Eira

Tjänsten är gemensamt finansierad. Priset är baserat på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.

Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prislista.

Utöver abonnemanget, faktureras regionerna solidariskt efter befolkningsmängd för de licenser Inera förhandlar fram genom fullmakter från regionerna.

Till toppen av sidan