Inera

Första avropet i Ineras nya ramavtal

I våras tecknade Inera ramavtal med åtta strategiska leverantörer och nu har de bjudits in till ett första avrop. Vd Peter Arrhenius berättar hur upphandlingen är en viktig del i Ineras förändringsarbete.

Aktuella artiklar

Ineras uppdrag

Genom att tillhandahålla gemensam digital infrastruktur och arkitektur skapar Inera förutsättningar för att digitalisera välfärden.

Ineras arbete för regionerna

Ineras fokus speglar regionernas satsningsområden och syftar till att underlätta för både vårdgivare och patienter.

Ineras arbete för kommunerna

Ineras verksamhetsinriktning och fokus för kommunerna idag tar utgångspunkt i prioriteringarna beslutade av ägarrådet.

I fokus

Erbjudande om nya tjänster för kommunal vård och omsorg

Inera har skickat ut ett erbjudande till alla Sveriges kommuner om nya digitala lösningar för den kommunala vården och omsorgen.

Ineras medicinska chef om vikten av digitalt stöd för hela vårdprocessen

Under sina 20 år som röntgenläkare såg Christina Kling Hassler tidigt potentialen med it för att utveckla verksamheten. Nu leder hon Ineras medicinska råd och brinner för processtöd som möter vårdens behov av smidig informationsöverföring genom hela patientresan – från diagnostik och behandling till uppföljning och rehabilitering.

Säker inloggning på 1177

Inloggning på 1177 ska alltid ske från webbplatsen 1177.se. Aldrig via en länk från en annan webbplats. Det är viktigt för att obehöriga inte ska kunna komma åt personliga uppgifter.

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Privata utförare kan ta del av Säker digital kommunikation

Snabbare hantering av brådskande ärenden, effektivare service för invånare och säker digital hantering av sekretessklassad information. Det är några av vinsterna med Ineras tjänst Säker digital kommunikation. Nu kan även privata organisationer med offentlig finansiering ansluta till tjänsten.

Färre knappval lotsar till rätt hjälp på Inera

Nu är det enklare att snabbt få hjälp med sitt ärende för den som ringer till Inera. Sedan 23 januari går det endast att göra två knappval i samtalet, i stället för fyra, vilket underlättar för såväl kommuner och regioner som invånare och leverantörer.

1177, UMO och Youmo hbtqi-certifierade: Ökad kunskap om normer ger mervärde för alla

För att ha ett inkluderande och normkritiskt perspektiv på vårdinformationen till Sveriges invånare krävs ständig påfyllning av kunskap. Den insikten låg till grund för en vidareutbildning för nationella redaktionen på 1177.se och redaktionerna för UMO.se och Youmo.se. Nu har redaktionerna blivit tilldelade RFSL:s hbtqi-certifiering. Arbetet med certifieringen bidrog dessutom till att bättre ta tillvara medarbetares olikheter för att åstadkomma en inkluderande arbetsmiljö för alla.

Stor nytta när fler nationella kvalitetsregister kan ta emot uppgifter automatiskt

Minskat dubbelarbete för vårdpersonal, mer strukturerad vårddokumentation samt bättre kvalitet och täckning i de nationella kvalitetsregistren. Det är några av vinsterna för regioner och kommuner när de nu i allt högre grad ansluter till Ineras tjänst Informationsutlämning till kvalitetsregister.

Det ska vara lätt att hitta rätt kunskapsstöd

Nytt författarverktyg, utökat redaktionellt stöd och en ny webbsida som ska lanseras i slutet av mars – det är några av resultaten sedan Inera tog över ansvar för Nationellt kliniskt kunskapsstöd, NKK, för ett år sedan. Chris Landergren, medicinskt sakkunnig och tjänsteansvarig, sammanfattar viktiga milstolpar i arbetet med att ta fram ett 1177 för vårdgivare där all kunskap kring patientmötet samlas på ett ställe.

Allt fler drar nytta av samverkan i Arkitekturgemenskapen

Ett gemensamt ramverk som sparar tid och resurser i offentlig verksamhet och samlar kunskap på en öppen webbplats för it- och verksamhetsarkitekter över hela landet.

Första myndighet live med Säker digital kommunikation

Nu kan Arbetsförmedlingen skicka känslig information på ett säkert och digitalt sätt. Effektivare arbetssätt och tryggare medarbetare är några av nyttorna som produktansvariga Anna Ekegren, kan identifiera i sin verksamhet.

Allt fler erbjuder internetbaserad behandling via 1177.se

Innovativa vårdgivare, behov av att kunna erbjuda vård på distans och ett komplement till den fysiska vården. Detta är några av anledningarna till att antalet program i tjänsten Stöd och behandling ökat snabbt de senaste åren.

Se fler nyheter

Evenemang

Se filmen från webbinariet om Digitalt möte

Den 6 december berättade Inera om vikten av ett mötesverktyg med stark autentisering. Bland annat berättade Övertorneås Aina Bleikvassli om nyttorna med att använda Digitalt möte för en liten kommun med stora avstånd. Investeringen lönade sig redan första året.

Se filmen från webbinarier om Pascal 3.0

Varje dag hela november 2022 höll Ineras Pascalförvaltning webbinarier om den nya versionen av Pascal.

Informationsmöten: Nya tjänster för kommunal vård och omsorg

I november 2022 hölls informationsmöten om erbjudandet som gäller fyra nya tjänster för kommunal vård och omsorg. Se inspelningarna och presentationsmaterialet från mötena.

Se alla evenemang

Support och beställning

Behöver du hjälp?

Läs hur du kan kontakta oss med dina frågor.

Till kundportalen

I kundportalen kan din organisation beställa vissa av Ineras tjänster, och se vilka tjänster ni har beställt.

Se driftstatus och servicefönster

Se aktuell driftstatus och kommande planerade åtgärder för våra tjänster.

Till toppen av sidan