Priser för Ineras tjänster

1177 formulärhantering

Under 2023 rabatteras avgiften för abonnemang.

Abonnemangspris: Enligt regionernas prissammanställning*
* priset rabatterat under 2023
Uppstart: 15 300 kr per anslutet system
Regionala anpassningar: Enligt offert

Till toppen av sidan