1177

Tjänster inom 1177

Här kan du se de tjänster som erbjuds inom 1177.

Aktuella artiklar

1177 direkt

1177 direkt är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177. Efter att ha loggat in kan invånaren få en automatisk bedömning av sina symtom och sedan få råd om självhjälp eller chatta med en sjuksköterska eller läkare. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal.

1177 egen provhantering

Med 1177 egen provhantering kan patienten själv beställa och planera sina provtagningar, och ibland även ta proverna själv. Inera erbjuder tjänsten till regioner, som i sin tur kan ansluta privata vårdgivare som de har avtal med.

1177 formulärhantering

Med 1177 formulärhantering kan vården hämta information från invånare på ett säkert och strukturerat sätt via e-tjänsterna på 1177.

1177 för vårdpersonal

1177 ska fungera som ett stöd för att inhämta kunskap och information inom hälsa och vård för både invånare och alla som arbetar inom vård, omsorg och hälsa. Därför utvecklas ett 1177 för vårdpersonal som ska bli en samlingsportal med information, kunskapsstöd och tjänster som riktar sig till professionen.

1177 högkostnadsskydd

Med tjänsten 1177 högkostnadsskydd kan invånare se sina inbetalda avgifter inom öppenvården, hur mycket som återstår till frikortsnivån och giltighetstiden för utfärdade frikort. Tjänsten gör också att vårdpersonal kan få en samlad bild av invånares status för högkostnadsskydd genom att information kan utbytas mellan regionernas frikortssystem. Invånare når tjänsten genom att logga in på 1177.

1177 informationsportal

1177 informationsportal är den del av webbplatsen 1177.se som man kan ta del av utan att logga in. Där finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling. Där går också att söka och hitta vårdmottagningar. En vanlig dag har 1177.se hundratusentals besök.

1177 inkorg

Med 1177 inkorg kan vårdgivare skicka olika typer av meddelanden till invånare på ett säkert och kontrollerat sätt. Ett exempel är att skicka digitala kallelser inför ett vårdbesök med möjlighet för invånaren att boka om eller avboka en tid direkt från meddelandet, bekräftelse på en bokad tid, provsvar, läkarordinationer, uppmaning att svara på en hälsoenkät och uppföljning på vårdbesök.

1177 inloggningsportal

Genom att logga in på 1177.se kan invånarna kommunicera med vården på ett säkert sätt och göra vårdärenden, till exempel boka tid, förnya recept eller läsa sin journal.

1177 intyg

Med 1177 intyg kan invånare läsa, skriva ut och ladda ner sina läkarintyg via inloggning på 1177.se. Det går också att skicka intyg till olika mottagare, som till Försäkringskassan.

1177 journal

Med 1177 journal kan invånarna ta del av sin egen journalinformation från hälso- och sjukvården på nätet. Du når informationen genom att logga in på 1177.se. Regioner, kommuner och privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan ansluta till 1177 journal.

1177 listning

Med tjänsten 1177 listning kan invånare lista sig digitalt via 1177. Det går att lista sig i hemregionen eller i en annan region. Det går också att se sitt aktuella vårdval och välja fast läkarkontakt. Regioner kan ansluta sina listningssystem till 1177 listning.

1177 på telefon

1177 på telefon används i regionernas verksamhet för sjukvårdsrådgivning.

1177 rådgivningsstödet webb

1177 rådgivningsstödet webb är ett medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov.

1177 stöd och behandling

Med 1177 stöd och behandling kan vårdgivare i regionerna erbjuda stöd, behandlingar och utbildningar till invånare på ett säkert sätt via e-tjänsterna på 1177.

1177 symtombedömning och hänvisning

Med 1177 symtombedömning och hänvisning kan regioner erbjuda invånarna en digital ingång till första linjens vård. För invånarna kallas ingången 1177 direkt.

1177 tidbokning

Med 1177 tidbokning kan mottagningar visa upp sina bokningsbara tider så att invånare kan boka, omboka och avboka sina möten med vården via 1177. Invånarna kan också se sina bokade tider hos olika mottagningar samlade i en lista.

Utbudstjänsten

Med Utbudstjänsten kan vårdpersonal och invånare få information om vilka vårdtjänster som regioner, och på sikt även kommuner, erbjuder på olika vårdenheter och mottagningar. Det underlättar för vårdpersonal när de till exempel ska skicka remisser. Det gör också att invånare själva kan söka i vårdtjänstutbudet via till exempel 1177.se.

Till toppen av sidan