Ineras kundavtal

Ändringar i kundavtalet

Inera gör löpande förbättringar i kundavtalet så att det alltid ska reglera Ineras tjänster på ett korrekt sätt. På den här sidan kan du ta del av de ändringar som görs i avtalsdokumenten.

24 april 2024

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Avtal om Kundens användning av Ineras Tjänster

 • Kapitel 10. Avgränsning av vilka tjänster som omfattas av Avtalet.

Ändringarna gäller från och med 24 juli 2024.

Avtalsbilaga Kundkategorier

 • Utvidgad beskrivning av Kundkategorier i Avtalet.

Ändringarna gäller från och med 24 april 2024.

 

27 mars 2024

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Allmänna villkor

 • Avsnitt 1. Redaktionell ändring av begreppet ”agent” till ”systemleverantör”.
 • Avsnitt 5. Redaktionell ändring av begreppet ”indirekt anslutna vårdgivare” till ”indirekt nyttjande”.
 • Avsnitt 5.3 Utökade möjligheterna till indirekt nyttjande av Ineras tjänster.
 • Avsnitt 9.3 Utökad möjlighet för Kunden respektive Systemleverantören att säga upp avtalet i förtid.

Ändringarna gäller från och med 27 mars 2024.

30 november 2023

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Infektionsverktyget

 • Redaktionella ändringar i avsnitt 6, Behandling av personuppgifter.
 • Förtydligat åtagande för Kunden i avsnitt 8.1 avseende Ineras tillgängliggörande av data till Folkhälsomyndigheten.

Svenska informationstjänster för läkemdedel – Sil

 • Redaktionella ändringar i avsnitt 6, Behandling av personuppgifter.
 • Förtydligat åtagande för Kunden avseende uppdatering av läkemedelsinformation.

1177 inkorg

 • Redaktionella ändringar samt borttagande av gallringsinstruktioner i avsnitt 6, Behandling av personuppgifter.
 • Förtydligande i avsnitt 5.2 avseende tjänstens användning.
 • Komplettering i avsnitt 5.4 Beroenden.

Autentiseringstjänst SITHS

 • Redaktionell justering av tjänstens namn.
 • Redaktionella justeringar i avsnitt 5 Beskrivning av Tjänsten.
 • Redaktionella justeringar avseende beroende tjänster.

Legitimeringstjänst IdP för medarbetare

 • Redaktionell ändring av tjänstens namn.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet 5 Beskrivning av Tjänsten.

Legitimeringstjänst lokal IdP för medarbetare

 • Redaktionell ändring av tjänstens namn.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet 5 beskrivning av tjänsten.

Säkerhetstjänster - Spärr, Samtycke och Logg

 • Redaktionella justeringar avseende laglig grund för dokumentation.
 • Redaktionella justeringar avseende beroende tjänster.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.

23 oktober 2023

Inera utökar antalet Tjänster som omfattas av Avtalet och förbättrar befintliga avtalsdokument.

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Säker digital kommunikation:

 • Nytt åtagande avseende delning av uppgifter med övertagare av Tjänsten.
 • Ändring av uppsägningsvillkor i samband med övertagande av Tjänsten.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

Intygstjänster:

 • Redaktionella justeringar i avsnittet Beskrivning av Tjänsten.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Tillkommande åtagande för Kunden.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

1177 listning:

 • Utökad beskrivning av informationsmängder som utväxlas i Tjänsten.
 • Redaktionella justeringar i avsnitten Typ av personuppgifter och Kategorier av registrerade personer.

Ändringarna gäller från och med 23 oktober 2023.

1177 tidbokning:

 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Tillkommande åtagande för Kunden.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

1177 journal:

 • Redaktionella justeringar.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Tillkommande åtagande för Kunden.

Ändringarna gäller från och med 23 januari 2024.

Ombudstjänsten:

 • Redaktionella justeringar.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Personuppgiftsbehandlingens förhållanden.
 • Redaktionella justeringar i avsnittet Support.

Ändringar gäller från och med 23 oktober 2023.

19 september 2023

Ändrade priser för Ineras tjänster

Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent.

I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

4 april 2023

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

1177 symtombedömning och hänvisning:

 • Förtydliganden och korrigeringar i avsnitt 5, Beskrivning av Tjänsten.
 • Preciseringar i avsnitt 6 samt tillkommande instruktion för behandling av personuppgifter i avsnitt 6.2.
 • Förtydligande avseende Abonnemangets löptid, avsnitt 11.1.
 • Redaktionella justeringar.

Ändringarna gäller från och med 4 april 2023.

30 mars 2023

Förbättrat avtalsinnehåll

Inera förbättrar avtalsinnehållet i följande avtalsdokument:

Pascal:

Avsnitt 6 Behandling av personuppgifter:

 • Förtydligande av behandlingens ändamål
 • Förtydligande av kategorier av personer och typ av personuppgifter
 • Redaktionella justeringar

Avsnitt 8 - Åtaganden:

 • Redaktionella justeringar och ändringar införda gällande dosmigrering

Utöver de ovanstående ändringarna har mindre redaktionella justeringar genomförts genomgående i BTV:n.

Ändringarna gäller från och med 30 mars 2023.

Underskriftstjänsten:

 • Avsnitt 4 – Redaktionella ändringar för beskrivning av tjänstens varianter.
 • Avsnitt 5.1 - Redaktionella ändringar för att spegla de tre olika varianter på tjänsten som erbjuds.
 • Avsnitt 6 - Behandling av personuppgifter har reviderats för att spegla de varianter av tjänsten (Kategorier av registrerade personer och tjänstespecifika instruktioner).


Ändringarna gäller från och med 30 mars 2023.

22 februari 2023

Version 2.0 av SKR-koncernens personuppgiftsbiträdesavtal ersätter tidigare version 1.2.1.

Den nya versionen följer i stort den tidigare men vissa avsnitt, såsom exempelvis avsnitt 12 och 17, har omarbetats utefter standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen.

Tidigare ändringar

Här kan du ta del av de ändringar som har gjorts i avtalsdokumenten tidigare.

Ändringar i äldre kundavtal

Här kan du ta del av de ändringar som görs i de äldre kundavtalen.

Till toppen av sidan