Alla tjänster A-Ö

1177 symtombedömning och hänvisning

Med 1177 symtombedömning och hänvisning kan regioner erbjuda invånarna en digital ingång till första linjens vård. För invånarna kallas ingången 1177 direkt.

Sköterska som sitter vid dator och har videosamtal.

Om 1177 symtombedömning och hänvisning

1177 symtombedömning och hänvisning är en teknisk lösning som gör det möjligt för regioner att erbjuda invånarna den digitala ingången 1177 direkt, som ett komplement till kontakt via telefon och fysiska besök i första linjens vård.

Tjänsten innehåller följande funktioner:

 • automatiserad anamnesupptagning och bedömning samt automatiska råd om självhjälp och hänvisning till relevant vårdkompetens
 • möjlighet för invånare att bifoga bilder och ha kontakt med vården via chatt och video
 • sömlös överföring av ärenden inom och mellan vårdenheter och regioner som använder tjänsten.

Det är också möjligt för regioner att erbjuda 1177 direkt till invånarna via andra lösningar än 1177 symtombedömning och hänvisning.

Nyttor med 1177 symtombedömning och hänvisning

1177 symtombedömning och hänvisning bidrar till följande nyttor:

 • Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård och effektivare användning av vårdens resurser.
 • Frigjord tid för vårdpersonalen, vilket kan bidra till kortare telefonköer till 1177 och kortare väntetider på vårdens mottagningar.
 • Färre vårdkontakter slussas till fel nivå eller verksamhet, vilket kan leda till kortare väntetider för fysiska besök.

Inera har gjort en nyttokalkyl som beskriver möjliga nyttor för invånare och vårdpersonal vid införande av 1177 symtombedömning och hänvisning.

Så fungerar tjänsten

1177 symtombedömning och hänvisning erbjuds till regionerna som en nationell tjänst, med stöd för regionala och lokala anpassningar för att kunna hänvisa och styra patientflöden utifrån regionala regelverk och behov.

Så här går det till när 1177 symtombedömning och hänvisning används:

 1. Invånaren loggar in i 1177 direkt med e-legitimation via 1177.se.
 2. Invånaren startar ett ärende och får svara på automatiskt genererade frågor om sitt hälsotillstånd, symtom eller besvär samt bifoga bild om behov finns. Det går också att starta ett ärende för sitt barn om barnet är under 18 år.
 3. Utifrån invånarens svar görs en automatisk bedömning av invånarens vårdbehov och invånaren blir hänvisad vidare till akut vård, digital vårdkontakt eller råd om självhjälp.
 4. Vid hänvisning till en digital vårdkontakt hamnar invånaren i ett digitalt väntrum och kan där få svara på ytterligare frågor.
 5. Vårdpersonalen loggar in med SITHS e-legitimation i ett separat gränssnitt via webbläsaren och tar del av invånarens svar och den automatiska bedömningen.
 6. Vårdpersonalen startar en chatt med invånaren. Om det finns behov går det även att växla över till video.
 7. Vårdpersonalen gör en bedömning av om invånaren kan avvakta eller är i behov av vård, och kan då exempelvis boka en tid för invånaren till chatt eller videosamtal med annan vårdprofession i tjänsten.

Vårdpersonalen ansvarar för att uppgifter från chatt och videosamtal av betydelse för vård och behandling journalförs i regionens befintliga vårdinformationssystem.

Pris och beställning

1177 symtombedömning och hänvisning erbjuds till regioner.

Beställ 1177 symtombedömning och hänvisning

Beställning av 1177 symtombedömning och hänvisning görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan