Tjänsten är gemensamt finansierad och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.

Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prissammanställning

Tillgång till API (engångsavgift): 16 000 kr

Till toppen av sidan