Alla tjänster A-Ö

1177 stöd och behandling

Med 1177 stöd och behandling kan regionerna och privata vårdgivare med offentlig finansiering erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånarna på ett säkert sätt via e-tjänsterna på 1177.

Person i rullstol med en bärbar dator i knät.

Om 1177 stöd och behandling

Med 1177 stöd och behandling får invånarna enklare tillgång till stöd och vård. De når tjänsten på nätet, var och när det passar dem bäst. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

I filmen Introduktion till internetbaserat stöd och behandling får du en beskrivning av vad internetbaserat stöd och behandling innebär.

Vårdgivare kan med hjälp av tjänsten 1177 stöd och behandling utveckla och erbjuda olika internetbaserade stöd- och behandlingsprogram. Invånaren kan ta del av internetbaserade stöd- och behandlingsprogram som en behandlare erbjudit, eller själv påbörja program som en region erbjuder. Invånaren får tillgång till programmen i 1177 inloggningsportal.

Programmen kan användas enskilt eller som ett komplement till annan behandling. Exempel på möjliga användningsområden för 1177 stöd och behandling är

 • kognitiv beteendeterapi mot till exempel ångest, depression eller tinnitus
 • råd och stöd vid exempelvis habilitering
 • screening för att identifiera alkohol- och drogmissbruk
 • behandling av beroenden
 • vård-och omsorgsplanering
 • utbildning i mindfulness för att hantera stress

Beroende på typ av program kan innehållet bestå av text, film, ljudfiler, övningar och skattningsformulär. Genom tjänsten kan patienten också lämna mätvärden och kommunicera med sin behandlare.

1177 stöd och behandling klassas som ett nationellt medicinskt informationssystem, och uppfyller kraven i Läkemedelsverkets föreskrifter för sådana system. Det innebär att den är lättillgänglig, användarvänlig och säker.

1177 stöd och behandling gör det lättare för patienter och vårdgivare

Genom 1177 stöd och behandling får patienterna en större medverkan i och överblick över sin vård. Patienterna behöver inte passa särskilda tider utan kan på ett säkert sätt ta del av stöd eller behandlingsprogram var och när det passar dem bäst. Enligt användarundersökningar upplever många att de får en stark relation till sin behandlare och en personlig återkoppling som hjälper dem att ta sig vidare.

Behandlarna får genom 1177 stöd och behandling ett komplement till traditionella vårdmöten. Att kunna följa sina patienters framsteg, ta del av information som de lägger in, och på olika sätt ge direkt återkoppling, ger behandlarna ett effektivare arbetssätt. Det ger dem möjlighet att hjälpa fler och en ökad kvalitet i mötet med patienterna.

I utvecklingsmiljön skapar vårdgivarna program efter behov

Till 1177 stöd och behandling är en utvecklingsmiljö, kallad Designverktyget, kopplad. Där skapar vårdenheterna, eller deras leverantörer, de olika typer av program och utbildningar som de vill kunna erbjuda till patienterna.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel antal behandlare per län, antal pågående stöd- och behandlingsprogram över tid och antal som får stöd eller behandling per månad.

Så fungerar tjänsten

1177 stöd och behandling kräver ingen installation. Invånarna når tjänsten genom att logga in på 1177.se med e-legitimation, till exempel Bank-id. Personalen loggar in med hjälp av SITHS-kort.

Vårdgivarna ansvarar själva för att ta fram de stöd, behandlingar och utbildningar som erbjuds. När ett stöd- eller behandlingsprogram behöver tas fram, skapas och testas det i Designverktyget, utvecklingsmiljön kopplad till 1177 stöd och behandling. Det kan antingen göras av personal på den egna vårdenheten eller av en extern producent av behandlings- och utbildningsprogram som vårdgivaren anlitar.

När programmet är färdigt aktiveras det på vårdenheten så att behandlarna kan erbjuda det till sina patienter. Om regionen, som har utvecklat programmet, har avtal med andra regioner publiceras det så att även de kan erbjuda programmet på sina mottagningar eller vårdenheter.

Här kan du själv klicka runt i en demo-version av 1177 stöd och behandling för att få en uppfattning om hur tjänsten fungerar för patienterna respektive behandlarna.

Möjlighet att ansluta videotjänst för videomöten i 1177 stöd och behandling

Vill din organisation erbjuda videomöten finns möjlighet att ansluta en extern videotjänst. Patienten och behandlaren når då videotjänsten via en länk från programmet i 1177 stöd och behandling.

För att en videotjänst ska kunna användas i 1177 stöd och behandling behöver den ha stöd för loggning enligt patientdatalagen. Om det inte finns kan tjänsten kopplas till Ineras Säkerhetstjänster.

Flera aktörer delar på ansvaret för tjänsten

Ansvaret för 1177 stöd och behandling är uppdelat mellan olika aktörer:

 • Inera har hand om förvaltning, vidareutveckling och central administration.
 • Frågor om innehållet, till exempel vilka typer av stöd- och behandlingsprogram som lämpar sig för internetbaserad användning, kunskapsstyrning, upphovsrätt och avtal, samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR.
 • Vårdgivarna ansvarar för innehållet i stöd- och behandlingsprogrammen och att vården bedrivs på rätt sätt och att de använder tjänsten som avsett.

Förutsättningar

Inera erbjuder 1177 stöd och behandling till regioner. Regionerna kan i sin tur ansluta privata vårdgivare som de har avtal med, och leverantörer av stöd- eller behandlingsprogram.

Vill en privat vårdgivare utveckla nytt material för 1177 stöd och behandling måste det stämma överens med vad som regleras i avtalet med regionen.

Alla vårdgivare ansvarar för att de använder tjänsten enligt avsedd användning, som beskrivs i Bruksanvisningen för 1177 stöd och behandling och Designverktyget. Vårdgivarna är också ansvariga för arbetssätt, innehållet som man erbjuder i 1177 stöd och behandling, och att man genomför en riskanalys med patientsäkerhet i fokus.

Beroenden till andra tjänster

För att kunna använda 1177 stöd och behandling behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras tjänster.

Identifieringstjänst SITHS används för säker identifiering av de användare som loggar in. 

Katalogtjänst HSA används för styrning av användarnas behörighet. 

Det här behöver din organisation göra

Det behöver finnas minst en vårdenhet som är redo att införa tjänsten och det nya arbetssätt som internetbaserat stöd eller behandling medför.

Regionen och vårdenheten kommer att behöva starta ett införandeprojekt som bland annat ska:

 • utveckla eller upphandla stöd- och behandlingsprogram och publicera dem i tjänsten
 • etablera en förvaltningsorganisation som ansvarar för att:
  • ta fram rutiner för användning
  • teckna avtal med leverantörer
  • stödja införande hos vårdenheter och mottagningar
 • utse de roller som behöver finnas i organisationen innan införandet
 • upphandla och ansluta videoleverantör om din organisation har tänkt erbjuda videomöten

Beställ tjänst

Om din region vill aktivera en vårdgivare i 1177 stöd och behandling ska ni fylla i och skicka in två blanketter; en för 1177 stöd och behandling och en för Designverktyget. När vårdgivaren är ansluten till Designverktyget kan man själv sedan ge behörighet till en eller flera personer att bygga program i verktyget.

Formulär

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Förvaltning

Logga in i 1177 stöd och behandling

För vårdpersonal som ska komma i kontakt med invånare.

Logga in i Designverktyget

För personal som ska skapa innehåll (utgivarenhet) eller utbilda sig (utbildningsenhet).

Logga in som testinvånare

För vårdpersonal som ska testa ett moment från invånarens perspektiv.

Att använda tjänsten

Här finns information för dig som använder tjänsten, exempelvis manualer och utbildningsmaterial.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Till toppen av sidan