Intygstjänster

Tjänsten är gemensamt finansierad och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.

Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prislista.

  • Webcert integrerad
  • Webcert fristående inloggning med SITHS-kort

Priser om agent används

  • Uppstart: 15 300 kr
  • Årsabonnemang/intygsskrivande vårdenhet: 9 200 kr

Uppstart: Avgiften debiteras per beställning.

Till toppen av sidan