Nationell patientöversikt - NPÖ

Tjänsten är gemensamt finansierad och abonnemanget baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region. 

Priset för eventuella stödtjänster, till exempel Test och kvalitetssäkring, Anslutningskoordinator och Utbildning tillkommer enligt prislistan.

Uppstart: Avgiften debiteras per beställning.


Region som ansluter via Inera

Regionen vill ansluta sitt eget källsystem direkt till Ineras tekniska infrastruktur.

Anslutning via Inera Pris
Uppstartsavgift konsument 15 300 kr
Uppstartsavgift producent 15 300 kr
Kvalitetssäkring producent 25 000 kr per tjänstekontrakt

Region som ansluter via agent
Regionen ansluts till Ineras tjänster via ett källsystem som tillhandahålls av en agent. En agent förmedlar Ineras tjänster till kunden via sin egen anslutning till Ineras tekniska infrastruktur. Agent kan till exempel vara en systemleverantör.

Anslutning via agent Pris
Uppstartsavgift producent 7 700 kr
Till toppen av sidan