Priser för Ineras tjänster

Svenska informationstjänster för läkemedel - Sil

Tjänsten är gemensamt finansierad och priset baseras på hur många invånare som är folkbokförda i respektive region.

Abonnemangspris: Gemensam enligt regionernas prissammanställning.

Uppstart: 16 000 kr

Till toppen av sidan