Alla tjänster A-Ö

1177 högkostnadsskydd

Med tjänsten 1177 högkostnadsskydd kan invånare se sina inbetalda avgifter inom öppenvården, hur mycket som återstår till frikortsnivån och giltighetstiden för utfärdade frikort. Tjänsten gör också att vårdpersonal kan få en samlad bild av invånares status för högkostnadsskydd genom att information kan utbytas mellan regionernas frikortssystem. Invånare når tjänsten genom att logga in på 1177.

Hand drar betalkort genom en kortläsare

Om 1177 högkostnadsskydd

Det finns en övre gräns för hur mycket en invånare behöver betala för besök i den öppna hälso- och sjukvården under en period på tolv månader. Det kallas för högkostnadsskydd. När beloppet för högkostnadsskydd är uppnått får invånaren ett frikort som är giltigt under resten av tolvmånadersperioden, räknat från det första besöket.

Med tjänsten 1177 högkostnadsskydd kan invånare se sina uppgifter om högkostnadsskydd och frikort genom att logga in på 1177. Det går att se vilka besök man har gjort under den senaste tolvmånadersperioden, hur mycket som är inbetalt för besöken och hur mycket som återstår till frikortsnivån. När man har uppnått beloppet för frikort kan man även se information om frikortsnummer, giltighetstid och vilken region som utfärdade frikortet. Det går att se uppgifter från besök som gjorts i alla regioner som är anslutna till tjänsten.

Tjänsten gör också att administrativ personal i regionerna kan se direkt i frikortssystemet om en invånare har frikort eller hur mycket som återstår till frikortsnivån. Summan av invånarens patientavgifter från de regioner som är anslutna till tjänsten visas för den senaste tolvmånadersperioden.

Så fungerar 1177 högkostnadsskydd

När invånare eller vårdpersonal tar del av högkostnadsuppgifter så sammanställs uppgifter från alla anslutna frikortssystem som har information om den invånaren. Uppgifterna lagras inte utan sammanställs och visas upp vid förfrågan.

Informationsutbytet sker via Nationella tjänsteplattformen. Det är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika it-system inom vård och omsorg. Frikortssystemen ansluts till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer, så kallade tjänstekontrakt. Anslutningsarbetet kan antingen hanteras av regionen själv, eller av systemleverantören. Systemleverantören kallas då för agent.

Tjänsten hanterar ingen information om barn eftersom de har kostnadsfri öppenvård.

Pris och beställning

1177 högkostnadsskydd erbjuds till regioner. Det går att ansluta på följande sätt:

  • Regioner som har ett eget frikortssystem beställer tjänsten med så kallad direktanslutning.
  • Regioner som använder ett system som tillhandahålls av en systemleverantör beställer tjänsten med så kallad agentanslutning.

Läs mer om agentanslutning och vilka leverantörer som är anslutna som agenter för 1177 högkostnadsskydd:

Beställ 1177 högkostnadsskydd i kundportalen

Beställning av 1177 högkostnadsskydd görs i Ineras kundportal, oavsett om regionen ska ansluta direkt eller via agent.

Om du vill veta vem som är behörig beställare i din region, eller om du har frågor om tjänsten, kan du kontakta oss.

För organisationer som ska ansluta som agent

En agent är en organisation som har blivit godkänd av Inera för att ansluta ett system till Ineras infrastruktur, så att kunder till Inera ska kunna använda en eller flera av Ineras tjänster via det systemet. Agenten får inte själv nyttja anslutningen för att använda tjänsterna.

Om din organisation vill bli agent för 1177 högkostnadsskydd behöver ni teckna agentavtal och beställa anslutning.

Om din organisation redan är agent för 1177 högkostnadsskydd får ni ett meddelande via e-post när någon kund har beställt tjänsten och angett att de vill anlita din organisation som agent.

Teknisk anslutning och införande

För att kunna använda 1177 högkostnadsskydd behöver det frikortssystem som regionen använder anpassas och anslutas till Nationella tjänsteplattformen enligt tjänstens tekniska specifikationer. Om regionen använder ett system som tillhandahålls av en systemleverantör så är det den leverantören som håller i det här arbetet. Leverantören kallas då för agent.

Anslutningsarbetet ska följa anslutningsprocessen för tjänsten. Den beskriver de steg som behöver genomföras och omfattar förberedelser, genomförande och rapportering av anslutningstester till Inera.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

Felanmälan och användarstöd

Vill du anmäla ett fel? Eller behöver du hjälp med hur du ska använda någon av våra tjänster? Här kan du läsa om hur du går till väga.

Till toppen av sidan