Alla tjänster A-Ö

1177 listning

Med tjänsten 1177 listning kan invånare lista sig digitalt via 1177. Det går att lista sig i hemregionen eller i en annan region. Det går också att se sitt aktuella vårdval och välja fast läkarkontakt. Regioner kan ansluta sina listningssystem till 1177 listning.

Man som står utomhus och använder sin mobiltelefon.

Om 1177 listning

Alla invånare har möjlighet att välja en fast vårdcentral som sitt förstahandsval i primärvården. Det kallas att lista sig, eller listning. Den valda vårdcentralen kallas också för vårdval. Listning och omlistning är en del av det vårdvalssystem som regionerna är skyldiga att erbjuda invånarna enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Invånarna kan lista sig via 1177

Med tjänsten 1177 listning kan invånare lista sig digitalt via 1177. Det går att lista sig på en vårdcentral i hemregionen, det vill säga den region där man är folkbokförd, eller i en annan region, så kallad utomlänslistning. Vilka vårdcentraler invånaren kan välja att lista sig på beror på vilka regioner som har anslutit till tjänsten.

Utöver att lista sig och omlista sig kan invånarna även se sitt aktuella vårdval och välja en fast läkarkontakt. Att välja fast läkarkontakt innebär att man väljer läkare på den vårdcentral där man är listad.

1177 listning bidrar till flera nyttor

1177 listning bidrar till följande nytta:

  • Invånare kan på ett enkelt sätt lista och omlista sig och därefter direkt ta kontakt med mottagningen.
  • Vårdpersonal slipper mycket administrativt pappersarbete vid listning och omlistning, i och med att allt sker digitalt.
  • Patienter får en bra kvalitet och kontinuitet i vården.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel antal listade invånare per län, listning och mottagning:

Så fungerar 1177 listning

I regioner som har anslutit till tjänsten 1177 listning kan invånarna lista sig genom att logga in på 1177. För att en invånare ska kunna lista sig i en annan region behöver både regionen där invånaren är folkbokförd och regionen där den önskade vårdcentralen finns vara anslutna.

När en invånare väljer att lista eller omlista sig i tjänsten 1177 listning skickas ett anrop till regionens listningssystem. Systemet ges då möjlighet att göra en kontroll för att avgöra om listningen kan godkännas. En av de saker som kan kontrolleras är om invånaren har överskridit det tillåtna maxantalet omlistningar under en 12-månadersperiod. I så fall kan listningssystemet neka omlistningen och ge invånaren en förklaring till nekandet.

Den vårdcentral som invånaren har valt att lista sig på kallas för invånarens aktuella vårdval, och visas på startsidan i inloggat läge på 1177.

Informationen utbyts via Nationella tjänsteplattformen

Informationsutbytet mellan 1177 listning och regionernas listningssystem sker via Nationella tjänsteplattformen. Det är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg.

Regionernas listningssystem ansluts till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer, så kallade tjänstekontrakt.

Pris och beställning

1177 listning erbjuds till regioner.

Förutsättningar

En region som vill införa och använda tjänsten 1177 listning måste säkerställa att de system som används för att hantera underlag för listning stödjer funktionalitet enligt de anvisningar och tekniska specifikationer som hör till tjänsten.

För att kunna använda 1177 listning behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster:

Beställ 1177 listning

Beställning av 1177 listning görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Teknisk anslutning och införande

Anslutningsarbetet ska följa anslutningsprocessen för tjänsten. Den beskriver de steg som behöver genomföras och omfattar förberedelser, genomförande och rapportering av anslutningstester till Inera. På tjänstens egen informationsyta finns mer information:

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan