Alla tjänster A-Ö

1177 informationsportal

1177 informationsportal är den del av webbplatsen 1177.se som man kan ta del av utan att logga in. Där finns information från regionerna till invånarna om sjukdomar, hälsa, vård och behandling. Där går också att söka och hitta vårdmottagningar. En vanlig dag har 1177.se hundratusentals besök.

Om 1177 informationsportal

1177.se är Sveriges största samlingsplats för fakta och råd om hälsa och vård. Webbplatsen ska bidra till att främja hälsa, öka allmänhetens kunskaper och stärka invånarnas ställning och handlingskraft i dialog med vården.

På 1177.se finns tusentals kvalitetssäkrade medicinska artiklar om sjukdomar, hälsa, vård, behandling, vårdens regler och patienters rättigheter. Där går också att hitta kontaktuppgifter till vårdmottagningar och logga in i 1177 inloggningsportal för att göra vårdärenden, som till exempel att boka tid eller läsa sin journal.

Bakom 1177.se står alla regioner i samverkan. Inera ansvarar för det nationella innehållet på webbplatsen samt för drift och underhåll av den tekniska plattformen. Regionala redaktioner producerar och ansvarar för sina regionala tillägg i befintliga nationella artiklar och för fristående regionala artiklar.

Tillgängligt och kvalitetssäkrat innehåll

Språket på 1177.se ska vara tydligt och lätt att förstå. Artiklarna kompletteras ofta med illustrationer, foton och film för att göra innehållet lättare att ta till sig. Ett urval av artiklarna finns översatta till andra språk.

Allt nationellt innehåll på 1177.se följer en särskild kvalitetssäkringsprocess och faktagranskas av läkare, sjuksköterskor, tandläkare och andra experter från hälso- och sjukvården. 1177.se har cirka 350 faktagranskare runtom i Sverige som är med och kvalitetssäkrar innehållet. Den nationella redaktionen ansvarar för att innehållet är så lätt som möjligt att förstå för alla invånare, och ser över texterna regelbundet så att de är aktuella.

Allt innehåll som publiceras på 1177.se, både nationellt och regionalt, ska följa de gemensamt beslutade riktlinjerna för varumärket, språk, bild och video med mera.

Regionala anpassningar och artiklar

I varje region finns en regional redaktion som kompletterar det nationella innehållet på 1177.se med regionala tillägg och fristående artiklar. Debeskriver vad som gäller i den egna regionen. Läsaren blir automatiskt regionaliserad till den region där hen befinner sig. Den som vill se en annan regions innehåll, eller enbart se nationellt innehåll, kan välja det genom en inställning på webbplatsens startsida.

1177.se kan användas i mötet med patienten

1177.se är ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i mötet med patienten. De kan till exempel hänvisa till information på 1177.se som förberedelser inför ett vårdbesök eller i utbildningssyfte. Det är också enkelt att skriva ut artiklar till de patienter som vill ha skriftlig information. Även personal på apotek, skolor och bibliotek kan ha nytta av att hänvisa till webbplatsen.

Sök och hitta vård

På 1177.se kan man söka och hitta information om mottagningar i hela landet. Alla vårdmottagningar och tandvårdsmottagningar som har avtal med en region har en egen sida på 1177.se. Sidan kallas för kontaktkort och där visas kontaktuppgifter, öppettider och det utbud av hälso- och sjukvård som mottagningen erbjuder invånarna. Innehållet som finns om mottagningen kommer framför allt från Katalogtjänst HSA, och administreras av mottagningarna själva.

Statistik över användning

Se statistik över tjänstens användning, till exempel antalet besök per månad och mest besökta sidor.

Driftstatus och felanmälan

Vill du felanmäla tjänsten? Titta först på tjänstens driftstatus.

Så här felanmäler du tjänsten.

Nyheter

Visa fler nyheter

Aktuella artiklar

1177

1177 finns för att ge stöd och hjälpa invånare till god hälsa och rätt vård. Varumärket består av tjänster för både vårdprofession och invånare.

Målbild för 1177

1177 ska bidra i omställningen till nära vård. Som stöd har Inera tillsammans med regionerna tagit fram en gemensam målbild med sikte på 2030.

Användarforum

Många av Ineras tjänster erbjuder användarforum, och representanter från regioner och kommuner är välkomna att delta.

Till toppen av sidan