Priser för Ineras tjänster

1177 symtombedömning och hänvisning

Tjänsten är valbar och abonnemangspriset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region enligt regionernas prissammanställning.
Abonnemangspriset är exklusive SMS-kostnader som faktureras separat

Tilläggsartiklar  
Införande i region 1 000 000 kr *
Införande på central enhet hos region 170 000 kr **
Införande på vårdenhet 12 000 kr **
Utbildning liten (upp till 2 timmar) 10 000 kr
Utbildning halvdag (upp till 4 timmar) 20 000 kr
Konsulttjänster enligt separat överenskommelse Enligt Ineras konsultprislista

* Engångsavgift. Innehåller basinförande i regionen där också ett införande på minst en (1) vårdenhet behöver beställas enligt prislista ovan.
Införandeprojekt hos Inera tillkommer enligt separat överenskommelse.

** Engångsavgift

Till toppen av sidan