Säkerhetstjänster

Observera att första gången din organisation beställer Säkerhetstjänster tecknar ni ett abonnemang per artikel nedan, som löper med oförändrad kostnad oavset hur många system ni ansluter till tjänsten. För varje nytt system ni ansluter, måste ni dock betala en anslutningsavgift.

Nationella säkerhetstjänster Pris
IdP  0,15 kr/inv/år
Logg, Spärr och Samtycke 0,15 kr/inv/år
Anslutning per system 15 300 kr
Lokala säkerhetstjänster Abonnemangspris
Gemensamt finansierad, priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.  Gemensam enligt regionernas prislista
Till toppen av sidan