Inera

Vi utvecklar framtidens välfärd

Inera är ett digitaliseringsbolag som bidrar till att utveckla välfärden. 

I fokus

Se inspelningar från Ineras livesändningar i Almedalen

Ta del av inspelningar från Ineras digitala seminarier från Almedalsveckan.

Så sammanfattar Inera 2023

Ineras års- och hållbarhetsredovisning för 2023 är nu publicerad. Ta del av viktiga händelser under året.

Nu öppnar 1177 för vårdpersonal – tre röster om framtida möjligheter

Mats Bojestig, Markus Lingman och Patrik Sundström samtalar om regionernas gemensamma satsning.

Handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda för digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet.

Kommande evenemang

Branschforum augusti 2024

Den 23 augusti är det dags för årets andra branschforum. Den här gången handlar det om den hittills största revideringen av den nationella samverkansarkitekturen som fastställdes sommaren 2023.

Se alla evenemang

Nyheter

Nordic Medtest AB heter nu Inera Test och utveckling AB

Nordic Medtest AB har bytt namn till Inera Test och utveckling AB. Bolaget är därmed en tydligare del av moderbolaget Ineras organisation. Under hösten kommer bolaget fullt ut implementera det nya bolagsnamnet och Ineras visuella identitet.

Så förbättras användarupplevelsen i 1177

Ineras pågående projekt Sammanhållen planering ska bidra till visionen om ett sammanhållet 1177 där det öppna och det inloggade läget upplevs som en sammanhängande webbplats. Projektets första etapp pågår fram till september 2025 och syftar till att skapa en sammanhållen översikt för individen med hjälp av den information som finns i 1177 idag.

Röster från årets Vitalis

E-hälsomässan Vitalis i Göteborg lockade tusentals besökare. Inera var på plats och medverkade i över 40 seminarier. Här lyfter några av deltagarna höjdpunkter och spaningar från årets mässa i mitten av maj.

Fem frågor om Ineras arbete med standardisering

Standardisering är ett viktigt verktyg för att effektivisera välfärdens digitalisering och lösa verksamheters utmaningar i vård och omsorg. ”Att basera lösningar på standarder bidrar till att öka förmågan till informationsutväxling och sänka tröskeln för implementering av digitala tjänster”, säger it-arkitekt Oskar Thunman som arbetar med Ineras strategier för användning av standarder som FHIR.

Nu öppnar 1177 för vårdpersonal – tre röster om framtida möjligheter

Tillit, tillgänglighet och tillsammans. Det är tre ord som återkommer när hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig, överläkaren Markus Lingman och Ineras vd Patrik Sundström sammanstrålar för att tala om möjligheter och utmaningar med regionernas gemensamma satsning på 1177 för vårdpersonal. Den 10 juni slogs portarna upp för samlingsplatsen där kontinuerligt uppdaterade kunskapsstöd ska förenkla vardagen för vårdens medarbetare.

Ineras vd Patrik Sundström lyfter tre trender från årets Vitalis

Årets omgång av e-hälsomässan Vitalis samlade tusentals deltagare. Se filmen med Patrik Sundströms trendspaning.

Nordic Medtest byter namn och närmar sig moderbolaget

För att bli en tydligare del av sitt moderbolag Inera AB byter Nordic Medtest, NMT, namn till Inera Test och utveckling AB. Bolaget kommer fortsatt att ha sitt säte i Karlstad.

Första kommunbeslut taget om att anta ny lag

Ljusdal är första kommun i Sverige att fatta beslut om att tillämpa lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. "Ineras utredning om hur lagen ska tolkas i praktiken har varit stödjande i beslutsprocessen. Att tillämpa den nya lagen för informationsdelning ger förutsättningar att använda digitaliseringens fördelar”, säger Madeleine Hansback, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ljusdals kommun.

Se fler nyheter

Gå direkt till

Rapporter och resultat

Läs rapporter och ta del av resultat från genomförda projekt och utredningar.

Nyttokalkyler

Inera tar löpande fram nyttokalkyler för flera av våra tjänster och projekt. Med Ineras metodstöd kan din organisation också ta fram en egen nyttokalkyl i nio steg.

Statistik för Ineras tjänster

Se hur Ineras tjänster används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid. Statistiken är uppdelad per tjänst, och innehållet beror på vilken typ av tjänst det handlar om.

Till toppen av sidan