Tjänster

1177

1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Invånarna kan när som helst besöka 1177.se, logga in för att göra vårdärenden och ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 1177 är ett samarbete mellan alla regioner och varumärket drivs och utvecklas av Inera.

Aktuella artiklar

Om 1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket fungerar som den samlade ingången till den offentliga hälso- och sjukvården och består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

1177.se

På 1177.se finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling.

1177 e-tjänster

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till e-tjänsterna på 1177.

1177 på telefon

1177 på telefon används i regionernas verksamhet för sjukvårdsrådgivning.

Fler tjänster kopplade till 1177

1177 högkostnadsskydd

Med tjänsten 1177 högkostnadsskydd kan invånare se sina inbetalda avgifter inom öppenvården, hur mycket som återstår till frikortsnivån och giltighetstiden för utfärdade frikort. Tjänsten gör också att vårdpersonal kan få en samlad bild av invånares status för högkostnadsskydd genom att information kan utbytas mellan regionernas frikortssystem. Invånare når tjänsten genom att logga in på 1177.

1177 Inkorg

Med 1177 Inkorg kan vårdgivare skicka olika typer av meddelanden till invånare på ett säkert och kontrollerat sätt. Ett exempel är att skicka digitala kallelser inför ett vårdbesök med möjlighet för invånaren att boka om eller avboka en tid direkt från meddelandet, bekräftelse på en bokad tid, provsvar, läkarordinationer, uppmaning att svara på en hälsoenkät och uppföljning på vårdbesök.

1177 Listning

Med tjänsten 1177 Listning kan invånare lista sig digitalt via 1177. Det går att lista sig i hemregionen eller i en annan region. Det går också att se sitt aktuella vårdval och välja fast läkarkontakt. Regioner kan ansluta sina listningssystem till 1177 Listning.

Egen provhantering

Med Egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Formulärhantering

Med Formulärhantering kan vården hämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt via e-tjänsterna på 1177.

Journalen

Med Journalen kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till Journalen.

Mina intyg

I Mina intyg kan invånaren läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, exempelvis till Försäkringskassan. Mina intyg är en del av Intygstjänster och nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb är ett medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov.

Stöd och behandling

Med Stöd och behandling kan vårdgivare i regionerna erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånare på ett säkert sätt via e-tjänsterna på 1177.

Utbudstjänsten

Med Utbudstjänsten kan vårdpersonal och invånare få information om vilka vårdtjänster som regioner, och på sikt även kommuner, erbjuder på olika vårdenheter och mottagningar. Det underlättar för vårdpersonal när de till exempel ska skicka remisser. Det gör också att invånare själva kan söka i vårdtjänstutbudet via till exempel 1177.se.

Projekt kopplade till 1177

Första linjens digitala vård

Ett arbete pågår för att utveckla 1177 Vårdguiden och samtidigt utvecklas hela första linjens digitala vård. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök. Programmets arbete bidrar till att förverkliga förslagen i regeringens utredning God och nära vård.

Nyheter kopplade till 1177

Från förnya recept till storskalig provhantering i pandemins spår

I år är det 20 år sedan de första e-tjänsterna lanserades inom dåvarande Vårdguiden, dagens 1177.

Stort intresse för nya Agenda 1177

Under hösten har Inera startat en ny möteskonstellation, Agenda 1177, som kompletterar enskilda tjänsters användarforum. Intresset från regionerna är stort, då många efterfrågar information kring tvärfunktionellt utvecklingsarbete som påverkar fler än en tjänst inom 1177.

Egenprovtagning blir möjlig för alla

Alla ska kunna ta prover själv hemma, även de som inte har e-legitimation. Därför har Inera tagit fram en funktion som ger vården möjlighet att beställa ett provtagningskit åt invånaren och sedan följa upp och meddela provsvaret.

Så förenklas fria vårdvalet

Nu blir det lättare för invånare som önskar lista sig hos vårdgivare i andra regioner än den egna. Även stöd för val av fast läkarkontakt blir möjligt.

Nya åldersgränser för tjänster på 1177.se

Gemensam tillgång till tjänster inom 1177 för både unga och deras vårdnadshavare. Det föreslås i Ineras utredning om nya åldersgränser vid inloggning på 1177.

Invånarens samtycken på 1177.se

Invånare ska kunna ge samtycke digitalt och även kunna se sina redan givna samtycken på 1177.se. Det är tanken bakom ett kommande utvecklingsprojekt som Inera planerar att starta. Alla regioner har visat intresse för projektet och därför kommer en avsiktsförklaring att skickas ut under hösten 2022.

Hbtqi-certifiering för 1177.se, UMO.se och Youmo.se

Redaktionerna för 1177.se, UMO.se och Youmo.se har länge arbetat med frågor som rör inkludering och hur normer påverkar människors hälsa. Det finns många viktiga perspektiv som behöver bevakas för att kunna bidra till en jämlik vård och bättre hälsa för invånare. Ett av dem är hbtqi-perspektivet. Nu har redaktionerna valt att genomgå en hbtqi-certifiering.

Personligt med Sofie Zetterström om 1177

Affärsområdeschefen för 1177 berättar om varumärkesjusteringen och historiken kring 1177.

Videoverktyget – ett uppskattat komplement under samtalen med 1177

Allt fler regioner använder videoverktyget när invånaren ringer 1177. Västra Götalandsregionen och Region Jönköpings län har arbetat med införande under hösten 2021.

Ros och ris till 1177.se under pandemin

Aktuella undersökningar visar att invånarnas kännedom och förtroende för 1177 är rekordhögt, men att många användare ändå är missnöjda och tycker att det är svårt att hitta rätt på webbplatsen.

Till toppen av sidan