Gå till innehåll

Tjänster

Här kan du se Ineras tjänster. De vänder sig till invånare, medarbetare och beslutsfattare i offentlig sektor.

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett sä...

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden på telefon erbjuder sjukvårdsrådgivning dygnet runt i hela Sverige. För sjukvårdsråd...

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben erbjuder kvalitetssäkrad information om hälsa, sjukdomar och vård. På 1177...

eKlient

eKlient är ett koncept som bygger på ett samarbete mellan landsting, regioner och kommuner. Syftet ä...

Eira

Via landstingssamarbetet Eira får vårdens personal tillgång till internationella forskningsresultat ...

Elektronisk remiss

Tjänsten Elektronisk remiss gör det möjligt för vårdgivare att skicka och ta emot remisser digitalt,...

E-blankettjänsten

Med E-blankettjänsten kan kommunen erbjuda ett stort antal kvalitetssäkrade formulär till invånare o...

Födelseanmälan

Födelseanmälan är en tjänst som gör det möjligt för förlossningskliniker att skicka födelseanmälan e...

Hitta och jämför vård

Hitta och jämför vård är den del på 1177.se som presenterar kontaktinformation till landets vårdmott...

Hjälplinjen

Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd till allmänheten genom en jourtelefon som är öppe...

Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd kring en databas som idag samlar information om fler än 400 000 hjäl...

Identifieringstjänst SITHS

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning som gör det möjligt för användare att identifiera ...

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget är ett nationellt it-stöd för att dokumentera, lagra och visa information om vår...

Intygsstatistik

Med Intygsstatistik kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt se och följa upp de mönster...

Intygstjänster

Intygstjänsterna utvecklas och förvaltas av Inera i syfte att förenkla och effektivisera sjukskrivni...

Journalen

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och...

Katalogtjänst HSA

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer ...

Kvalitetssystem Easy

Kvalitetssystem Easy (Enterprise Auditing System) är ett webbaserat granskningsverktyg som används ...

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke...

Nitha – it-stöd för händelseanalys

Nitha är en webbapplikation som är utvecklad för att stödja händelseanalysarbete och för att göra an...

Pascal

Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och beställa läkemedel och handelsvaror för ...

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som på ett effektivt sätt hanterar personuppgifter frå...

Regional tjänsteplattform - SKLTP

Organisationer som har behov av en egen regional tjänsteplattform, kan utan kostnad ladda ner koden ...

Rehabstöd

Rehabstöd är ett verktyg för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården med att samordna sjukskrivna...

Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken i barnhälsovård är en nationell webbaserad handbok för barnhälsovården.

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb är ett symtombaserat medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov.

Sjunet

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är anpassat för de höga krav på tillgänglighet, ...

Stöd och behandling

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som möjliggör för landsting, regio...

Svenska biobanksregistret

Svenska biobanksregistret, SBR, innehåller information om hälso- och sjukvårdens sparade biobankspro...

Svenska informationstjänster för läkemedel – Sil

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, innehåller kvalitetsgranskad och aktuell informatio...

Svevac

Svevac är en nationell e-tjänst för läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer. Svevac ökar til...

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster består av ett antal tjänster som sammantaget gör det möjligt för en organisation a...

Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring är en viktig del av Ineras verksamhet. För att säkerställa att Ineras infr...

UMO

UMO.se är en ungdomsmottagning på nätet, ett komplement till de fysiska ungdomsmottagningarna i Sver...

Utbudstjänsten

Med hjälp av Utbudstjänsten kan detaljerad information om de vårdtjänster ett landsting, region och ...

Utomlänsfakturering

Utomlänsfakturering är en tjänst som gör det enkelt och säkert att skicka digitala fakturaunderlag m...

Video- och distansmöte

Video- och distansmöte effektiviserar och underlättar arbetet inom vård och omsorg, genom att komple...

Vården i siffror

Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått och resultat inom svensk hälso- och s...

Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap ...

Webbtidbokning

Webbtidbokning innebär att mottagningen erbjuder invånaren att boka, alternativt endast av- eller om...

Webcert

Webcert är en applikation som kan användas för att utfärda elektroniska läkarintyg och skicka dem ti...

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support