Alla tjänster A-Ö

1177 tidbokning

Med 1177 tidbokning kan mottagningar visa upp sina bokningsbara tider så att invånare kan boka, omboka och avboka sina möten med vården via 1177. Invånarna kan också se sina bokade tider hos olika mottagningar samlade i en lista.

Om 1177 tidbokning

Med 1177 tidbokning kan invånare få en överblick över sina bokade möten med vården och enkelt och intuitivt boka, omboka och avboka tider digitalt via 1177.se.

Att invånaren inte behöver ringa för att boka tid eller ta reda på information om sin bokning frigör tid för både invånaren och vårdpersonal.

Mottagningen styr vilka tider som ska visas

Varje mottagning väljer vilka tider som ska visas för invånarna. De väljer också om det endast ska gå att boka eller om det också ska gå att omboka och avboka tider via 1177.se.

Hanteringen av tillgängliga och bokade tider sköts i mottagningens ordinarie vårdinformationssystem. Det minskar tiden som vårdpersonalen måste lägga på administration.

Guidning med formulär före bokning

Genom att kombinera användningen av 1177 tidbokning med 1177 formulärhantering kan mottagningarna ställa frågor som ska besvaras före tidbokningen, för att guida invånarna till att boka rätt tid.

Digitala kallelser till invånarens inkorg

Genom att kombinera användningen av 1177 tidbokning med 1177 inkorg kan mottagningarna skicka digitala kallelser och annan information kopplad till de bokade tiderna till invånarens inkorg på 1177.se.

Att all information finns samlad på ett ställe skapar förutsättningar för invånaren att förbereda sig inför sina möten med vården, och kan bidra till färre uteblivna besök och sena avbokningar.

Statistik över användningen

Här hittar du statistik över användningen av 1177 tidbokning, till exempel antal bokningar, ombokningar och avbokningar per region:

Så fungerar 1177 tidbokning

För att invånare ska kunna se, boka, omboka och avboka tider på 1177.se behöver vårdgivarens system för tidbokning anslutas till Nationella tjänsteplattformen. Det är en teknisk plattform som fungerar som ett nav, eller en sorts växel. Den förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika system inom vård och omsorg.

När en invånare som är inloggad på 1177.se väljer att se, boka eller ändra en tid så utbyts information med tidbokningssystemen via Nationella tjänsteplattformen.

Pris och beställning

1177 tidbokning erbjuds till regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade.

Så här går det till att beställa och komma igång med 1177 tidbokning:

1. Beställ 1177 tidbokning i kundportalen

För varje system som ska använda 1177 tidbokning behöver en beställning göras i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

2. Anslutning av tidbokningssystemet

När beställningen är genomförd kan tidbokningssystemet anslutas till Nationella tjänsteplattformen. Anslutningen sker enligt tekniska specifikationer, så kallade tjänstekontrakt.

Anslutningsarbetet ska följa anslutningsprocessen för tjänsten. Den beskriver de steg som behöver genomföras och omfattar förberedelser, genomförande och rapportering av anslutningstester till Inera.

3. Anslutning av vårdenheter

För varje vårdenhet som ska visa upp bokningsbara och bokade tider för invånaren behöver viss konfiguration göras.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan