Priser för Ineras tjänster

Priser för utbildning

Priserna gäller för standardutbildningar som hålls inom ramen för Ineras tjänster och omfattar utbildning och kostnader för en kursledare. Kostnader för till exempel mat, lokaler, resor och logi tillkommer.

Ibland håller Inera själv i utbildningen, ibland anlitas externa utbildare. Oavsett vem som håller i utbildningen debiteras kostnaden via Inera.

Heldagsutbildning

Pris för en grupp i kunds lokal: 20 100 kr
Pris för webb-/distansutbildning per deltagare: 2 600 kr
(minst 6 deltagare)

Halvdagsutbildning

Pris för en grupp i kunds lokal: 12 300 kr
Pris för webb-/distansutbildning per deltagare: 1 300 kr
(minst 6 deltagare)

Till toppen av sidan