Priser för Ineras tjänster

Underskriftstjänsten

Tjänsten är valbar för regioner.

Uppstartsavgift

Erbjudande Pris
Underskriftstjänsten – Bas 45 000 kr per anslutet system
Underskriftstjänsten – Webb 7 700 kr
Underskriftstjänsten – API 15 000 kr per anslutet system

Abonnemangsavgift

Det finns två abonnemang, ett som endast omfattar Underskriftstjänsten – Bas och ett som omfattar samtliga tre erbjudanden.

Abonnemangskostnaden baseras på antalet invånare som är folkbokförda i regionen.

Abonnemang Pris
Underskriftstjänsten – Bas 15 öre/invånare/år
Underskriftstjänsten – Bas+Webb+API 73 öre/invånare/år

Transaktionsavgift

17 öre per transaktion med Bank-id eller Freja e-id. Som transaktion räknas inloggning eller underskrift.

Ingen avgift för transaktioner med SITHS eID.

Till toppen av sidan