Alla tjänster A-Ö

1177 direkt

1177 direkt är en digital ingång till första linjens vård som invånare når via 1177. Efter att ha loggat in kan invånaren få en automatisk bedömning av sina symtom och sedan få råd om självhjälp eller chatta med en sjuksköterska eller läkare. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal.

Mobiltelefon med inloggningssidan för 1177 direkt på skärmen.

Regioner som vill erbjuda ingången 1177 direkt till sina invånare kan göra det med hjälp av Ineras tjänst 1177 symtombedömning och hänvisning. Det är också möjligt för regioner att erbjuda 1177 direkt till invånarna via andra lösningar.

Aktuella artiklar

1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan