Alla tjänster A-Ö

Stöd och behandling

Med Stöd och behandling kan regionerna och privata vårdgivare med offentlig finansiering erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånarna på ett säkert sätt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Person i rullstol med en bärbar dator i knät.

I filmen Introduktion till internetbaserat stöd och behandling får du en beskrivning av vad internetbaserat stöd och behandling innebär.

Vårdgivare kan med hjälp av tjänsten Stöd och behandling utveckla och erbjuda olika internetbaserade stöd- och behandlingsprogram. Invånaren kan ta del av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram som en behandlare erbjudit, eller själv påbörja program som en region erbjuder. Invånaren får tillgång till programmen genom 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Programmen kan användas enskilt eller som ett komplement till annan behandling. Exempel på möjliga användningsområden för Stöd och behandling är

  • kognitiv beteendeterapi mot till exempel ångest, depression eller tinnitus
  • råd och stöd vid exempelvis habilitering
  • screening för att identifiera alkohol- och drogmissbruk
  • behandling av beroenden
  • vård-och omsorgsplanering
  • utbildning i mindfulness för att hantera stress

Beroende på typ av program kan innehållet bestå av text, film, ljudfiler, övningar och skattningsformulär. Genom tjänsten kan patienten också lämna mätvärden och kommunicera med sin behandlare.

Stöd och behandling klassas som ett nationellt medicinskt informationssystem,  och uppfyller kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter för sådana system. Det innebär att det är lättillgängligt, användarvänligt och säkert.

Stöd och behandling gör det lättare för patienter och vårdgivare

Genom Stöd och behandling får patienterna en större medverkan i och överblick över sin vård. Patienterna behöver inte passa särskilda tider utan kan på ett säkert sätt ta del av stöd- eller behandlingsprogram var och när det passar dem bäst. Enligt användarundersökningar upplever många att de får en stark relation till sin behandlare och en personlig återkoppling som hjälper dem att ta sig vidare.

Behandlarna får genom Stöd och behandling ett komplement till traditionella vårdmöten. Att kunna följa sina patienters framsteg, ta del av information som de lägger in, och på olika sätt ge direkt återkoppling, ger behandlarna ett effektivare arbetssätt. Det ger dem möjlighet att hjälpa fler och en ökad kvalitet i mötet med patienterna.

I utvecklingsmiljön skapar vårdgivarna program efter behov

Till Stöd och behandling är en utvecklingsmiljö, kallad Designverktyget, kopplad. Där skapar vårdenheterna, eller deras leverantörer, de olika typer av program och utbildningar som de vill kunna erbjuda till patienterna.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Logga in i Stöd och behandling

För vårdpersonal som ska komma i kontakt med invånare.

Logga in i Designverktyget

För personal som ska skapa innehåll (utgivarenhet) eller utbilda sig (utbildningsenhet).

Logga in som testinvånare

För vårdpersonal som ska testa ett moment från invånarens perspektiv.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Aktuella artiklar

Teckna kundavtal

För att kunna beställa och använda Ineras tjänster behöver din organisation teckna kundavtal med Inera.

Priser för Ineras tjänster

Här hittar du aktuella priser för Ineras tjänster.

Första linjens digitala vård

Ett arbete pågår för att utveckla 1177 Vårdguiden samtidigt som hela första linjens digitala vård utvecklas.

Till toppen av sidan