Tjänster

1177

1177 är invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården. Invånarna kan när som helst besöka 1177.se, logga in för att kontakta vården eller göra vårdärenden alternativt ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. 1177 är ett samarbete mellan alla regioner och varumärket drivs och utvecklas av Inera.

Aktuella artiklar

 • Om 1177

  1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket fungerar som den samlade ingången till den offentliga hälso- och sjukvården och består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

 • 1177.se

  På 1177.se finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling.

 • 1177 e-tjänster

  Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal. Alla regioner är anslutna till e-tjänsterna på 1177.

 • 1177 på telefon

  1177 på telefon används i regionernas verksamhet för sjukvårdsrådgivning.

Fler tjänster kopplade till 1177

1177 direkt

1177 direkt är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177. Efter att ha loggat in kan invånaren få en automatisk bedömning av sina symtom och sedan få råd om självhjälp eller chatta med en sjuksköterska eller läkare. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal.

1177 egen provhantering

Med 1177 egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

1177 formulärhantering

Med 1177 formulärhantering kan vården hämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt via e-tjänsterna på 1177.

1177 högkostnadsskydd

Med tjänsten 1177 högkostnadsskydd kan invånare se sina inbetalda avgifter inom öppenvården, hur mycket som återstår till frikortsnivån och giltighetstiden för utfärdade frikort. Tjänsten gör också att vårdpersonal kan få en samlad bild av invånares status för högkostnadsskydd genom att information kan utbytas mellan regionernas frikortssystem. Invånare når tjänsten genom att logga in på 1177.

1177 inkorg

Med 1177 inkorg kan vårdgivare skicka olika typer av meddelanden till invånare på ett säkert och kontrollerat sätt. Ett exempel är att skicka digitala kallelser inför ett vårdbesök med möjlighet för invånaren att boka om eller avboka en tid direkt från meddelandet, bekräftelse på en bokad tid, provsvar, läkarordinationer, uppmaning att svara på en hälsoenkät och uppföljning på vårdbesök.

1177 intyg

Med 1177 intyg kan invånare läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg via inloggning på 1177.se. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, som till Försäkringskassan.

1177 journal

Med 1177 journal kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till 1177 journal.

1177 listning

Med tjänsten 1177 listning kan invånare lista sig digitalt via 1177. Det går att lista sig i hemregionen eller i en annan region. Det går också att se sitt aktuella vårdval och välja fast läkarkontakt. Regioner kan ansluta sina listningssystem till 1177 listning.

1177 rådgivningsstödet webb

1177 rådgivningsstödet webb är ett medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov.

1177 stöd och behandling

Med 1177 stöd och behandling kan vårdgivare i regionerna erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånare på ett säkert sätt via e-tjänsterna på 1177.

1177 symtombedömning och hänvisning

Med 1177 symtombedömning och hänvisning kan regioner erbjuda invånarna en digital ingång till första linjens vård. För invånarna kallas ingången 1177 direkt.

1177 tidbokning

Med 1177 tidbokning kan mottagningar visa upp sina bokningsbara tider så att invånare kan boka, omboka och avboka sina möten med vården via 1177. Invånarna kan också se sina bokade tider hos olika mottagningar samlade i en lista.

Utbudstjänsten

Med Utbudstjänsten kan vårdpersonal och invånare få information om vilka vårdtjänster som regioner, och på sikt även kommuner, erbjuder på olika vårdenheter och mottagningar. Det underlättar för vårdpersonal när de till exempel ska skicka remisser. Det gör också att invånare själva kan söka i vårdtjänstutbudet via till exempel 1177.se.

Projekt kopplade till 1177

Verksamhetsstöd sjukvårdsrådgivning

Rådgivningsstödet inom 1177 på telefon går mot slutet av sin livslängd. Ett nytt, modernt och förbättrat verksamhetsstöd ska ersätta det nuvarande, som då avvecklas. Det nya Rådgivningsstödet utvecklas för att i delar kunna användas för sjukvårdsrådgivning även inom andra delar av första linjen.

Nyheter kopplade till 1177

Nya namn på tjänsterna inom 1177 vid support och beställning

I samband med att Ineras nya kundportal lanseras den 24 april kommer både den öppna och den inloggade delen av 1177 att få nya tjänstenamn. Den öppna delen kommer att benämnas 1177 informationsportal och den inloggade delen kommer att benämnas 1177 inloggningsportal.

Nytt bibliotek med skattningsformulär i 1177 formulärhantering

Skattningsskalor är viktiga för att förmedla patientens bedömning av sin hälsa, symtom eller besvär till läkare och annan vårdpersonal. Som stöd för att samla in relevanta patientdata finns sedan slutet av mars ett nytt bibliotek med kvalitetssäkrade formulär – Nationell formulärsamling – tillgängliga i tjänsten 1177 formulärhantering.

1177 växer och blir även portal för vårdpersonal

I juni öppnar en ny del av 1177 som riktar sig till vårdpersonal. Utvecklingen är ett steg i att öka kännedom, användning och nytta av kunskapsstöd för vård- och omsorgspersonal genom att utnyttja kraften i det gemensamma varumärket 1177.

Så har samtalsprocessen för sjukvårdsrådgivning på distans utvecklats

Elisabeth Almgren Eriksson, verksamhetsspecialist på Inera, har jobbat med sjukvårdsrådgivning sedan 2004. Sedan dess har telefonen kompletterats med allt fler tekniska stöd för rådgivning, men utmaningarna är desamma nu som då: ”För att lyckas med säker sjukvårdsrådgivning behövs förmåga att lyssna, vara skicklig i att leda samtalet och ställa relevanta frågor som säkerställer att viktig information kommer fram”, konstaterar hon.

Från förnya recept till storskalig provhantering i pandemins spår

I år är det 20 år sedan de första e-tjänsterna lanserades inom dåvarande Vårdguiden, dagens 1177.

Stort intresse för nya Agenda 1177

Under hösten har Inera startat en ny möteskonstellation, Agenda 1177, som kompletterar enskilda tjänsters användarforum. Intresset från regionerna är stort, då många efterfrågar information kring tvärfunktionellt utvecklingsarbete som påverkar fler än en tjänst inom 1177.

Egenprovtagning blir möjlig för alla

Alla ska kunna ta prover själv hemma, även de som inte har e-legitimation. Därför har Inera tagit fram en funktion som ger vården möjlighet att beställa ett provtagningskit åt invånaren och sedan följa upp och meddela provsvaret.

Så förenklas fria vårdvalet

Nu blir det lättare för invånare som önskar lista sig hos vårdgivare i andra regioner än den egna. Även stöd för val av fast läkarkontakt blir möjligt.

Nya åldersgränser för tjänster på 1177.se

Gemensam tillgång till tjänster inom 1177 för både unga och deras vårdnadshavare. Det föreslås i Ineras utredning om nya åldersgränser vid inloggning på 1177.

Invånarens samtycken på 1177.se

Invånare ska kunna ge samtycke digitalt och även kunna se sina redan givna samtycken på 1177.se. Det är tanken bakom ett kommande utvecklingsprojekt som Inera planerar att starta. Alla regioner har visat intresse för projektet och därför kommer en avsiktsförklaring att skickas ut under hösten 2022.

Till toppen av sidan