Priser för Ineras tjänster

1177 formulärhantering

Under 2023 rabatteras avgiften för abonnemang.

Uppstart: 15 300 kr per anslutet system
Abonnemangspris: 0,59 kr/invånare under 2023. Därefter 1,06 kr/invånare
Regionala anpassningar: Enligt offert

Till toppen av sidan