Inera

Vi utvecklar framtidens välfärd

Inera är kommunernas och regionernas digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden.

I fokus

Patrik Sundström ny tillfördnad vd för Inera

Ineras styrelse har kommit överens med vd Peter Arrhenius om att han lämnar uppdraget som Ineras vd.

Inera i Almedalen

Inera kommer att vara på plats under årets Almedalsvecka för att omvärldsbevaka och träffa kunder och branschkollegor. Torsdagen den 29 juni livesänder vi tre möten där vi rapporterar om högaktuella ämnen tillsammans med inbjudna gäster från kommuner, regioner och it-leverantörer.

1177 direkt - ny digital ingång till vården

Sedan i mars erbjuder flera regioner ett nytt komplement till kontakt via telefon och fysiska besök i första linjens vård.

Ny lag för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den 1 januari 2023 trädde en ny lag i kraft. På Inera pågår en utredning om hur lagen ska tolkas i praktiken.

Kommande evenemang

Webbinarium: Så kan kommunen stärka skyddet mot cyberattacker

Den 21 juni bjuder Inera in till en föreläsning om hur kommuner kan stärka sin säkerhet för att bättre skydda sig mot cyberangrepp. Webbinariets målgrupp är säkerhetsansvariga och andra chefer i små kommuner.

Informationsmöte om utvidgad underskriftstjänst

Den 13 juni berättar Inera om de nya funktionerna i den utvidgade underskriftstjänsten som lanseras i höst.

Se alla evenemang

Gå direkt till

Rapporter och resultat

Läs rapporter och ta del av resultat från genomförda projekt och utredningar.

Nyttokalkyler

Inera tar löpande fram nyttokalkyler för flera av våra tjänster och projekt. Med Ineras metodstöd kan din organisation också ta fram en egen nyttokalkyl i nio steg.

Statistik för Ineras tjänster

Se hur Ineras tjänster används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid. Statistiken är uppdelad per tjänst, och innehållet beror på vilken typ av tjänst det handlar om.

Kundportalen

I kundportalen kan din organisation beställa vissa av Ineras tjänster, och se vilka tjänster ni har beställt.

Nyheter

Patrik Sundström ny tillförordnad vd för Inera

Ineras styrelse har kommit överens med vd Peter Arrhenius om att han lämnar uppdraget som Ineras vd.

Sverige fortsatt långt fram med digitala verktyg i vården

Svensk primärvård utmärker sig positivt jämfört med andra länder när det gäller tillgång till digitala hjälpmedel för patienter och läkare. Det visar en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys som bygger på en internationell enkätundersökning där primärvårdsläkare gett sin bild av arbetet på vårdcentral.

Tysk teve lyfter fram svensk satsning på delning av patientdata

”Det ska vara sjukvårdens olika aktörer som samordnar sig kring patienten, inte patienten som bär information fram och tillbaka mellan vårdgivare.” Budskapet från primärvårdsläkaren Katharina Schmidt-Mende var tydligt när hon fick besök av ett tyskt teveteam som ville veta hur svenska vårdcentraler drar nytta av digitalisering och delning av journaluppgifter.

Webbinarieserie om Ineras tjänster för kommunal hälso- och sjukvård

Kommunens sjuksköterskor skulle inte klara sig utan läkemedelstjänsten Pascal och många använder Nationell patientöversikt, NPÖ. Färre känner till 1177 rådgivningsstödet webb eller inser att även hemsjukvårdens patienter skulle kunna ta del av sin journal via 1177. Den 26 maj startar Inera en webbinarieserie för att öka kännedomen om de nyttor som Ineras tjänster kan skapa för kommunal hälso- och sjukvård.

Ökad flexibilitet med nya underskriftstjänsten

I september lanseras Ineras utvidgade underskriftstjänst som gör det möjligt att signera dokument elektroniskt på ett säkert sätt med flera olika e-legitimationer. Dan Bergvall, chef för sektion Infrastrukturtjänster på Inera, berättar om nyttan med de nya funktionerna och hur tjänsten utvecklas vidare för att möta kommuners och regioners behov.

Så stöttar Inera kommunerna att införa digitala nationella prov

2024 är året då nationella proven ska bli digitala, vilket ställer stora krav på skolansvariga i Sveriges kommuner. Det gäller såväl teknikval, nätverk och identitetshantering som processer, pedagogik och kompetens. För att underlätta förberedelsearbetet och göra skolorna startklara har Inera tagit fram en vägledning för de tekniska förutsättningarna.

Gemensamt stöd för regioners och kommuners digitaliseringsplaner

Med en samlad bild över beslutade och pågående initiativ inom EU och Sverige blir det lättare för verksamhetsplanerare i kommuner och regioner att få en överblick över nationell digital utveckling som påverkar dem. Det är syftet med den strukturerade omvärldsbevakning som Inera tagit fram.

”Samarbete är enda alternativet för lyckad digitalisering”

Möt Emma Vintemon, ny kundansvarig för små och medelstora kommuner på Inera.

Så går Inera vidare med erbjudandet för kommunal vård och omsorg

Nu har svarstiden gått ut för Ineras erbjudande gällande nya digitala lösningar till stöd för kommunernas vård- och omsorgspersonal. Maria Ehrndal, verksamhetsutvecklare och chef för Ineras kommungrupp, svarar på frågor om hur initiativen tas vidare.

Ny referensarkitektur för Identitet och åtkomst

Det reviderade dokumentet underlättar kravställning vid upphandling av verksamhetssystem och it-infrastruktur.

1177.se har mycket nöjda användare

Enligt den senaste undersökningen av Nöjd-kund-index, NKI, för 1177.se är användarna mycket nöjda med webbplatsen. Undersökningen genomfördes i december 2022 och resultatet visar på höga värden för både den öppna och inloggade delen av 1177.se.

Nu kan regioner prenumerera på statistik från Inera

Inera erbjuder nu en möjlighet för regioner att göra mer djupgående analyser kopplat till användningen av Ineras tjänster.

Se fler nyheter
Till toppen av sidan