Priser för Ineras tjänster

Regioner

Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till regioner.

Sammanställning av regionernas nuvarande inköp och kostnader 2024 för respektive region, laddas ner i Excel-format här. V.4.2 (2024-03-04).

OBS! Kontrollera att den nedladdade filen överensstämmer med den version som anges i länktexten ovan då vissa webbläsare kan ha cachat gamla versioner på din dator.

Prislistan gäller från 1 januari 2024.

Gällande priser från 1 januari 2024 innehåller en generell prishöjning för Ineras tjänster med 4% i enlighet med avisering i september 2023.

Till toppen av sidan