter och skillnader mellan de nordiska hälsoportalerna.

Se fler nyheter

Gå direkt till

Rapporter och resultat

Läs rapporter och ta del av resultat från genomförda projekt och utredningar.

Nyttokalkyler

Inera tar löpande fram nyttokalkyler för flera av våra tjänster och projekt. Med Ineras metodstöd kan din organisation också ta fram en egen nyttokalkyl i nio steg.

Statistik för Ineras tjänster

Se hur Ineras tjänster används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid. Statistiken är uppdelad per tjänst, och innehållet beror på vilken typ av tjänst det handlar om.

Kundportalen

I kundportalen kan din organisation beställa vissa av Ineras tjänster, och se vilka tjänster ni har beställt.

Till toppen av sidan