Statistik för Ineras tjänster

Statistik för 1177 e-tjänster

Här hittar du statistik för 1177 e-tjänster.

Innehåll - Statistik för 1177 e-tjänster

Invånare

Statistiken nedan visar användningen av 1177 e-tjänster. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Vårdpersonal

Statistiken nedan visar användningen av 1177 e-tjänster. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Ärenden

Statistiken nedan visar användningen av 1177 e-tjänster. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Mottagning

Statistiken nedan visar användningen av 1177 e-tjänster. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Listning

Statistiken nedan visar användningen av 1177 e-tjänster. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Förklaringar

Här hittar du förklaringar till statistiken, med beskrivningar av vad som visas i diagrammen och tabellerna.

Till toppen av sidan