Födelseanmälan

Tjänsten är gemensamt finansierad och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region. 

Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prislista.

Till toppen av sidan