Tjänsten är gemensamt finansierad och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.

Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prissammanställning.

Tilläggsartiklar Pris
Stöd till distansarbete 29 500 kr
Utbildning Enligt offert
Statistikuttag Enligt offert
API för export av data till bemanningsplaneringssystem Enligt offert
API för hämtning av journaldata  46 800 kr
   
SMS-funktion   
Införande SMS-funktion 69 700 kr
Månadsavgift SMS-funktion 9 400 kr/mån
   
Bild (i 1177 på telefon)  
Införande bildverktyg Enligt offert
Abonnemang Enligt regionernas prissammanställning
   
Video (i 1177 på telefon)  
Införande videoverktyg Enligt offert
Abonnemang Enligt regionernas prissammanställning
Till toppen av sidan