Stöd och behandling

Med Stöd och behandling kan regionerna och privata vårdgivare med offentlig finansiering erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånarna på ett säkert sätt via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ung man ser ut genom fönstret med någons händer på sina skuldror.

Statistik över tjänstens användning

Här hittar du statistik över tjänstens användning, till exempel antal behandlare per län, antal pågående stöd- och behandlingsprogram över tid och antal som får stöd eller behandling per månad.

Så fungerar tjänsten

Stöd och behandling kräver ingen installation. Invånarna når tjänsten genom att logga in på 1177.se med e-legitimation, till exempel bank-id. Personalen loggar in med hjälp av SITHS-kort.

Vårdgivarna ansvarar själva för att ta fram de stöd, behandlingar och utbildningar som erbjuds. När ett stöd- eller behandlingsprogram behöver tas fram, skapas och testas det i Designverktyget, utvecklingsmiljön kopplad till Stöd och behandling. Det kan antingen göras av personal på den egna vårdenheten eller av en extern producent av behandlings- och utbildningsprogram som vårdgivaren anlitar.

När programmet är färdigt aktiveras det på vårdenheten så att behandlarna kan erbjuda det till sina patienter. Om regionen, som har utvecklat programmet, har avtal med andra regioner publiceras det så att även de kan erbjuda programmet på sina mottagningar eller vårdenheter.

Här kan du själv klicka runt i en demo-version av Stöd och behandling för att få en uppfattning om hur tjänsten fungerar för patienterna respektive behandlarna.

Möjlighet att ansluta videotjänst för videomöten i Stöd och behandling

Vill din organisation erbjuda videomöten finns möjlighet att ansluta en extern videotjänst. Patienten och behandlaren når då videotjänsten via en länk från programmet i Stöd och behandling.

För att en videotjänst ska kunna användas i Stöd och behandling behöver den ha stöd för loggning enligt patientdatalagen. Om det inte finns kan tjänsten kopplas till Ineras Säkerhetstjänster.

Flera aktörer delar på ansvaret för tjänsten

Ansvaret för Stöd och behandling är uppdelat mellan olika aktörer:

 • Inera har hand om förvaltning, vidareutveckling och central administration.
 • Frågor om innehållet, till exempel vilka typer av stöd- och behandlingsprogram som lämpar sig för internetbaserad användning, kunskapsstyrning, upphovsrätt och avtal, styrs av Sveriges kommuner och regioner, SKR.
 • Vårdgivarna ansvarar för att vården bedrivs på rätt sätt och att de använder tjänsten som avsett.

Det här behöver din organisation göra

Det behöver finnas minst en vårdenhet som är redo att införa tjänsten och det nya arbetssätt som internetbaserat stöd- eller behandling medför.

Regionen och vårdenheten kommer att behöva starta ett införandeprojekt som bland annat ska:

 • utveckla eller upphandla stöd och behandlingsprogram och publicera dem i tjänsten
 • etablera en förvaltningsorganisation som ansvarar för att:
  • ta fram rutiner för användning
  • teckna avtal med leverantörer
  • stödja införande hos vårdenheter och mottagningar
 • utse de roller som behöver finnas i organisationen innan införandet
 • upphandla och ansluta videoleverantör om din organisation har tänkt erbjuda videomöten

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.
Så här felanmäler du tjänsten.

Till toppen av sidan