Alla tjänster A-Ö

1177 egen provhantering

Med 1177 egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Person håller i ett provrör.

Om Egen provhantering

Många patienter behöver lämna prover regelbundet, till exempel personer med leukemi, reumatism eller diabetes. Med hjälp av 1177 egen provhantering kan patienten själv bestämma när, och på vilken vårdmottagning, proverna ska tas.

Patienten behöver inte kontakta mottagningen eller ha ett möte med sin läkare inför varje provtagning, utan bokar dem och får provsvaren genom at logga in på 1177.

Med 1177 egen provhantering går det även att beställa en del tester för att själv ta prov hemma. Det gäller till exempel klamydia och gonorré.

Det gör att patienten kan styra över sin egen tid bättre, och får provsvaren snabbare än tidigare. 1177 egen provhantering ger dessutom patienten en ökad kunskap om sin hälsa, vilket ofta leder till en ökad vilja att ta ansvar för den egna behandlingen och följa ordinationer och råd.

Med 1177 egen provhantering minskar också administrationen på vårdenheterna. Vårdpersonalen slipper skriva remiss för varje provtagning, och behöver inte heller söka patienten för att informera om provsvaret.

1177 egen provhantering erbjuds till regioner och privata vårdgivare, som har samarbetsavtal med en region.

Provtagning av covid-19

För att stödja regionerna i arbetet med utökad provtagning för covid-19 har Inera i samarbete med Folkhälsomyndigheten tagit fram en nyckelfärdig lösning för hemprovtagning. Den ska göra det enklare och snabbare för regionerna att ansluta till tjänsten och kunna erbjuda patienten egen provtagning av covid-19 via 1177 e-tjänster.

Så fungerar tjänsten

Vårdgivare som vill använda 1177 egen provhantering kan välja att ansluta sina provtagnings- och laboratoriedatasystem till tjänsten. Det innebär att de anpassar systemen enligt tjänstens tekniska specifikationer. Genom att göra det kan beställningar hämtas automatiskt av det laboratorium som patienten har valt. Och när provsvaren är klara kan de överföras från laboratoriedatasystemet, så att patienten kan se dem via 1177 e-tjänster.

Det går också att använda 1177 egen provhantering utan att ansluta sina system. För invånaren blir det ingen skillnad, men för vårdpersonalen innebär det mer manuellt arbete.

Regionerna bestämmer själva vilka prover som ska vara möjliga för patienten att beställa.

Så här ser processen i 1177 egen provhantering ut:

  1. Vårdpersonalen loggar in i 1177 egen provhantering antingen via länk i vårdinformationssystemet, så kallat uthopp, eller direkt via webbläsaren.
  2. Vårdpersonalen ger patienten tillgång till ett erbjudande av prover att boka från en förvald lista.
  3. Patienten loggar in i tjänsten via 1177 e-tjänster och gör en beställning utifrån erbjudandet.
  4. Patienten går till valfritt provtagningsställe. Om provtagningssystemet är anslutet till nationella tjänsteplattformen kan personalen se beställningen i systemet. Det går också att hämta upp beställningen genom att logga in i tjänsten via internet.
  5. När provet har analyserats skickas provsvaret tillbaka till tjänsten så att patienten kan ta del av det via 1177 e-tjänster. Om laboratoriedatasystemet inte är anslutet till tjänsten behöver personalen skriva in provsvaret manuellt för att invånaren ska kunna läsa det. Det kan finnas möjlighet att överföra provsvaret till journalsystemet men det beror på vårdgivarens egna tekniska lösningar.

I flera regioner kan patienten också beställa hem tester för att ta eget prov på klamydia och gonorré, och har inte någon personlig kontakt med vårdpersonal. Patienten blir bara kontaktad ifall provsvaret är positivt eftersom dessa sjukdomar omfattas av smittskyddslagen.

Förutsättningar

Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Vårdgivare som ska använda tjänsten behöver uppfylla olika lagliga krav som gäller när patientuppgifter ska hanteras, i till exempel patientdatalagen, dataskyddsförordningen GDPR och offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Beroenden till andra tjänster

För att kunna använda 1177 egen provhantering behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster.

Identifieringstjänst SITHS används för säker identifiering av de användare som loggar in. 

Katalogtjänst HSA används för styrning av användarnas behörighet. 

Det här behöver din organisation göra

Om din organisation vill att provbeställningar och provsvar ska hämtas automatiskt behöver de provtagnings- och laboratoriedatasystem som ni använder utvecklas och anpassas enligt tjänstens tekniska specifikationer.

Ni kan använda tjänsten utan att anpassa era provtagnings- och laboratoriedatasystem. Men det rekommenderas inte, eftersom tjänstens fulla funktionalitet då begränsas och medför mer manuellt arbete för vårdpersonalen.

Pris

Här kan du hitta aktuellt pris för 1177 egen provhantering

Beställ 1177 egen provhantering

Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

Beställning av 1177 egen provhantering görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Är din mottagning intresserad av att använda tjänsten? Kontakta i så fall ansvariga för tjänsten i din region.

Att använda tjänsten

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Till toppen av sidan