Uppstart/anslutning: 0 kr (prisjusterat 221010)
Avser stöd till nya anslutningar av system för att skicka meddelanden till 1177 inkorg.
Läs mer vad som ingår/inte ingår i Uppstart/anslutning

Artikel Pris
Pris per meddelande 1 kr
Kvalitetssäkring 5 000 kr per tjänstekontrakt *

* Prisjusterat 2022-09-01

Kostnader för inlogg och SMS faktureras separat

Kunden betalar per skickat meddelande. Inera fakturerar kvartalsvis i efterhand, baserat på nyttjandestatistik från 1177 inkorg.
Läs vad som ingår/inte ingår i användande av tjänsten

Till toppen av sidan