Elektronisk remiss

Tjänsten är gemensamt finansierad och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.

Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prislista
Uppstart: 15 300 kr

Kvalitetssäkring: 45 900 kr
Omverifiering: 10 200 kr

Konsultstöd: se Ineras prisuppgifter för konsultjänster.

Till toppen av sidan