Gå till innehåll

Tjänster

Här kan du se Ineras tjänster. De vänder sig till invånare, medarbetare och beslutsfattare i offentlig sektor.

1177 Vårdguiden på telefon

Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom up...

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben erbjuder kvalitetssäkrad information om hälsa, sjukdomar och vård. På 1177...

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggör digital kommunikation mellan vårdgivare och invånare på ett sä...

E-blankettjänsten

Med E-blankettjänsten kan kommunen erbjuda ett stort antal kvalitetssäkrade formulär till invånare o...

Egen provhantering

Med Egen provhantering kan patienten själv bestämma när och var prover ska tas, och ibland även ta p...

Eira

Via regionsamarbetet Eira får vårdens personal tillgång till internationella forskningsresultat via ...

eKlient

eKlient är ett koncept som bygger på ett samarbete mellan regioner och kommuner. Syftet är att tills...

Elektronisk remiss

Med tjänsten Elektronisk remiss är det möjligt att skicka och ta emot digitala remisser, även när vå...

Födelseanmälan

Födelseanmälan är en tjänst som gör det möjligt för förlossningskliniker att skicka födelseanmälan e...

Hitta och jämför vård

Hitta och jämför vård är den del på 1177.se som presenterar kontaktinformation till landets vårdmott...

Hjälplinjen

Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd till allmänheten genom en jourtelefon som är öppe...

Hjälpmedelstjänsten

Hjälpmedelstjänsten är uppbyggd kring en databas som idag samlar information om fler än 450 000 hjäl...

Identifieringstjänst SITHS

Identifieringstjänst SITHS är en säkerhetslösning och e-legitimation som gör det möjligt för använda...

Infektionsverktyget

Infektionsverktyget används för att lagra och visa information om vårdrelaterade infektioner och ant...

Informationsutlämning till kvalitetsregister

Med Informationsutlämning till kvalitetsregister kan journaluppgifter överföras automatiskt till de ...

Intygsstatistik

Med Intygsstatistik kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården enkelt se och följa upp de mönster...

Intygstjänster

Intygstjänster består av flera tjänster som tillsammans digitaliserar hanteringen av intyg mellan vå...

Journalen

Journalen är en tjänst som gör det möjligt för invånarna att läsa journalinformation från hälso- och...

Katalogtjänst HSA

Katalogtjänst HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetsgranskade uppgifter om personer ...

Kvalitetssystem Easy

Kvalitetssystem Easy (Enterprise Auditing System) är ett webbaserat granskningsverktyg som används ...

Mina intyg

I Mina intyg kan invånaren läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg. Det går också att skicka i...

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke...

Nitha – it-stöd för händelseanalys

Nitha hjälper vård- och omsorgspersonal att utföra händelseanalyser när en incident, skada eller ann...

Pascal

Pascal är en webbapplikation för vårdpersonal främst för att förskriva och beställa läkemedel och ha...

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som på ett effektivt sätt hanterar personuppgifter frå...

Plattform för öppna data

Ineras Plattform för öppna data gör det enkelt och säkert att publicera information som alla i samhä...

Regional tjänsteplattform - SKLTP

Organisationer som har behov av en egen regional tjänsteplattform, kan utan kostnad ladda ner koden ...

Rehabstöd

Rehabstöd är ett verktyg för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården med att samordna sjukskrivna...

Rikshandboken i barnhälsovård

Rikshandboken i barnhälsovård är en nationell webbaserad handbok för barnhälsovården.

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb är ett symtombaserat medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov.

Sebra – biverkningsrapportering

Tjänsten Sebra är ett behandlingsstöd vid läkemedelsbiverkningar som också tillåter digital rapporte...

Sjunet

Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät som är anpassat för de höga krav på tillgänglighet, ...

Stöd och behandling

Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster som möjliggör för regioner, kommun...

Svenska biobanksregistret

Svenska biobanksregistret, SBR, innehåller information om hälso- och sjukvårdens sparade biobankspro...

Svenska informationstjänster för läkemedel – Sil

Svenska informationstjänster för läkemedel, Sil, innehåller kvalitetsgranskad och aktuell informatio...

Svevac

Svevac är en nationell e-tjänst för läkare och sjuksköterskor som ger vaccinationer. Svevac ökar til...

Säkerhetstjänster

Säkerhetstjänster består av ett antal tjänster som sammantaget gör det möjligt för en organisation a...

Test och kvalitetssäkring

Test och kvalitetssäkring är en viktig del av Ineras verksamhet. För att säkerställa att Ineras infr...

UMO

UMO.se är en ungdomsmottagning på nätet, ett komplement till de fysiska ungdomsmottagningarna i Sver...

Utbudstjänsten

Med hjälp av Utbudstjänsten kan detaljerad information om de vårdtjänster en region och kommun ansva...

Utomlänsfakturering

Utomlänsfakturering är en tjänst som gör det enkelt och säkert att skicka digitala fakturaunderlag m...

Video- och distansmöte

Video- och distansmöte effektiviserar och underlättar arbetet inom vård och omsorg, genom att komple...

Vården i siffror

Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått och resultat inom svensk hälso- och s...

Vårdhandboken

Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap ...

Webbtidbokning

Webbtidbokning innebär att mottagningen erbjuder invånaren att boka, alternativt endast av- eller om...

Webcert

Webcert gör det enkelt att skapa digitala intyg, så att vårdpersonalen får mer tid till patienten. G...

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan