Alla tjänster A-Ö

1177 formulärhantering

1177 formulärhantering vänder sig till hälso- och sjukvårdsverksamheter och kvalitetsregister inom landets regioner och kommuner. Med 1177 formulärhantering kan vården hämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt via e-tjänsterna på 1177. Hälsodeklarationer och uppgifter till kvalitetsregister är några exempel på information som kan hämtas.

En kvinna sitter vid ett bord och håller i en kaffekopp och en surfplatta.

Om 1177 formulärhantering

1177 formulärhantering bidrar till en effektiv vårdprocess. Det är ett flexibelt stöd för att inhämta strukturerad information för specifika ändamål, som exempelvis hälsodeklarationer inför besök och operation, information till kvalitetsregister för att sjukvården ska kunna utvärderas och förbättras samt information för uppföljning av vårdaktiviteter och levnadsvanor.

Vårdpersonal kan inhämta informationen från invånarna via säkra internetbaserade formulär som invånarna besvarar efter en säker inloggning till e-tjänsterna på 1177. Formulären kan bearbetas i verksamhetens vårdinformationssystem eller via ett fristående webbaserat personalgränssnitt som 1177 formulärhantering tillhandahåller. Alternativt kan en kombination av båda systemen användas, exempelvis genom att man utför malladministration via det fristående webbaserade personalgränssnittet och utskick eller analys av formulären via vårdinformationssystemet.

1177 formulärhantering är solidariskt finansierad av alla regioner, vilket innebär att alla vårdgivare som har vårdavtal med regioner kan använda tjänsten, antingen via regionens tekniska anslutningspunkt eller via det fristående webbaserade personalgränssnittet.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel antal utskickade och besvarade formulär per månad.

Så fungerar 1177 formulärhantering

Formulärhantering med koppling till verksamhetens it-system

Formulären kan hanteras i vårdinformationssystemet. Detta sätt att använda tjänsten förutsätter att vårdinformationssystemet har stöd för malldesign, formulärutskick och kan hämta besvarade formulär. Vårdpersonalen har även tillgång till det fristående webbaserade personalgränssnittet.

Formulärhantering utan koppling till verksamhetens it-system

Formulären kan hanteras i det fristående webbaserade personalgränssnittet utan att vara anslutet till ett vårdinformationssystem. Tjänsten erbjuder malldesign, formulärutskick, publicering av formulär via Erbjuden e-tjänst, formuläruppföljning samt lagring och delning av formulärmallar. Journalföring och lagring av formulärsvar måste göras manuellt. Det fristående personalgränssnittet får inte användas för att lagra besvarade formulär.

Invånargränssnitt

Båda alternativen ovan innebär att invånare kan besvara formulärutskick när de är inloggade på 1177.

Inbyggd säkerhet

1177 formulärhantering tillhandahåller en säker inloggning och meddelandehantering för både invånare och vårdpersonal.

 • Invånare loggar in på 1177.se med godkänd e-legitimation.
 • Vårdpersonal loggar in i det fristående personalgränssnittet med SITHS e-legitimation.

Förutsättningar

Inera erbjuder 1177 formulärhantering till regioner, kommuner och kvalitetsregister. Regionerna och kommunerna kan i sin tur ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Alla vårdgivare ansvarar för arbetssättet, innehållet som man erbjuder i 1177 formulärhantering och att man genomför en riskanalys med patientsäkerhet i fokus.

När tjänsten ansluts till ett vårdinformationssystem måste vårdinformationssystemet vara anslutet till den Nationella tjänsteplattformen, anpassat för formulärhantering samt uppfylla de krav som finns specificerade avseende exempelvis teknik, juridik och informatik.

Beroenden till andra tjänster

För att kunna använda 1177 formulärhantering behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras tjänster.

Det här behöver din organisation göra

Det behöver finnas minst en vårdenhet som är redo att införa tjänsten och det nya arbetssätt som internetbaserade formulär medför.

Regionen och vårdenheten kommer att behöva starta ett införandeprojekt som bland annat ska:

 • Etablera en förvaltningsorganisation som ansvarar för att:
  • Ta fram rutiner för användning.
  • Eventuellt ansluta sitt vårdinformationssystem till Formulärhantering.
  • Stödja införandet hos vårdenheter och mottagningar.
  • Ta fram en kommunikationsplan.
 • Utse de roller som behöver finnas i organisationen innan införandet.
 • Utse pilotmottagning/ar.

Pris

Här kan du hitta aktuella priser för Ineras tjänster.

Det tillkommer en kostnad för att skicka meddelanden till 1177 inkorg som debiteras separat.

Beställ 1177 formulärhantering

Beställning av 1177 formulärhantering görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

När vårdgivaren är ansluten till 1177 formulärhantering kan verksamheten fördela behörighet till en eller flera verksamheter hos vårdgivaren.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Att använda tjänsten

Här finns information för dig som använder tjänsten, exempelvis manualer och inspelat utbildningsmaterial.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan