1177

1177 e-tjänster

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till e-tjänsterna på 1177.

Bild på kvinna på tåg som kollar på sin telefon

Om e-tjänsterna på 1177

E-tjänsterna på 1177 är en säker digital ingång till den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Invånarna når dit genom att logga in på 1177.se. I inloggat läge kan invånarna dygnet runt kontakta vården och göra olika typer av vårdärenden. Det ger invånarna möjlighet att få bättre insyn i och överblick över sin hälsa och vård.

E-tjänsterna på 1177 finns i alla landets regioner, och finansieras gemensamt av dem.

Kommunikation mellan invånare och mottagning

Alla mottagningar som är finansierade av en region kan låta invånarna göra vårdärenden genom att logga in på 1177. Invånarna kan kommunicera med sin mottagning för att exempelvis få allmän rådgivning, beställa en journalkopia eller förnya ett recept. Mottagningarna kan själva skapa de ärendetyper som de vill erbjuda invånarna.

Vårdnadshavare med barn under 13 år kan välja att vara ombud och göra barnens vårdärenden genom sin egen inloggning.

Självservice för invånarna

Det finns också möjlighet för invånarna att själva ta del av information och utföra många uppgifter. Det går till exempel att se sin journal och sina intyg, boka tider, planera sina provtagningar och ta del av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram.

Exakt vilka funktioner och tjänster invånarna kan använda skiljer sig åt mellan olika regioner. En del funktioner ingår i finansieringen av e-tjänsterna på 1177 och kan aktiveras av de regioner som vill erbjuda dem till invånarna. Andra tjänster beställs separat.

Regionerna kan också visa upp sina regionala tjänster i inloggat läge på 1177.

Säker hantering av personuppgifter

Det är säkert att använda e-tjänsterna på 1177. Stor vikt har lagts vid att skydda personuppgifterna, så att ingen obehörig ska kunna ta del av den information som skickas mellan vårdgivare och invånare.

Invånarna använder e-legitimation för att logga in. Vårdpersonal som ska arbeta i e-tjänsterna på 1177 loggar in i det så kallade personalverktyget med SITHS-kort.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel hur många invånare som loggar in varje dag:

Statistik 1177 e-tjänster

Statistik 1177 egen provhantering

Statistik 1177 formulärhantering

Statistik 1177 journal

Statistik 1177 stöd och behandling

Statistik 1177 tidbokning

 

Så fungerar e-tjänster på 1177

För e-tjänsterna på 1177 finns dels ärendetyper som mottagningarna själva erbjuder eller skapar, dels funktioner och tjänster som regionen måste aktivera eller beställa.

Ärendetyper som mottagningarna skapar

Invånarna kan välja att göra olika typer av ärenden hos mottagningar. Vissa regioner har tagit fram ett grundutbud som alla regionens mottagningar ska erbjuda. Utöver det kan mottagningarna skapa egna ärendetyper. Det är till exempel vanligt med ärendetyper som gör det möjligt för invånaren att få allmän rådgivning, förnya hjälpmedel och förnya recept.

Ärendetyperna skapas i personalverktyget för e-tjänsterna på 1177.

Visa upp regionala tjänster

Det går att visa upp regionala tjänster i e-tjänsterna på 1177.

För att invånarna ska slippa logga in flera gånger måste alla tjänster som visas upp efter inloggning på 1177.se anslutas till en så kallad uthoppsfunktion. Det är en lösning för samlad inloggning, eller single sign-on som det också kallas.

Låta invånaren förnya recept utifrån en lista

Med Förnya recept kan invånaren se en lista med sina registrerade läkemedel på en vald mottagning, och utifrån den välja läkemedel att förnya.

Regioner som vill aktivera Förnya recept gör det genom att ansluta vårdinformationssystemet till Nationella tjänsteplattformen.

Låta invånaren lämna synpunkter och klagomål

Med 1177 synpunkter och klagomål kan invånare och närstående lämna synpunkter och klagomål direkt till vården, eller skicka sitt ärende till vården med hjälp av patientnämnden.

Regioner kan välja att handlägga inkomna ärenden i 1177:s personalverktyg eller i sitt eget vårdinformationssystem, genom att ansluta systemet till Nationella tjänsteplattformen.

Flera av Ineras tjänster kan visas upp i

e-tjänsterna på 1177

Flera av Ineras andra tjänster visas i e-tjänsterna på 1177  när regionen har beställt och anslutit till dem:

  • 1177 inkorg - där invånarna kan ta emot olika typer av digitala meddelanden från vården på ett säkert sätt.  
  • 1177 listning - där invånarna kan lista sig på en vårdcentral i hemregionen, det vill säga den region där man är folkbokförd, eller i en annan region, så kallad utomlänslistning. 
  • 1177 egen provhantering – där invånarna kan beställa och planera sina provtagningar och beställa hem provtagningskit.
  • 1177 formulärhantering - invånarna kan besvara formulär som har skickats till dem på 1177, exempelvis inför ett vårdbesök.
  • 1177 journal - där invånarna kan se sina egna journalanteckningar från hälso- och sjukvården. Vilka uppgifter som visas varierar mellan olika regioner.
  • Mina intyg – där invånarna kan läsa, ladda ner och skicka sina digitala läkarintyg till exempelvis Försäkringskassan och Transportstyrelsen.
  • 1177 stöd och behandling – där invånare kan ta del av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram som en behandlare erbjudit, eller själv kan påbörja ett program som en region erbjuder. Den här tjänsten behöver aktiveras på de mottagningar som vill kunna erbjuda den till invånare.
  • 1177 tidbokning – där invånare kan boka, omboka och avboka sina möten med vården via 1177. Invånarna kan också se sina bokade tider hos olika mottagningar samlade i en lista.

Förutsättningar

E-tjänsterna på 1177 finns i alla landets regioner, och finansieras gemensamt av dem. Det innebär att alla mottagningar som är finansierade av en region kan erbjuda invånarna möjlighet att göra vårdärenden i e-tjänsterna på 1177.

Beroenden till andra tjänster

För att en mottagning ska kunna använda e-tjänsterna på 1177 behöver den finnas i Katalogtjänst HSA och personalen behöver ha SITHS-kort.

Identifieringstjänst SITHS används för säker identifiering av de användare som loggar in. 

Katalogtjänst HSA används för att kontrollera användarnas behörighet. 

Regioner och mottagningar som vill erbjuda regionala tjänster ska följa instruktioner och principer för e-tjänsterna på 1177.

Det här behöver din organisation göra

Mottagningar som vill komma igång med e-tjänsterna på 1177 eller börja använda en ny funktion ska kontakta den regionala förvaltningen. De finns i varje region, och ansvarar för att stödja mottagningarna i införandearbetet genom att bland annat utbilda personal, informera om riktlinjer och ge support. Ni kommer också behöva utse ett antal personer som löpande ska hantera ärenden och arbeta med administration i personalverktyget.

Beställ e-tjänster för 1177

Alla regioner är anslutna till e-tjänsterna på 1177.

Om din region vill aktivera Uthoppsfunktionen, kontakta oss här.

Om din region vill aktivera Förnya recept gör ni en beställning i Ineras kundportal.

Om din region vill aktivera Synpunkter och klagomål för att hantera inkomna ärenden i vårdinformationssystemet gör ni en beställning i Ineras kundportal. Om ni vill hantera inkomna ärenden i 1177:s personalverktyg, kontakta oss här.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

1177

1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner och varumärket drivs och utvecklas av Inera.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan