Tjänster

Ineras tjänster stödjer digitalisering i offentligt finansierad verksamhet. Vissa tjänster riktar sig till invånare, andra till yrkesverksamma, och vissa tjänster får digitala system att fungera tillsammans.

Aktuella artiklar

 • Alla tjänster A-Ö

  Här hittar du Ineras tjänster i alfabetisk ordning från A till Ö.

 • 1177

  1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

 • Arkitektur och digital infrastruktur

  En väl utbyggd och fungerande digital infrastruktur är själva grunden för all digital utveckling. Inera utvecklar och förvaltar gemensamma lösningar inom digital arkitektur och infrastruktur som skapar förutsättningar för samverkan och informationsutbyte mellan aktörer inom regioner och kommuner.

 • Tjänster för kommuner

  Inera stödjer både regioners och kommuners digitalisering. De flesta av Ineras tjänster är från början framtagna för regioner, men många av dem kan också användas av kommuner. Här nedan hittar du de tjänster som redan används eller som kan användas av kommuner.

 • Stöd i teknisk anslutning

  Många av Ineras tjänster kräver någon typ av teknisk anslutning för att kunna användas. Här kan du läsa om det stöd din organisation kan få i anslutningsarbetet.

 • Priser för Ineras tjänster

  Här hittar du aktuella priser för Ineras tjänster. Välj prislista beroende på vilken kundgrupp du tillhör. Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms. och gäller från 1 januari 2024. Gällande priser från 1 januari 2024 innehåller en generell prishöjning för Ineras tjänster med 4% i enlighet med avisering i september 2023.

 • Statistik för Ineras tjänster

  Här hittar du statistik som visar hur Ineras tjänster används, och hur användandet fördelar sig geografiskt och över tid. Statistiken är uppdelad per tjänst, och innehållet beror på vilken typ av tjänst det handlar om.

 • Nyttokalkyler för bättre förändringar

  Inera tar löpande fram nyttokalkyler för flera av våra tjänster och projekt. Med Ineras metodstöd kan din organisation också ta fram en egen nyttokalkyl i nio steg.

Till toppen av sidan