Infektionsverktyget

Tjänsten är gemensamt finansierad och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region. 

Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prislista.
Uppstart: 15 300 kr

Tilläggsartiklar Pris
Automatkoppla postoperativa infektioner 13 500 kr
Rensning av oavslutade vårdtillfällen 17 600 kr
Till toppen av sidan