Användarforum och branschforum

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Syftet med användarforum är att främja användningen av Ineras tjänster och lyfta frågor av funktionell karaktär, vara en kanal för informations- och erfarenhetsutbyte samt för att samla in behov och kommunicera kring tjänsten/tjänsterna. Användarforumen är öppna forum med deltagare från regioner och kommuner. Forumen genomförs främst digitalt för att ge många möjlighet att delta. Fyll i formuläret nedan om du är intresserad av att delta i ett användarforum:

Nedan visas datum för Ineras användarforum 2023.

1177.se redaktion och kommunikation

 • 20 januari
 • 10 februari
 • 3 mars
 • 24 mars
 • 14 april
 • 5 maj
 • 26 maj
 • 16 juni
 • 7 juli

1177 e-tjänster och projektet Tidbokningstjänster

Samtliga möten är klockan 09.00–11.15 enligt nedan uppdelning: 

09.00–10.00 1177 e-tjänster

10.15–11.15 Projektet Tidbokningstjänster

 • 2 februari
 • 7 mars
 • 20 april
 • 31 maj
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 22 november

Här finns mer information om användarforum för 1177 e-tjänster.

1177 egen provhantering

Samtliga möten är klockan 13.00–13.50.

 • 9 februari
 • 20 april
 • 1 juni
 • 31 augusti
 • 12 oktober 
 • 23 november

1177 formulärhantering

Samtliga möten är klockan 10.00–11.30.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april 
 • 24 maj 2023 OBS! klockan 13.30-15.00
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november

1177 hitta vård

 • 16 mars
 • 1 juni
 • 7 september
 • 30 november

1177 journal

Samtliga möten är klockan 14.00–14.50.

 • 9 februari
 • 20 april
 • 1 juni
 • 31 augusti
 • 12 oktober
 • 23 november

1177 rådgivningsstödet webb

Samtliga möten är klockan 14.00–16.00.

 • 20 april
 • 19 oktober

1177 stöd- och behandlingsplattform

Samtliga möten är klockan 14.00–15.30.

 • 27 januari
 • 24 februari
 • 24 mars
 • 21 april
 • 26 maj
 • 1 september
 • 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november

Här finns mer information om användarforum Stöd och behandling.

Agenda 1177

Agenda 1177 – tjänsteövergripande status och nyheter för 1177, ett komplement till tjänsternas egna användarforum.

 • 1 februari
 • 9 mars
 • 19 april
 • 24 maj
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 12 december

Här finns mer information om Agenda 1177. 

Elektronisk remiss

Samtliga möten är klockan 13.00–14.30.

 • 24 januari
 • 17 april
 • 6 september
 • 23 november

Här finns information om användarforum för Elektronisk remiss.

Hjälpmedelstjänsten

 • 21 februari
 • 23 februari
 • 22 maj
 • 24 maj
 • 5 september
 • 7 september
 • 28 november
 • 30 november

Infektionsverktyget

 • 18 april, klockan 13.00–14.30
 • 20 april, klockan 10.00–11.30
 • 4 oktober, klockan 13.00-14.30
 • 5 oktober klockan 09.30-11.00

Intygstjänster - rehabstöd/intygsstatistik

Samtliga möten är klockan 13.00–14.30.

 • 13 februari
 • 8 maj
 • 18 september
 • 4 december

Intygstjänster – Webcert

Samtliga möten är klockan 13.00–14.30.

 • 6 februari
 • 27 mars
 • 29 maj
 • 4 september
 • 6 november

Nationell patientöversikt - NPÖ

Samtliga möten är klockan 14.00–15.00.

 • 23 februari
 • 4 maj
 • 14 september
 • 9 november

Här finns mer information om användarforum NPÖ.

Nitha - it-stöd för händelseanalys

Samtliga möten är klockan 10.00–12.00.

 • 21 mars
 • 12 oktober

Nyttokalkyler

Samtliga möten är klockan 10.00–11.00.

 • 30 januari
 • 20 mars 
 • 24 april
 • 29 maj

Här finns mer information om användarforum för nyttokalkyler.

Säker digital kommunikation, SDK

Samtliga möten är klockan 13.00–15.00.

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 23 augusti
 • 27 september
 • 25 oktober
 • 29 november
 • 20 december

Här finns mer information om SDKs användarforum.

UMO.se

Samtliga möten är klockan 13.00–14.30 och sker digitalt.

 • 14 februari
 • 9 maj

Utomlänsfakturering

Samtliga möten är klockan 13.00–14.30.

 • 2 februari
 • 27 april
 • 14 september
 • 30 november
Till toppen av sidan