Priser för Ineras tjänster

Regioner

Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till regioner.

Sammanställning av regionernas nuvarande inköp och kostnader 2023 för respektive region, laddas ner i Excel-format här. V.3.4 (2023-09-14).

OBS! Kontrollera att den nedladdade filen överensstämmer med den version som anges i länktexten ovan då vissa webbläsare kan ha cachat gamla versioner på din dator.

Ändrade priser för Ineras tjänster
Den 1 januari 2024 görs en generell höjning av priserna för Ineras tjänster med 4 procent. I de fall ändringar utöver denna generella prishöjning blir aktuella så aviseras dessa separat i enlighet med Ineras kundavtal.

Preliminär prissammanställning för regionerna 2024:
Justeringar kan komma att ske under resterande del av 2023.
Sammanställning av regionernas inköp och kostnader 2024 v.Prel 3.5

Till toppen av sidan