Aktuellt

Digital utomlänslistning underlättar för både invånare och vårdgivare

Nyligen anslöt två regioner till den nya versionen av 1177 listning som stödjer invånarnas rätt att välja vårdgivare i en annan region än hemregionen, så kallad utomlänslistning. Det finns också möjlighet att välja en fast läkarkontakt. Ytterligare 10 regioner har påbörjat anslutningsprocessen.

Alla invånare har rätt att välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig, eller listning. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla regioner skyldighet att erbjuda invånarna möjligheten att lista sig, det är en del av vårdvalssystemet. I oktober i år anslöt de två första regionerna, Region Gotland och Region Dalarna, till den nya versionen av tjänsten som möjliggör utomlänslistning.

– Syftet med att ta fram en ny version av tjänsten var att digitalisera processen för utomlänslistning. De regioner som inte är anslutna till 1177:s nya listningstjänst behöver hantera processen manuellt, säger Mia Stenberg, tjänstespecialist inom 1177 e-tjänster på Inera.

Anslutna regioner välkomnar uppdatering

Lina Jacobsson, projektledare inom digitalisering på Region Gotland, ser flera nyttor med tjänsten.

– Den manuella hanteringen kring utomlänslistningar är tidskrävande och relativt osäker eftersom den innebär att pappersblanketter skickas mellan regioner och därmed riskerar att tappas bort. Att i stället kunna hantera nationell listning via 1177 är en stor fördel för både invånare och verksamhet. Risken för att invånaren är listad på flera ställen samtidigt minskar. Dessutom går det fortare för invånare att lista sig när processen är digital jämfört med de manuella rutinerna. Den nationella listningen ger också, i inloggat läge, en bättre överblick för invånaren av valbara vårdcentraler i de anslutna regionerna, säger Lina Jacobsson.

Den nya versionen av tjänsten möter även andra behov utöver ett nationellt samordnat informationsutbyte mellan regioner.

– En annan vinst för invånare är att det också finns stöd för att kunna välja en fast läkarkontakt på den vårdcentral man är listad, alltså en specifik läkare som man i första hand får träffa. Förutom detta ger den nya versionen av tjänsten bättre information och vägledning till invånare, exempelvis hur många gånger invånare kan lista sig under en 12-månadersperiod, säger Mia Stenberg.

Madeleine Vagge, systemförvaltare på Vårdvalsenheten i Region Dalarna.
Madeleine Vagge, systemförvaltare på Vårdvalsenheten i Region Dalarna.

Även Region Dalarna har anslutit till den nya versionen av 1177 listning.

– Det är en efterlängtad uppdatering som Inera gör och ett naturligt led i den digitala utvecklingen. Tillgängligheten till vården blir bättre i och med detta och för utomlänspatienten blir informationen om hens listning mer korrekt på 1177. I regioner som inte är anslutna till den nya versionen av 1177 listning kan invånaren inte se information om hen är listad i ett annat län, och det innebär förstås att vi får en del frågor, säger Madeleine Vagge, systemförvaltare på Vårdvalsenheten i Region Dalarna.

Fortsatt arbete och utveckling

I juni beslutade Socialstyrelsen om föreskrifter som kompletterar nuvarande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen när det gäller vårdvalssystem. Enligt de nya föreskrifterna, som börjar gälla den 1 januari 2024, ska en nationell listningstjänst uppfylla ett antal kriterier. Det handlar bland annat om att varje region, i listningstjänsten, ska informera om vårdgarantin i primärvården och att en invånare inte får vara listad hos mer än en utförare i taget.

– Nya versionen av 1177 listning togs fram innan Socialstyrelsen beslutade om föreskrifterna, så i dagsläget möter inte tjänsten föreskrifterna helt och hållet. Vi har påbörjat ett arbete som kommer fortsätta nästa år för att tjänsten framöver ska uppfylla det som står i föreskrifterna. Även regionerna behöver göra anpassningar utifrån riktlinjerna, bland annat i sina listningssystem, säger Mia Stenberg och tillägger:

– En annan viktig målsättning är att alla regioner ska ansluta till tjänsten för att invånarna ska kunna lista sig i vilken region som helst. I dagsläget håller 10 regioner på att ansluta till den nya versionen.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan