Ineras kundavtal

Dokument i de äldre kundavtalen

Här kan du ta del av dokumenten som tillhör de äldre kundavtalen.

Om din organisation ännu inte har tecknat det nya kundavtalet kan ni i vissa fall beställa tjänster enligt den tidigare kundavtalsmodellen. Då tecknar ni ett kundavtal för varje specifik tjänst ni beställer.

I alla dessa avtal ingår följande dokument:

För de tjänster som hanterar personuppgifter behöver även ett separat personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. I den tidigare kundavtalsmodellen kallas det för modellavtal.

Till toppen av sidan