Kontakta oss

Anmäl fel

Följ stegen nedan om du vill anmäla ett fel i någon av Ineras tjänster.

1. Kontrollera driftstatus

Börja med att kontrollera driftstatus för att se om felet kan bero på en känd driftstörning.

2. Felsök lokalt

Om felet inte beror på en allmän driftstörning så är nästa steg att göra en lokal felsökning. Detta görs oftast av den lokala it-supporten.

I några undantagsfall behöver lokal felsökning inte göras innan felet anmäls till Inera:

  • om din organisation inte har en lokal it-support
  • om felet gäller någon av följande tjänster: 1177 e-tjänster, 1177 egen provhantering, 1177 stöd och behandling, 1177 på telefon.

För en del tjänster finns det checklistor som stöd för den lokala felsökningen.

3. Anmäl felet till Inera

Om felet inte beror på ett internt fel i din organisation ska det anmälas till Inera.

Observera att allvarliga incidenter ska anmälas på telefon. En incident räknas som allvarlig när

  • en tjänst som är kritisk för verksamheten inte kan användas alls, eller endast med oacceptabel prestanda, eller
  • patientsäkerheten riskerar att påverkas.

Vill du skriva?

Genom att anmäla felet i Ineras kundportal kan du enkelt följa status på ditt ärende.

Om du inte vill skapa ett konto i Ineras kundportal så kan du anmäla felet i formuläret för felanmälan.

Vill du ringa?

Du når oss på telefonnummer 0771–25 10 10.

Öppettider telefon
Tjänst Tonval Allvarliga incidenter Felanmälan
1177 e-tjänster* 1 Alla dagar dygnet runt Alla dagar dygnet runt
Övriga tjänster 2 Alla dagar dygnet runt Vardagar
08:00–17:00

*Tjänster som invånare kan nå i inloggat läge på 1177.se. Observera att 1177 symtombedömning och hänvisning räknas som övrig tjänst, tonval 2.

Till toppen av sidan