Tjänster

Priser för Ineras tjänster

Här hittar du aktuella priser för Ineras tjänster. Välj prislista beroende på vilken kundgrupp du tillhör. Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms. och gäller från 1 januari 2024. Gällande priser från 1 januari 2024 innehåller en generell prishöjning för Ineras tjänster med 4% i enlighet med avisering i september 2023.

Aktuella artiklar

 • Regioner

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till regioner.

 • Regionala bolag och Regionala förbund

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till Regionala bolag och regionala förbund. Kundkategorin är ny och prislistorna kommer att uppdateras med tjänsteerbjudanden efter hand.

 • Kommuner

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till kommuner.

 • Kommunala bolag och kommunala förbund

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till Kommunala bolag och kommunala förbund. Kundkategorin är ny och prislistorna kommer att uppdateras med tjänsteerbjudanden efter hand.

 • Statlig aktör - myndighet

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till statliga aktörer - myndigheter.

 • Privata vårdgivare

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till privata vårdgivare.

 • Privata aktörer, ej vårdgivare

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till privata aktörer som ej är vårdgivare.

 • Agenter

  Här finner du priser för att vara agent och förmedla Ineras tjänster vidare till slutkund. Slutkundens priser för att använda agent visas på respektive tjänsts prissida.

Till toppen av sidan