Aktuellt

Användning av hälsoportaler i Norden är störst i Sverige och Norge

Alla nordiska länder har hälsoportaler motsvarande 1177.se. Precis som i Sverige är de andra nordiska ländernas hälsoportaler starka varumärken, men det finns skillnader både när det kommer till spridning och innehåll. Det visas i en jämförande studie som genomförs årligen för att kartlägga likheter och skillnader mellan de nordiska hälsoportalerna.

Rapporten Comparative Analysis 2023: National Health Portals in the Nordics som täcker året 2022 finns nu publicerad och presenterades på e-hälsomässan Vitalis i maj.

– Genom att jämföra de nordiska ländernas hälsoportaler kan vi lära av varandra och få ett bättre utgångsläge för utveckling. Dessutom har flera värdefulla kontakter skapats mellan organisationerna som deltog i studien, säger Andreas Leifsson, analytiker på Inera.

Undersökningen visar bland annat att användandet av hälsoportaler i Sverige, Norge, Finland och Danmark var lägre 2022 än under pandemiåren, men högre än innan covid-19 bröt ut. Av rapporten framgår också att användningen av tjänster som inte är relaterade till covid-19 har ökat, samt att invånare utför fler administrativa ärenden digitalt än tidigare. Några av de tjänster som utnyttjas mest i alla fyra länder är digitala läkarbesök, förnyelse av recept och att läsa sin journal. Vilka e-tjänster som finns och används mest varierar mycket och det beror på att länderna har valt att fokusera på olika områden.

– En slutsats man kan dra av studien är att vi har mött liknande utmaningar på lite olika sätt. I Sverige har vi exempelvis kommit långt vad gäller att tillgängliggöra journalanteckningar medan Norge bland annat varit framgångsrika när det kommer till digitala möten. I Danmark är det uteslutande en mobilapp med inloggning som används och i Finland är recept det mest använda området, säger Andreas Leifsson.

Användningen av hälsoportaler är störst i Sverige och Norge, medan Finland skiljer sig från övriga tre länder eftersom Kanta.fi inte erbjuder samma omfattning av generella råd. I Finland finns det även andra hälsoportaler som invånarna använder.

Besök och inloggningar i hälsoportalerna varierar i alla fyra länder beroende på hur tjänster och information erbjuds och om det krävs inloggning eller inte för att få tillgång till innehållet.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan