Hjälpmedelstjänsten

Priserna gäller för regioner och baseras på inköpsvolymen och en procentsats enligt nedan.

Uppstart: 6 000 kr

  • Prisgrupp 1 - inköpsvolym <10 MSEK: 10 000 kr/år plus 0,12% av inköpsvolymen
  • Prisgrupp 2 - inköpsvolym 10-50 MSEK: 30 000 kr/år plus 0,10% av inköpsvolymen
  • Prisgrupp 3 - inköpsvolym > 50 MSEK: 50 000 kr/år plus 0.08% av inköpsvolymen

Utbildning: se Ineras priser för utbildning.

Till toppen av sidan