Alla tjänster A-Ö

Utbudstjänsten

Med Utbudstjänsten kan vårdpersonal och invånare få information om vilka vårdtjänster som regioner, och på sikt även kommuner, erbjuder på olika vårdenheter och mottagningar. Det underlättar för vårdpersonal när de till exempel ska skicka remisser. Det gör också att invånare själva kan söka i vårdtjänstutbudet via till exempel 1177.se.

En småbarnsfamilj samlad kring det senaste tillskottet.

Om Utbudstjänsten

Varje vårdcentral och mottagning inom en region och kommun har ett visst vårdtjänstutbud som de erbjuder invånare. Det kan till exempel handla om att man har möjlighet att göra ultraljudsundersökningar på en närakut, eller att man har tillgång till psykologer som arbetar med kognitiv beteendeterapi, KBT. För invånare gäller också det fria vårdvalet, vilket innebär att man har rätt att söka och välja vård över hela landet. När man letar efter en lämplig mottagning är det därför viktigt att kunna söka och hitta de vårdtjänster som finns tillgängliga.

På samma sätt som det är viktigt för invånare att hitta rätt vård, är det också viktigt för vårdpersonal att kunna hitta i vårdtjänstutbudet utanför den egna mottagningen och närområdet. Det kan till exempel vara relevant när en remiss ska skickas, eller när patienten ska hänvisas till annan verksamhet.

Med Utbudstjänsten kan regioner göra sitt vårdtjänstutbud tillgängligt så att det kan visas upp för invånare och vårdpersonal i olika tjänster och system. Ett exempel där information från Utbudstjänsten används är funktionen för att hitta vård på 1177.se. På sikt kommer även kommuner att kunna göra sitt vårdtjänstutbud tillgängligt.

Gemensamt kodverk underlättar

För att vårdtjänstutbudet ska vara sökbart och jämförbart måste det beskrivas på samma sätt av alla vårdgivare. Först då kan det bli användbart i olika digitala tjänster och arbetsverktyg. Inera förvaltar ett gemensamt kodverk som talar om hur olika vårdtjänster ska benämnas inom olika verksamheter. Genom att alla uttrycker sig på samma sätt blir det enklare för både invånare och vårdpersonal att förstå och jämföra den information de får. Kodverket vidareutvecklas kontinuerligt för att omfatta fler områden av vårdtjänster.

Så erbjuds tjänsten

Utbudstjänsten erbjuder möjligheten att dels göra sin egen organisations vårdtjänstutbud tillgängligt, dels ta del av information om vilka vårdtjänster som erbjuds hos andra anslutna organisationer.

Ansluta som producent - göra vårdtjänstutbud tillgängligt

Det finns två sätt att ansluta till Utbudstjänsten som producent för att göra sin egen organisations vårdtjänstutbud tillgängligt:

 • Ansluta via egen utbudskatalog
  Organisationen använder en egen teknisk lösning för att registrera sin utbudsinformation. Den lokala utbudskatalogen ansluts sedan till Nationella tjänsteplattformen med hjälp av Utbudstjänstens tekniska specifikationer (tjänstekontrakt).
 • Ansluta via Katalogtjänst HSA
  Organisationen använder Katalogtjänst HSA för registrering och lagring av sin utbudsinformation. Därifrån finns redan en anslutning till Nationella tjänsteplattformen, vilket gör att anslutningsdelen förenklas för de regioner som har en lokal katalog inom HSA.

Ansluta som konsument - hämta utbudsinformation

Att ansluta som konsument innebär att organisationen ansluter ett system eller en tjänst för att hämta den information som andra organisationer gör tillgänglig via Utbudstjänsten. Utbudsinformationen kan exempelvis behöva läsas från journalsystem eller andra verksamhetssystem för remittering eller stödsystem för hänvisning av invånare.

Förutsättningar

Utbudsansvariga ska använda det gemensamma kodverket som tillhör Utbudstjänsten för att beskriva de vårdtjänster som erbjuds, så att informationen blir jämförbar mellan alla vårdgivare.

Det här behöver din organisation göra

För att kunna använda Utbudstjänsten behöver din organisation göra vissa förberedelser, se nedan.

Förberedelser för att ansluta som producent

För att göra det egna vårdtjänstutbudet tillgängligt behöver din organisation bland annat göra följande:

 • Välj vilka delar av utbudet som ska göras tillgängligt. Börja med att analysera inom vilka områden i verksamheten det finns behov av att synliggöra vårdtjänstutbudet för invånare och vårdpersonal i andra organisationer. Det utbud som ska göras tillgängligt behöver beskrivas enligt det gemensamma kodverket.
 • Utse utbudsansvariga och etablera process för lokal förvaltning. Om det inte redan finns bör din organisation utse utbudsansvariga som tar fram en process för hur vårdtjänstutbudet ska administreras, registreras och hanteras löpande.
 • Välj hur utbudet ska registreras. Besluta om utbudsinformationen ska registreras i egen utbudskatalog eller i Katalogtjänst HSA.
 • Anpassa och anslut den lokala utbudskatalogen. Om ni väljer att registrera utbudet i en egen utbudskatalog behöver den anpassas enligt tjänstens tekniska specifikationer och anslutas till Nationella tjänsteplattformen.
 • Registrera utbudet enligt det gemensamma kodverket, antingen i egen utbudskatalog eller i Katalogtjänst HSA.

Förberedelser för att ansluta som konsument

För att hämta den utbudsinformation som andra organisationer gör tillgänglig behöver det system där informationen ska visas upp anpassas enligt tjänstens tekniska specifikationer och anslutas till Nationella tjänsteplattformen.

Beställ Utbudstjänsten

Beställning av Utbudstjänsten görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Teknisk anslutning

Här finns information om hur den tekniska anslutningen går till:

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan