Identifieringstjänst SITHS

Tjänsten är gemensamt finansierad och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.

Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prislista.

Vid beställning av testkort och funktionscertifikat direkt från Inera gäller nedanstående priser:
Uppstart: 15 300 kr
SITHS funktionscertifikat: 3 600 kr 
SITHS testpersonkort, 1-5 kort: 5 100 kr
SITHS testpersonkort, 6-15 kort: 10 200 kr 
SITHS testfunktionscertifikat per st: 800 kr

Till toppen av sidan