Tjänster

Priser för Ineras tjänster

Här hittar du aktuella priser för Ineras tjänster. Välj prislista beroende på vilken kundgrupp du tillhör. Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms.

Aktuella artiklar

 • Regioner

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till regioner.

 • Kommuner

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till kommuner.

 • Statlig myndighet

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till statliga myndigheter.

 • Privata vårdgivare

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till privata vårdgivare.

 • Underleverantörer till offentlig sektor

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till underleverantörer till offentlig sektor.

 • Hjälpmedelsleverantörer

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till hjälpmedelsleverantörer.

 • Agenter

  Här finner du priser för att vara agent och förmedla Ineras tjänster vidare till slutkund. Slutkundens priser för att använda agent visas på respektive tjänsts prissida.

Till toppen av sidan