Alla tjänster A-Ö

1177 Inkorg

Med 1177 Inkorg kan vårdgivare skicka olika typer av meddelanden till invånare på ett säkert och kontrollerat sätt. Ett exempel är att skicka digitala kallelser inför ett vårdbesök med möjlighet för invånaren att boka om eller avboka en tid direkt från meddelandet, bekräftelse på en bokad tid, provsvar, läkarordinationer, uppmaning att svara på en hälsoenkät och uppföljning på vårdbesök.

Bild för tjänsten 1177 Inkorg

Förutsättningar

Regionala och privata vårdgivare med regionalt uppdrag kan med hjälp av leverantörer ansluta till och nyttja 1177 Inkorg. Alla mottagningar som är finansierade av en region kan erbjuda invånarna möjlighet att göra vårdärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Beroenden till andra tjänster

För att kunna använda 1177 Inkorg behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster.

Det här behöver din organisation göra

Vårdorganisationer som vill komma igång med 1177 Inkorg behöver kontakta den regionala förvaltningen. Den finns i varje region och ansvarar för att stödja mottagningarna i införandearbetet genom att bland annat utbilda personal, informera om riktlinjer och ge support. Ni kommer också behöva utse ett antal personer som löpande ska hantera ärenden och arbeta med administration i personalverktyget.

Här finns mer information om regelverk för nyttjande av tjänsten.

För att kunna beställa 1177 Inkorg krävs det att du är verksam i den anslutande organisationen. För att utföra anslutningen till 1177 Inkorg krävs rätt teknisk kompetens hos den anslutande organisationen som kan utföra de lokala anpassningarna som krävs.

För att kunna använda 1177 Inkorg behöver din organisation göra anpassningar i ert vårdinformationssystem och ansluta det till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer.

Agentanslutningar

Vill ni ansluta via en agent. Här kan ni läsa mer av vad som krävs för agentanslutningar.

Beställ 1177 Inkorg

Beställning av 1177 Inkorg görs i vår kundportal.

Din organisation får tillgång till kundportalen i samband med att ni tecknar kundavtal. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du vända dig till den lokala administratören i din organisation, eller kontakta oss.

Alla regioner och kommuner har tecknat kundavtal med Inera. Även många privata vårdgivare har gjort det. Här kan du läsa hur det går till att teckna kundavtal 

Till kundportalen

Ifall anslutning till uthoppstjänst önskas i samband med anslutning till 1177 Inkorg, se mer information här.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Att använda tjänsten

Här finns information för dig som använder tjänsten, exempelvis manualer och utbildningsmaterial.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Börja med att titta på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten. 

Till toppen av sidan