Tjänster

Priser för Ineras tjänster

Här hittar du aktuella priser för Ineras tjänster. Välj prislista beroende på vilken kundgrupp du tillhör. Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive moms. och gäller från 1 januari 2024. Gällande priser från 1 januari 2024 innehåller en generell prishöjning för Ineras tjänster med 4% i enlighet med avisering i september 2023.

Aktuella artiklar

 • Regioner

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till regioner.

 • Kommuner

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till kommuner från 1 januari 2024. Gällande priser från 1 januari 2024 innehåller en generell prishöjning för Ineras tjänster med 4% i enlighet med avisering i september 2023.

 • Statlig myndighet

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till statliga myndigheter från 1 januari 2024. Gällande priser från 1 januari 2024 innehåller en generell prishöjning för Ineras tjänster med 4% i enlighet med avisering i september 2023.

 • Privata vårdgivare

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till privata vårdgivare från 1 januari 2024. Gällande priser från 1 januari 2024 innehåller en generell prishöjning för Ineras tjänster med 4% i enlighet med avisering i september 2023.

 • Underleverantörer till offentlig sektor

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till underleverantörer till offentlig sektor från 1 januari 2024. Gällande priser från 1 januari 2024 innehåller en generell prishöjning för Ineras tjänster med 4% i enlighet med avisering i september 2023.

 • Hjälpmedelsleverantörer

  Här finner du priser på de tjänster som erbjuds till hjälpmedelsleverantörer från 1 januari 2024. Gällande priser från 1 januari 2024 innehåller en generell prishöjning för Ineras tjänster med 4% i enlighet med avisering i september 2023.

 • Agenter

  Här finner du priser för att vara agent och förmedla Ineras tjänster vidare till slutkund. Slutkundens priser för att använda agent visas på respektive tjänsts prissida. Prislistan gäller från 1 januari 2024. Gällande priser från 1 januari 2024 innehåller en generell prishöjning för Ineras tjänster med 4% i enlighet med avisering i september 2023.

Till toppen av sidan