Tjänster

1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare. Regionerna väljer själva vilka tjänster som ska erbjudas i den egna regionen och kan visa upp dem på 1177 tillsammans med andra regionala tjänster. 1177 är ett samarbete mellan Sveriges regioner och det är Inera som utvecklar och förvaltar tjänsterna.

Om 1177

Om 1177 - ägare, varumärket och principer

1177 ska fungera som ett stöd för att inhämta kunskap och information inom hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård för både invånare och alla som arbetar inom dessa områden. Regionerna beslutar och Inera utvecklar och förvaltar tjänsterna.

Målbilder för 1177

Omställningen till nära vård pågår i alla regioner och även i kommunerna. Insatser kring hälsa, vård och omsorg ska utgå från individens behov och förutsättningar. 1177 ska bidra i den omställningen. Dessutom ska det vara lätt för vårdpersonal att hitta rätt kvalitetssäkrade kliniska kunskapsstöd och verktyg. Utgångspunkten är att 1177 ska utvecklas för att fortsätta utgöra en nationell samlingsplats för hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård. Som stöd för utvecklingen har målbilder för 1177 tagits fram.

Tjänster inom 1177

Här kan du se de tjänster som erbjuds inom 1177.

Projekt och utredningar

1177 utvecklas kontinuerligt. Läs om aktuella initiativ.

Nyheter kopplade till 1177

Nu öppnar 1177 för vårdpersonal – tre röster om framtida möjligheter

Tillit, tillgänglighet och tillsammans. Det är tre ord som återkommer när hälso- och sjukvårdsdirektören Mats Bojestig, överläkaren Markus Lingman och Ineras vd Patrik Sundström sammanstrålar för att tala om möjligheter och utmaningar med regionernas gemensamma satsning på 1177 för vårdpersonal. Den 10 juni slogs portarna upp för samlingsplatsen där kontinuerligt uppdaterade kunskapsstöd ska förenkla vardagen för vårdens medarbetare.

Nya namn på tjänsterna inom 1177 vid support och beställning

I samband med att Ineras nya kundportal lanseras den 24 april kommer både den öppna och den inloggade delen av 1177 att få nya tjänstenamn. Den öppna delen kommer att benämnas 1177 informationsportal och den inloggade delen kommer att benämnas 1177 inloggningsportal.

Nytt bibliotek med skattningsformulär i 1177 formulärhantering

Skattningsskalor är viktiga för att förmedla patientens bedömning av sin hälsa, symtom eller besvär till läkare och annan vårdpersonal. Som stöd för att samla in relevanta patientdata finns sedan slutet av mars ett nytt bibliotek med kvalitetssäkrade formulär – Nationell formulärsamling – tillgängliga i tjänsten 1177 formulärhantering.

1177 växer och blir även portal för vårdpersonal

I juni öppnar en ny del av 1177 som riktar sig till vårdpersonal. Utvecklingen är ett steg i att öka kännedom, användning och nytta av kunskapsstöd för vård- och omsorgspersonal genom att utnyttja kraften i det gemensamma varumärket 1177.

Så har samtalsprocessen för sjukvårdsrådgivning på distans utvecklats

Elisabeth Almgren Eriksson, verksamhetsspecialist på Inera, har jobbat med sjukvårdsrådgivning sedan 2004. Sedan dess har telefonen kompletterats med allt fler tekniska stöd för rådgivning, men utmaningarna är desamma nu som då: ”För att lyckas med säker sjukvårdsrådgivning behövs förmåga att lyssna, vara skicklig i att leda samtalet och ställa relevanta frågor som säkerställer att viktig information kommer fram”, konstaterar hon.

Från förnya recept till storskalig provhantering i pandemins spår

I år är det 20 år sedan de första e-tjänsterna lanserades inom dåvarande Vårdguiden, dagens 1177.

Stort intresse för nya Agenda 1177

Under hösten har Inera startat en ny möteskonstellation, Agenda 1177, som kompletterar enskilda tjänsters användarforum. Intresset från regionerna är stort, då många efterfrågar information kring tvärfunktionellt utvecklingsarbete som påverkar fler än en tjänst inom 1177.

Egenprovtagning blir möjlig för alla

Alla ska kunna ta prover själv hemma, även de som inte har e-legitimation. Därför har Inera tagit fram en funktion som ger vården möjlighet att beställa ett provtagningskit åt invånaren och sedan följa upp och meddela provsvaret.

Så förenklas fria vårdvalet

Nu blir det lättare för invånare som önskar lista sig hos vårdgivare i andra regioner än den egna. Även stöd för val av fast läkarkontakt blir möjligt.

Nya åldersgränser för tjänster på 1177.se

Gemensam tillgång till tjänster inom 1177 för både unga och deras vårdnadshavare. Det föreslås i Ineras utredning om nya åldersgränser vid inloggning på 1177.

Till toppen av sidan