Alla tjänster A-Ö

1177 på telefon

1177 på telefon används i regionernas verksamhet för sjukvårdsrådgivning och innehåller ett rådgivningsstöd. Rådgivningsstödet hjälper sjuksköterskorna att hantera samtal och bedöma vårdbehov hos dem som söker vård.

Två medarbetare på sjukvårdsrådgivningen i Östergötland betraktar informationen på en datorskärm.

Om 1177 på telefon

Varje region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, antingen i egen regi eller genom upphandlad underleverantör. Regionernas sjukvårdsrådgivningar ingår i ett nationellt nätverk där regionerna har vårdgivaransvaret och själva ansvarar för att bemanna sin regionala sjukvårdsrådgivning.

Tjänsten 1177 på telefon innehåller ett rådgivningsstöd, Rådgivningsstödet, som regionernas sjukvårdsrådgivningar använder. Rådgivningsstödet är integrerat med ett kontaktcenter. En region har valt att i stället använda 1177 rådgivningsstödet webb med tillgång till telefonnumret 1177 och en annan region använder telefonnumret 1177 tillsammans med regionens beslutsstöd. 1177 rådgivningsstödet webb erbjuds till regioner, kommuner och privata vårdgivare och är ett medicinskt beslutsstöd för bedömning av vårdbehov. Det har samma medicinska innehåll och symtombaserade beslutsunderlag som det rådgivningsstöd som används av sjukvårdsrådgivningarna i landets övriga regioner.

Rådgivningsstödet som används i tjänsten 1177 på telefon består av symtombaserade medicinska beslutsunderlag, stöd för journalföring och ett hänvisningsstöd med en katalog för att lägga upp det regionala vårdutbudet. Genom att söka på den vårdsökandes symtom, namnet på en kroppsdel eller händelse får användaren träff på lämpligt beslutsunderlag. Vårdutbudet i katalogen kan sedan filtreras på flera sätt för att sjuksköterskan enkelt ska kunna hitta och hänvisa till rätt vårdinstans. Tjänsten omfattar också en gemensam samtalsprocess där samtalet mellan den inringande och sjuksköterskan är uppdelat i olika faser, samt även en arbetsmetodik som stödjer sjuksköterskans uppdrag. Alla dessa verktyg är stöd i sjuksköterskornas arbete med att hantera samtal och bedöma vårdbehov.

Rådgivningsstödets medicinska innehåll baseras på nationella riktlinjer och svensk medicinsk praxis och kan därmed användas i hela landet. Texterna skapas av en redaktion som består av sjuksköterskor, läkare och farmaceut samt granskas av ett medicinskt råd som bland annat består av sex läkare som är specialister inom olika medicinska områden. 

Kontaktcentret innebär bland annat lösningar för att underlätta samverkan mellan regionerna, som geografisk samverkan, nattsamverkan och samverkan dygnet runt. Samverkan kan också handla om att regionerna vid behov svarar på varandras samtal vid arbetsplatsträffar och utbildningar. De regioner som använder Rådgivningsstödet med integrerat kontaktcenter är anslutna till en nationell kö. Samtalen i den nationella kön är utlandssamtal eller samtal som styrs om vid händelse av kris eller annan kritisk situation och som fördelas på de anslutna regionernas sjukvårdsrådgivningar. Via den nationella kön förmedlas också samtal från Post- och telestyrelsens förmedlingstjänster för texttelefoni och bildtelefoni.

De regioner som använder Rådgivningsstödet med integrerat kontaktcenter kan komplettera tjänsten 1177 på telefon med ett bild- eller videoverktyg.

  • Med hjälp av bildverktyget kan sjuksköterskan be den inringande skicka in en bild att ha som stöd i rådgivningen. 
  • Med hjälp av videoverktyget kan sjuksköterskan under pågående samtal föreslå en övergång till ett videomöte när det är befogat som stöd i rådgivningen. 

Tack vare att de flesta sjukvårdsrådgivningar använder samma beslutsunderlag för medicinska bedömningar och att de håller en hög medicinsk kvalitet ökar patientsäkerheten genom att sjuksköterskorna kan göra mer säkra och samstämmiga medicinska bedömningar. 1177 bidrar därmed till en jämlik och kvalitetssäkrad sjukvårdsrådgivning och ger invånarna vägledning i hälso- och sjukvården. Tjänsten nås via numret 1177 och är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Invånarna kan också ringa 1177 genom att använda den app som finns för 1177.

Journalanteckningar förs under ett samtal med 1777. I de flesta regioner kan invånaren läsa anteckningarna från samtalen genom att logga in på 1177.se.

1177 finansieras gemensamt av landets regioner.

Så fungerar tjänsten

Tjänsten är baserad på en teknisk lösning som består av ett rådgivningsstöd integrerat med ett kontaktcenter. I tjänsten finns också en intern gemensam kommunikations- och informationsyta som kan användas både för regionalt och nationellt informationsutbyte.

Rådgivningsstödet består av journal, symtombaserade medicinska beslutsunderlag samt ett hänvisningsstöd inklusive katalog.

I kontaktcentret finns bland annat lösningar för att underlätta samverkan mellan regionerna, till exempel geografisk samverkan och nattsamverkan. De regioner som använder rådgivningsstödet med integrerat kontaktcenter är anslutna till en nationell kö. Samtalen i den nationella kön är till exempel utlandssamtal eller samtal som styrs om vid händelse av kris.

Förutsättningar

Alla regioner använder tjänsten 1177 på telefon.

Beroenden till andra tjänster

För att kunna använda 1177 på telefon behöver din organisation vara ansluten till flera av Ineras andra tjänster:

Tilläggstjänster

Regionen har möjlighet att beställa följande tilläggstjänster:

  • Stöd för distansarbete som möjliggör för sjuksköterskor att arbeta med sjukvårdsrådgivning på distans, till exempel från hemmet.
  • Utbildning för samtalshandledare.
  • Bildverktyg används som ett komplement för sjuksköterskans bedömning under samtal med 1177
  • Videoverktyg används som ett komplement för sjuksköterskans bedömning under samtal med 1177 
  • Specialrapporter över befintlig statistik som samtalsstatik och kontaktorsaker.
  • API för kontinuerlig överföring av data till regionens bemanningsplaneringssystem.
  • API för hämtning av journaldata ur Rådgivningsstödets journal för uppföljning av sjukvårdsrådgivning.
  • SMS-funktion gör det möjligt för en region att med ett knappval via sitt regionala talsvar i 1177, tillgängliggöra ytterligare en kommunikationskanal för invånare.  SMS-funktionen skickar ett SMS exempelvis med en länk som går till regionens regionala chattfunktion eller till regionens regionala formulärtjänst. 

Pris

Här kan du hitta aktuella priser för tilläggstjänster till 1177 på telefon.

Beställ tilläggstjänster

Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta oss. 

Att använda tjänsten

Behöver du hjälp med att använda tjänsten? Välkommen att kontakta oss.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Visa fler nyheter

Aktuella artiklar

1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan