Alla tjänster A-Ö

1177 rådgivningsstödet webb

1177 rådgivningsstödet webb är ett symtombaserat medicinskt beslutsstöd som ger sjuksköterskor stöd vid medicinska bedömningar och medicinsk rådgivning. Det erbjuds till vårdgivare inom regioner, statliga myndigheter, kommuner, privata vårdgivare och används även i sjuksköterskeutbildningar vid universitet eller högskola.

Datorskärm som visar Rådgivningsstödet webb

Om 1177 rådgivningsstödet webb

Genom att söka på den vårdsökandes symtom, namnet på en kroppsdel eller händelse får användaren träff på lämpligt beslutsunderlag. Utöver de medicinska beslutsunderlagen finns texter med information om egenvårdsråd, sjukdomar, skador och läkemedel. Det finns även länkar till andra webbplatser, framför allt till 1177.se. Att ha den medicinska informationen samlad och sökbar på ett och samma ställe underlättar ett effektivt arbetssätt för att kunna bedöma vårdbehov och ge kvalitetssäkrade råd.

Rådgivningsstödets medicinska redaktion uppdaterar och kvalitetssäkrar regelbundet det medicinska innehållet i beslutsunderlagen. Redaktionen består av sjuksköterskor, farmaceut och läkare. Innehållet följer nationella riktlinjer och håller hög medicinsk kvalitet. Det medicinska innehållet är samma som i det rådgivningsstöd som används i tjänsten 1177 på telefon.

Tack vare den höga medicinska kvaliteten ökar 1177 rådgivningsstödet webb patientsäkerheten genom att vårdpersonalen kan göra mer säkra och samstämmiga medicinska bedömningar. Tjänsten bidrar till en mer likvärdig rådgivning i hela landet.

Förutom i regionernas primärvård kan 1177 rådgivningsstödet webb användas i många andra vårdverksamheter, till exempel i kommunal hälso- och sjukvård och av privata vårdgivare. Flera högskolor använder 1177 rådgivningsstödet webb i sin vårdutbildning.

Här kan du se en introduktionsfilm om 1177 rådgivningsstödet webb.

Statistik över tjänstens användning

Här kan du se statistik över användning av 1177 rådgivningsstödet webb. Statistiken visar bland annat vilka sökningar som är mest förekommande och vilka sidor som är mest besökta.

Så fungerar tjänsten

1177 rådgivningsstödet webb utgår från symtom och innehåller cirka 180 medicinska beslutsunderlag strukturerade utifrån fem brådskegrader. Brådskegraderna anger inom vilken tid den vårdsökande behöver få vård, men bedömningen kan även leda till att den vårdsökande inte behöver ytterligare vårdkontakt.

Förutsättningar

Beroende på användare nås 1177 rådgivningsstödet webb via Ineras tjänst Sjunet eller internet.

Det här behöver din organisation göra

För att verksamheten ska kunna få information om till exempel förändringar och utveckling av 1177 rådgivningsstödet webb behöver en kontaktperson gentemot Inera utses.

Kontaktpersonen bör kontinuerligt följa upp användningen av 1177 rådgivningsstödet webb och ha dialog med sina lokala användare. I den verksamhet som har infört tjänsten har införande av en intern förvaltning varit en framgångsfaktor som inneburit ökad användning av 1177 rådgivningsstödet webb.

Varje användare måste genomgå en utbildning för att börja använda 1177 rådgivningsstödet webb. Utbildning av en lokal utbildare ingår vid beställning av tjänsten. De lokala utbildarna ansvarar i sin tur för utbildningen av all övrig personal.

Beställ 1177 rådgivningsstödet webb

Beställning av 1177 rådgivningsstödet webb görs i Ineras kundportal.

För att beställa tjänster för din organisations räkning krävs särskild behörighet. Kontakta den lokala administratören i din organisation om du saknar behörighet som beställare.

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Att använda tjänsten

Här kan du se en film om hur du arbetar i 1177 rådgivningsstödet webb. Övriga manualer och utbildningsmaterial finns publicerade i 1177 rådgivningsstödet webb och är tillgängliga för kunder som har avtal med Inera.

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Här kan du se en film om att arbeta med 1177 rådgivningsstödet webb.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Aktuella artiklar

Frågor om beställning och tjänster

Har du frågor om någon av våra tjänster, till exempel för att kunna göra en beställning? Här kan du läsa hur du kan få information.

1177 på telefon

1177 på telefon används i regionernas verksamhet för sjukvårdsrådgivning.

Till toppen av sidan