Alla tjänster A-Ö

1177 inkorg

Med 1177 inkorg kan vårdgivare skicka olika typer av meddelanden till invånare på ett säkert och kontrollerat sätt. Ett exempel är att skicka digitala kallelser inför ett vårdbesök med möjlighet för invånaren att boka om eller avboka en tid direkt från meddelandet, bekräftelse på en bokad tid, provsvar, läkarordinationer, uppmaning att svara på en hälsoenkät och uppföljning på vårdbesök.

Bild för tjänsten 1177 Inkorg

Om 1177 inkorg

1177 inkorg är en digital meddelandetjänst inom e-tjänsterna på 1177.se. Invånare som väljer att ta emot information digitalt från vården får meddelanden i sin inkorg när de loggar in på 1177.se förutsatt att vårdsystemet är anslutet till 1177 inkorg.

Regionala och privata vårdgivare med regionalt uppdrag kan med hjälp av leverantörer ansluta till och nyttja 1177 inkorg. Mer information hur man ansluter och om tjänstekontraktet finns under rubriken Så fungerar 1177 inkorg.

Vilka kan nyttja 1177 inkorg?

1177 inkorg vänder sig till vårdgivare för att skapa en säkrare digital kommunikation till invånare. Regioner och privata vårdgivare med regionalt uppdrag kan med hjälp av leverantörer ansluta till och använda 1177 inkorg för utskick till invånare. För tandvård kan Folktandvården ansluta till tjänsten, men inte privata tandläkare. Vid beställningen krävs minst en angiven kontaktperson per anslutande vårdsystem.

Tjänsten är ännu inte tillgänglig för anslutning via agent, men arbete för det pågår inom Inera.

1177 inkorg är avsedd för kommunikation mellan enskild invånare och ansvarig mottagning med tydlig koppling till invånares egen hälsa och inte för allmänna utskick till bredare patientgrupper inom vården eller för breda utskick om forskningsstudier eller liknande.

1177 inkorg för invånaren

I 1177 inkorg har invånaren sina meddelanden från anslutna vårdgivare säkert samlade på en plats och har alltid tillgång till dem. Invånaren kan bara se sina meddelanden i inloggat läge vilket ger en trygghet i och med att informationen inte sprids utanför tjänsten. 1177 inkorg är till för invånare som har förutsättningarna för och vill interagera med vården digitalt genom 1177.se.

Invånaren får enkelt tillgång till 1177 inkorg genom att logga in på 1177.se med e-legitimation. All kommunikation med vården sparas, organiserad i olika trådar för olika ämnen. Invånaren tar emot informationen fortare och smidigare än tidigare vilket förbättrar kommunikationen mellan vårdgivare och invånare. Förutsatt tillgång till mobil enhet och e-legitimation går det att komma åt inkorgen och ta del av vårdinformation var invånaren än befinner sig.

1177 inkorg för vården

I 1177 inkorg får vårdenheten ett säkert sätt att nå invånaren med information som är viktig för att vården av invånaren ska fungera väl. Verksamheten kan vara säker på att informationen skickas till rätt person på ett snabbt och säkert sätt. Invånaren tar del av informationen i ett vårdsammanhang som inte är uppblandat med annan typ av information. Verksamheten kan se om invånaren har läst meddelandet och även styra över hur informationen presenteras. Meddelanden i samma ämnestråd grupperas och genom att öppna ett meddelande i ämnestråden ser invånaren samtliga meddelanden i tråden, på ett liknande sätt som i mejltrådar.

Genom att kommunicera digitalt med invånaren reduceras inte bara kostnader utan även ledtider för verksamheten. Möjligheter till nya vårdflöden finns när kontakten är digital, säker och direkt.

Digitala kallelser via 1177 inkorg

En efterfrågad användning av 1177 inkorg är att kunna skicka digitala kallelser till invånaren vilket 1177 inkorg har ett bra stöd för.

Exempel på digital kallelse

Fördelar för verksamheterna

Digitala kallelser via 1177 inkorg ger stora möjligheter:

 • Verksamheten styr utformningen av den digitala kallelsen och kan anpassa den efter det unika behovet.
 • Kallelsen kan innehålla länkar till tjänster så att invånaren kan agera direkt från meddelandet både inom och utom e-tjänsterna på 1177. 
  • Exempelvis kan en kallelse utan en bokad tid kompletteras med en knapp till tidbokningstjänsten i 1177 e-tjänster som är tillgänglig endast om invånaren har fått en kallelse.
 • Kallelsen kan även innehålla länkar till informationsdokument som presenteras i bilagor för invånaren.
 • Genom att först ta reda på om invånaren har avsagt sig kallelser på papper samt kontrollera om invånaren har ett konto på 1177, kan verksamheten styra på vilket sätt som en kallelse ska skickas till invånaren.
 • Efter att kallelsen har skickats kan verksamheten se om invånaren har läst kallelsen.
 • Digitalisering av kallelser reducerar administrativ tid för vårdpersonal, tid som då kan läggas på vårdbesök eller andra vårdrelaterade arbetssysslor.
 • Minskade resurskostnader ger även en ekonomisk nytta. Papper, kuvert och porto är exempel på resurser vars förbrukning kommer att reduceras.

Fördelar för invånaren

Digitala kallelser via 1177 inkorg innebär många fördelar:

 • Invånaren ser sina meddelanden från vården i ett sammanhang där det är lätt att förstå att det avser kontakt med vården. All information är samlat på ett ställe.
 • Invånaren kan lätt agera utifrån information i meddelandet, exempelvis boka en tid, boka om och av en tid, svara på en hälsodeklaration digitalt och se provsvar.
 • Invånaren loggar enkelt in i 1177 inkorg med e-legitimation och har all kommunikation med vården sparad och organiserad i olika trådar för olika ämnen.
 • Invånaren får informationen fortare än tidigare vilket förbättrar kommunikationen mellan vårdgivare och invånare.
 • Invånaren har tillgång till inkorgen och kan ta del av vårdinformation var invånaren än befinner sig under förutsättning att mobil enhet och e-legitimation finns tillgängligt.

Nyttokalkyl

I arbetet med 1177 inkorg har en nyttokalkyl tagits fram som räknar på både finansiell- och omfördelningsnytta vid digitalisering av kallelser via 1177 inkorg. Den innehåller även ett förslag på hur en vårdgivare kan räkna på nyttan med digitala kallelser.

Statistik över användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel antal meddelanden som skickas per län och per dag.

Så fungerar 1177 inkorg

Verksamhetens vårdsystem ansluts till 1177 inkorg via tjänstekontrakten för 1177 inkorg och tjänstekontrakten i tjänstedomänen PatientPortal. Mer information om hur verksamhetssystemens vårdsystem ansluts till 1177 inkorg.

Nationella tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan system som behöver kommunicera med varandra och gör att informationsutbytet kan ske säkert och kostnadseffektivt.

Invånaren når 1177 inkorg genom att logga in på 1177.se, och det krävs e-legitimation för att logga in.

1177 inkorg lagring

Meddelanden lagras hos 1177 inkorg som en kopia av det som finns i vårdsystemet vilket gör verksamheten till personuppgiftsansvarig för informationen. Invånaren kan välja att radera informationen från inkorgen.

Meddelandena skickas på ett säkert sätt

När ett meddelande skickas från 1177 inkorg sker överföringen på ett säkert sätt genom att innehållet i meddelandet krypteras. Att skicka intyget elektroniskt gör att invånaren slipper pappershantering, postgång och risken för att exempelvis en digital kallelse kan komma bort.

Förutsättningar

Regionala och privata vårdgivare med regionalt uppdrag kan med hjälp av leverantörer ansluta till och nyttja 1177 inkorg. Alla mottagningar som är finansierade av en region kan erbjuda invånarna möjlighet att göra vårdärenden i 1177 e-tjänster.

Beroenden till andra tjänster

För att kunna använda 1177 inkorg behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster.

Det här behöver din organisation göra

Vårdorganisationer som vill komma igång med 1177 inkorg behöver kontakta den regionala förvaltningen. Den finns i varje region och ansvarar för att stödja mottagningarna i införandearbetet genom att bland annat utbilda personal, informera om riktlinjer och ge support. Ni kommer också behöva utse ett antal personer som löpande ska hantera ärenden och arbeta med administration i personalverktyget.

Här finns mer information om regelverk för nyttjande av tjänsten.

För att kunna beställa 1177 inkorg krävs det att du är verksam i den anslutande organisationen. För att utföra anslutningen till 1177 inkorg krävs rätt teknisk kompetens hos den anslutande organisationen som kan utföra de lokala anpassningarna som krävs.

För att kunna använda 1177 inkorg behöver din organisation göra anpassningar i ert vårdinformationssystem och ansluta det till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer.

Agentanslutningar

Vill ni ansluta via en agent. Här kan ni läsa mer av vad som krävs för agentanslutningar.

Beställ 1177 inkorg

Beställning av 1177 inkorg görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Om anslutning till uthoppstjänst önskas i samband med anslutning till 1177 inkorg, se anslutningsguide för 1177 uthopp.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Priser för Ineras tjänster

Här hittar du aktuella priser för Ineras tjänster.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Till toppen av sidan