Utomlänsfakturering

Tjänsten är gemensamt finansierad och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.

Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prislista
Uppstart: 15 300 kr

Artikel Pris
Verifiering (kvalitetssäkring) - engångskostnad per beställning för testsviter, självdeklarationer, viss support, m.m 23 500 kr
Konsultstöd  Pris enligt Ineras prislista för konsultstöd
Till toppen av sidan