Alla tjänster A-Ö

1177 för vårdpersonal

1177 ska fungera som ett stöd för att inhämta kunskap och information inom hälsa och vård för både invånare och alla som arbetar inom vård, omsorg och hälsa. Därför utvecklas ett 1177 för vårdpersonal som ska bli en samlingsportal med information, kunskapsstöd och tjänster som riktar sig till professionen.

Ungdom och läkare tittar på varandra i undersökningsrum.

Om 1177 för vårdpersonal

I en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård är det viktigt att ny kunskap snabbt börjar användas och att bästa tillgängliga kunskap används i varje möte, liksom att ny kunskap utvecklas och delas. Kunskapen finns bland annat i olika typer av kunskapsstöd.

Syftet med 1177 för vårdpersonal är att bidra till en god och jämlik vård i hela landet genom att erbjuda stöd vid utredning, behandling och uppföljning i olika vårdsituationer. Genom att producera nationella kunskapsstöd minskar regionernas kostnader och behovet av att utveckla lokala riktlinjer och rutiner.

Adressen till webbplatsen är: vardpersonal.1177.se.

Stegvis utveckling

Innehållet på 1177 för vårdpersonal bygger inledningsvis på de nationella kunskapsstöd som har tagits fram av regionernas system för kunskapsstyrning. I kommande etapper ska fler kunskapsstöd integreras i 1177 för vårdpersonal och möjligheten att utveckla en inloggad del utreds där medarbetare ska kunna nå sina tjänster och verktyg med en inloggning. Utvecklingen sker inom ramen för projektet Sammanhållen planering.

Om kunskapsstöden

De kliniska kunskapsstöden är anpassade för att stödja vårdpersonal i patientmötet, till exempel med korta rekommendationer till mötet, men också vårdprogram, vårdförlopp eller olika riktlinjer.

Innehållet är strukturerat så att användaren snabbt ska hitta svar på sina frågor. Där det finns behov kan regionerna komplettera med regionala tillägg. Tilläggen kan exempelvis beröra ansvarsfördelning eller lokala remissrutiner. Regionerna kan även integrera och visa de nationella kliniska kunskapsstöden på sina respektive webbplatser eller i sina vårdinformationsystem.

Så tas kunskapsstöden fram

De nationella kunskapsstöden tas fram med hjälp av nationell kunskapsstyrning som består av arbetsgrupper med kliniskt verksamma ämnesexperter. De förankras och kvalitetssäkras hos bland annat regioner, kommuner, patientföreningar och berörda professioner innan publicering.

Inera ansvarar för de tekniska applikationerna och bistår arbetsgrupperna med redaktionell kompetens i anslutning till produktion, publicering och revidering av kunskapsstöden. Innehållet i kunskapsstöden liksom styrningen av produktionen är regionernas gemensamma ansvar och koordineras av Sveriges sex sjukvårdsregioner samt en stödfunktion vid Sveriges kommuner och regioner, SKR. Respektive region arbetar för att kunskapen införs och används.

Fler kunskapsstöd och tjänster

På 1177 för vårdpersonal ges det även åtkomst till fler kunskapsstöd, till exempel:

Fler kunskapsstöd kommer efter hand att bli tillgängliga på 1177 för vårdpersonal. Det finns också intresse av att även samla myndigheters kunskapsstöd på 1177 för vårdpersonal.

Nyttor med 1177 för vårdpersonal

  • Att samla vårdens kunskapsstöd, tjänster och verktyg i en gemensam portal gör dem mer tillgängliga och ökar därmed nyttan med en enklare vardag för vårdpersonal som följd.
  • Samlad tillgång till information för patienter respektive vårdpersonal tydliggör, förenklar och effektiviserar hantering och användning av kliniska kunskapsstöd.

Har du frågor om tjänsten?

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Har du synpunkter på innehåll i ett kunskapsstöd kan du kontakta aktuellt nationellt programområde. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Anmäl fel

Vill du anmäla ett fel? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Få användarstöd

Är du användare av någon av Ineras tjänster och behöver hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss.

Till toppen av sidan