Tjänster

1177

1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Invånarna kan när som helst besöka 1177.se, logga in för att göra vårdärenden och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 1177 är ett samarbete mellan alla regioner och varumärket drivs och utvecklas av Inera.

Aktuella artiklar

Om 1177

1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Bakom 1177 samarbetar alla regioner.

1177.se

På 1177.se finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling.

1177 e-tjänster

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till e-tjänsterna på 1177.

1177 på telefon

1177 på telefon används i regionernas verksamhet för sjukvårdsrådgivning.

Fler tjänster kopplade till 1177

1177 Inkorg

Med 1177 Inkorg kan vårdgivare skicka olika typer av meddelanden till invånare på ett säkert och kontrollerat sätt. Ett exempel är att skicka digitala kallelser inför ett vårdbesök med möjlighet för invånaren att boka om eller avboka en tid direkt från meddelandet, bekräftelse på en bokad tid, provsvar, läkarordinationer, uppmaning att svara på en hälsoenkät och uppföljning på vårdbesök.

Egen provhantering

Med Egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Formulärhantering

Med Formulärhantering kan vården hämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt via e-tjänsterna på 1177.

Journalen

Med Journalen kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till Journalen.

Mina intyg

I Mina intyg kan invånaren läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, exempelvis till Försäkringskassan. Mina intyg är en del av Intygstjänster och nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb är ett medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov.

Stöd och behandling

Med Stöd och behandling kan vårdgivare i regionerna erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånare på ett säkert sätt via e-tjänsterna på 1177.

Utbudstjänsten

Med Utbudstjänsten kan vårdpersonal och invånare få information om vilka vårdtjänster som regioner, och på sikt även kommuner, erbjuder på olika vårdenheter och mottagningar. Det underlättar för vårdpersonal när de till exempel ska skicka remisser. Det gör också att invånare själva kan söka i vårdtjänstutbudet via till exempel 1177 Vårdguiden.

Projekt kopplade till 1177

1177 för kommunerna

Inera utreder om 1177 bör vara en samlad ingång för invånaren till socialtjänst och all hälso- och sjukvård. Utredningen ska resultera i ett beslutsunderlag som kommunerna ska ta ställning till.

1177 Vårdguiden på telefon - nya kanaler

Projektmålen är att komplettera tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon med ett bildverktyg och förbereda tjänsten för ett videoverktyg. Ett tredje projektmål är utreda möjligheterna för en synkron chatt att bli en del av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon.

Första linjens digitala vård

Ett arbete pågår för att utveckla 1177 Vårdguiden och samtidigt utvecklas hela första linjens digitala vård. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Programmets arbete bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning God och nära vård.

Symtombedömning och hänvisning

Projektet ska bidra till förbättrad tillgänglighet i första linjens vård och effektivare användning av vårdens resurser.

Utveckling av Egen provhantering

Egen provhantering ger invånaren möjlighet att själv beställa provtagning och få sina provsvar. Detta uppdrag innebär att utveckla tjänsten för nya användningsområden och stödja den för bredare användning av samtliga regioner.

Nyheter kopplade till 1177 Vårdguiden

Hbtqi-certifiering för 1177.se, UMO.se och Youmo.se

Redaktionerna för 1177.se, UMO.se och Youmo.se har länge arbetat med frågor som rör inkludering och hur normer påverkar människors hälsa. Det finns många viktiga perspektiv som behöver bevakas för att kunna bidra till en jämlik vård och bättre hälsa för invånare. Ett av dem är hbtqi-perspektivet. Nu har redaktionerna valt att genomgå en hbtqi-certifiering.

Videoverktyget – ett uppskattat komplement under samtalen med 1177

Allt fler regioner använder videoverktyget när invånaren ringer 1177. Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län har arbetat med införande under hösten 2021.

Ros och ris till 1177.se under pandemin

Aktuella undersökningar visar att invånarnas kännedom och förtroende för 1177 är rekordhögt, men att många användare ändå är missnöjda och tycker att det är svårt att hitta rätt på webbplatsen.

Sofie Zetterström om 1177:s utveckling i Nära vård-podden

Lyssna när Ineras Sofie Zetterström gästar SKR:s Nära vård-podden. Hon berättar om 1177:s fantastiska utveckling från starten och 1177:s betydelse för nära vårdperspektivet.

1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177

Namnet på varumärket 1177 Vårdguiden ändras till 1177. Syftet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt i Sverige idag.

Nära vård och invånarperspektiv för 1177 Vårdguiden

Satsningar pågår för att 1177 Vårdguiden ska fortsätta att vara relevant och ett av Sveriges mest kända varumärken.

Full fart på pilotkommunerna som testar 1177

Inera stödjer nu pilotprojekt i tre kommuner för att testa utbudet av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Information på ukrainska på 1177.se

Med anledning av kriget i Ukraina håller 1177.se på att ta fram översatt information till de som flyr kriget och kommer till Sverige för att söka skydd.

2021 rekordår för 1177.se

Aldrig under något år har så många besökt 1177.se som under 2021. Som mest gjordes nära 30 miljoner besök under en månad och totalt hade sajten drygt 260 miljoner besök. En stor del av användningen kan kopplas till behov som förstärkts av pandemin. Många har exempelvis sökt information om covid-19 och loggat in för att boka tider för vaccinationer och PCR-tester. Nästan 168 miljoner inloggningar gjordes under året.

Programmet Första linjens digitala vård avslutas men arbetet fortsätter

Programmet Första linjens digitala vård är en del i överenskommelsen En god och nära vård mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Syftet är att med digitala stöd förbättra invånarnas tillgänglighet till vården och effektivisera användningen av vårens resurser i första linjens vård. Den statliga satsningen avslutas vid årsskiftet men arbetet inom Inera fortsätter med full kraft, på uppdrag av regionerna.

Till toppen av sidan